Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stanowisko i funkcje:

Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ

Członek Rady Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ (kadencja 2020-2024)

Wykształcenie:

Doktor nauk społecznych (nauki polityczne), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (2018)

Magister stosunków międzynarodowych (specjalność: studia strategiczne), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (2012)

Staże, stypendia i pobyty badawcze:

2023:

Baltic Defence College (Tartu, Estonia), pobyt badawczy

2017:

Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni (Szczecin), pobyt badawczy

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych (Kielce), pobyt badawczy

2016:

CIMIC Centre of Excellence (Haga, Holandia), pobytbadawczy

Multinational CIMIC Group (Motta di Livenza, Włochy), pobytbadawczy

2015:

NATO Multimedia Library (Bruksela, Belgia), pobyt badawczy

Uniwersytet w Antwerpii (Belgia), Wydział Nauk Społecznych, stypendium Erasmus+ (5 miesięcy)

2014:

NATO Civil-MilitaryCooperation Field Worker Course, Centrum Przygotowań do MisjiZagranicznych (Kielce, Polska), szkolenie

Module on Common Security and Defence Policy, European Security and Defence College,Institute for Basic Officer Training, TeresjańskaAkademiaWojskowa w Wiener Neustadt (Austria), szkolenie

2013:

Leader Development and Education for Sustained Peace Course, Centre for Civil-Military Relations, Naval Post-Graduate School, Monterey Bay, California, UniwersytetJagielloński w Krakowie, szkolenie

2010:

CIMIC Peacekeeping Intensive Training, Multinational CIMIC Group, Motta di Livenza, (Włochy), szkolenie

UniversitadegliStudi di Padova (Włochy), Wydział Nauk Politycznych, stypendium Erasmus (5 miesięcy)

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Polskie Towarzystwo Studió Międzynarodowych

Doświadczenie eksperckie i praktyczne:

Prowadzenie szkoleń w ramach NATO CIMIC Field Worker Course w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach

Koordynacja cyklu projektówInternational Youth Meeting “Europe of Youth – Europe of Peace” (2014, 2015), międzynarodowy projekt współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Małopolski Urząd Wojewódzki (nr 928001)

Zajęcia dydaktyczne:

NATO Comprehensive Operations Planning Workshop

Bezpieczeństwo jednostki, jednostka w bezpieczeństwie

Militarne zarządzanie kryzysowe 

NATO - historia, struktura, działanie 

Negocjacje i przywództwo

Violence in International Relations 

Warsztaty badawcze

Human Security

Introduction to Politics

Zainteresowania badawcze:

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Krytyczne studia nad wojskowością

Socjologia wojska

Kultura strategiczna

Operacje wojskowe

Doktryny NATO i UE

Współpraca cywilno-wojskowa

Projekty badawcze:

Wykonawca w międzynarodowym projekcie “Investigating Non-nuclear Deterrence” finansowanym przez Carnegie Corporation of New York.

Wykonawca w międzynarodowym projekcie HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-08 “Invigorating Enlargement and Neighbourhood Policy for a Resilient Europe” finansowanym przez Komisję Europejską.

Wykonawca w projekcie Future Democracy Lab, Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (U1U/P02/NO/21.96).

Wykonawca w międzynarodowym projekcie “The Peace and Conflict Resolution Evidence Platform” (PeaceRep – Ukraine), finansowanym przez Brytyjskie Biuro ds. Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju (UK Foreign, Commonwealth & Development Office, FCDO).

Wykonawca w projekcie “Percepcja i retoryka w "państwach frontowych": Wczesna ocena konsekwencji wojny Rosji z Ukrainą”; Konkurs IDUJ na rozwój współpracy z otoczeniem zewnętrznymi uczelni (WSMiP.6.3.2022.3(1)).

Wykonawca w projekcie „Bezpieczeństwo narodowe Polski w obliczu pandemii koronawirusa: implikacje wewnętrze i międzynarodowe” finansowanym w ramach konkursu#1 SocietyNow!, Inicjatywa Doskonałości UJ.

Wykonawca w projekcie „Rezyliencja (resilience) jako paradygmat bezpieczeństwa w czasach pandemii COVID-19. Przypadek Rzeczypospolitej Polskiej” finansowanym w ramach konkursu#1 SocietyNow!, Inicjatywa Doskonałości UJ.

Wykonawca w projekcie "Współczesne działania militarne – uwarunkowania, doświadczenia i perspektywy zmian na polu walki" finansowanym przez Fundusz Badań Własnych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia (WITU) (nr S32/15/003).

Kierownik projektu „Wpływ ról oficerów współpracy cywilno-wojskowej na efektywność ich misji w operacjach pokojowych” w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (nr 2015/17/N/HS5/00415)

Wykonawca w międzynarodowym projekcie „Spójność społeczna: studium porównawcze pogranicza polsko-ukraińskiego i polsko-niemieckiego” w ramach grantu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

Publikacje:

Monografie:

Civil-Military Cooperation in International Interventions: The role of soldiers, Routledge, Londyn-Nowy Jork 2022.

Artykuły:

‘The Russia-Ukraine war of 2022: Faces of modern conflict’ edited by Agnieszka Kasińska-Metryka and Karolina Pałka-Suchojad, London and New York, Routledge, 2023, 168 pp., ISBN: 9781032377988, Journal of Contemporary European Studies 31(4), 2023, str. 1507-1508.

Polish Territorial Defence Forces and Innovation During the COVID-19 Pandemic: The Assessment of the Potential of a Mixed-Type Force in Non-Military Crisis Response, Politeja 19 (4(79)), 2022, str. 187-202.

Współpraca cywilno-wojskowa NATO: oczekiwania i konflikt roli, Sprawy Międzynarodowe 73(3), 2020, str. 209-228.

Training in Civil-Military Interactions: The Design and Challenges, Bezpieczeństwo: Teoria i Praktyka 36 (3), 2019, str. 91-102.

Local Spoilers and Pathways to Reconciliation: The Polish Perspective on the Polish-Ukrainian Relations in the Borderlands (współautorstwo z Maciejem Stępką i Marcinem Zubkiem), Politicke Vedy  22 (4), 2019, str. 8-32.

The Dynamics of the Contemporary Military Role: In Search of Flexibility, Annales UMCK Sectio K Politologia, 25(2), 2018, str. 7-24.

Between NATO and UN: EU strategic culture and its approach to civil-military cooperation, Obrana a Strategie, 18(1), 2018, str. 63-78.

NATO and EU approach towards civil-military relations in military operations, Polityka i Społeczeństwo, 2(12), 2014, str. 125-140.

Does CIMIC make sense? Critical analysis of civil-military cooperation, Biuletyn Analiz Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, 4/2014, str. 17-23.

Economic downfall, democratic upswing? The role of economic crisis in the Arab Spring in Tunisia and Libya, Biuletyn Analiz Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, 2/2013, str. 27-34.

Detonacja Riala, czyli irański kryzys walutowy krok po kroku, Magazyn ARENA Sprawy Międzynarodowe, grudzień 2012, str. 4-7.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

Unravelling the spectacle of militarised border management: The use of Polish Territorial Defence Forces (TDF) in the Polish-Belarussian border crisis (współautorstwo z Maciejem Stępką), [w:] Elżbieta Kużelewska, Agnieszka Kasińska-Metryka, Karolina Pałka-Suchojad, Agnieszka Piekutowska (red.), Geopolitical and Humanitarian Aspects of the Belarus-EU Border Conflict, Routledge, London-New York 2024.

Civil-Military Cooperation: The Role of Education in Civil-Military (Cultural) Awareness, [w:] Military-Academic Education in the Current International Environment. Proceedings of the 8th Symposium of Military Academies, Ahmed Bin Mohammed Military College, Doha 2023, str. 156-164.

Współpraca cywilno-wojskowa NATO w regionalnym systemie bezpieczeństwa: CIMIC w reagowaniu kryzysowym i obronie kolektywnej, [w:] Piotr Bajor (red.), Bezpieczeństwo regionalne – węzłowe problemy i procesy, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2020, str. 107-118.

The “Polite Ones” in Peacekeeping: Canadian Civil-Military Cooperation, [w:] Grzegorz Pożarlik (red.), Joint Second Cycle Degree in International Relations: Europe from Visegrad Perspective On-line Reader, Kraków 2017, str. 194-212.

ISIS/Daesh and Human Security in Europe [w:] Maciej Stępka, Marcin Zubek (red.), Multidimensional Security. Essays on Global Issues and Challenges, Kraków 2016, str. 45-68.

INGOs as a Contributor to Human Security: A Case Study of Rwanda and South Sudan [w:] Grzegorz Pożarlik (red.), Joint Second Cycle Degree in International Relations: Europe from Visegrad Perspective On-line Reader, Kraków 2015, str. 87-105.

“Polski model” pojednania: pogranicze polsko-ukraińskie, [w:] Dariusz Niedźwiedzki (red.), Pamięć i integracja społeczna na pograniczach, Kraków 2015, str. 187-200.

NATO and the United Nations: A difficult friendship, [w:] Michał Matyasik (red.), 15 Years of Polish Membership in NATO, Kraków 2014, str. 99-110.

Raporty i ekspertyzy:

Towards the Frontline States Concept: Understanding the Responses to Russia's War Against Ukraine (PeaceRep report) (współautorstwo z Wojciechem Michnikiem). Conflict and Civicness Research Group, London School of Economics 2023.

Perception and rhetoric in “Frontline States”: an early assessment of the consequences of Russia's war in Ukraine (LSE IDEAS report) (współredakcja z Wojciechem Michnikem). LSE IDEAS Central and South-Eastern Europe Programme at the Jagiellonian University, Kraków 2023.

Case Study Poland: the involvement of the Polish Armed Forces during the Covid-19 pandemic, [w:] Daniela Braun, Amelie Stelzner-Doğan (red.), The role of armed forces in the Covid-19 pandemic, Konrad Adenauer Stiftung, Berlin 2022, str. 56-74.

Działalność popularyzatorska:

Prowadzenie zajęć dot. NATO dla uczniów krakowskich liceów we współpracy z Fundacją Instytutu Studiów Strategicznych (2020-2021)

Analizy i komentarze KBN UJ:

Estonia jako państwo frontowe, Analiza KBN nr 14 (129) / 2023, 15 listopada 2023 r.

Rok po inwazji Rosji na Ukrainę: Polska jako państwo frontowe, Analiza KBN nr 2 (117) / 2023, 13 lutego 2023 r.

Tożsamość żołnierza: wojownicy z GROM, Analiza KBN nr 15 (110) / 2022, 11 lipca 2022 r.

Tożsamość żołnierza: włoscy Alpini jako strażnicy pokoju, Analiza KBN nr 10 (105) / 2022, 31 marca 2022 r.

Tożsamość żołnierza: Australijscy wojownicy, Analiza KBN nr 7 (87) / 2021, 12 czerwca 2021 r.

Polityka partnerstwa NATO – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, Komentarz KBN UJ nr 17 (89) / 2021, 31 grudnia 2021 r.

Paradoksy i sprzeczności współczesnego zaangażowania sił zbrojnych – koncepcja ambidexterity, Analiza KBN UJ nr 15 (79) / 2020, 03.12.2020.

Implikacje wykorzystania Sił Zbrojnych RP do walki z COVID-19, Analiza KBN UJ seria C nr 6 (68) / 2020, 29.07.2020.

Tożsamość żołnierza – wojownik i strażnik pokoju, Analiza KBN UJ nr 3 (55) / 2020, 17.02.2020.

Regulacja wyglądu żołnierzy w Siłach Zbrojnych RP, Analiza KBN UJ nr 12 (51) / 2019, 16.11.2019.

Wpis na blogu LSE Ideas: The Curious Case of the COVID-19 Crisis and the Militarisation of Resilience (współautorstwo z Maciejem Stępką), LSE IDEAS Jagiellonian Forum Blog, LSE IDEAS CSEEP at the Jagiellonian University, 07.12.2021.

Wystąpienie podczas seminarium online „Wpływ pandemii COVID-19 na system bezpieczeństwa międzynarodowego” w ramach cyklu „Globalne Wtorki” organizowanym przez Global Trends Lab we współpracy z Popularisation Gate w ramach Inicjatywy Doskonałości

Udział w konferencjach naukowych:

2023:

Warsztaty “Think tanks, knowledge and European security”, konferencja międzynarodowa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, tytuł wystąpienia: Civil-military interactions in NATO frontline states' strategic discourse (prezentacja w języku angielskim)

8th International Symposium of Military Academies, konferencja międzynarodowa, Ahmed Bin Mohammed Military College, Doha, Katar, tytuł wystąpienia: Civil-Military Cooperation: The Role of Education in Civil-Military (Cultural) Awareness (prezentacja w języku angielskim)

IV Ogólnopolski Kongres Europeistyki: Jaka Europa? Napięcia integracji europejskiej w dobie kryzysów, konferencja krajowa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, tytuł wystąpienia: Pomiędzy realizmem a kompleksowym podejściem do bezpieczeństwa: Wizje bezpieczeństwa w dyskursie strategicznym państw członkowskich NATO (prezentacja w języku polskim)

PeaceRep Ukraine Workshop: Ukraine’s Place in a Fragmented World Order, konferencja międzynarodowa, Institute of Human Sciences (IWM), Wiedeń, tytuł wystąpienia: Recalibrating national security agendas in the NATO frontline states after Russia’s aggression on Ukraine. Between comprehensive approach and the return of realism, (prezentacja w języku angielskim)

20th IMISCOE Annual Conference, konferencja międzynarodowa, Uniwersytet Warszawski, tytuł wystąpienia: Unravelling the spectacle of militarised border management. The use of Polish Territorial Defence Forces (TDF) in the Polish-Belarussian border crisis (prezentacja w języku angielskim, wspólnie z drem M. Stępką)

W służbie pokoju – mechanizmy reagowania kryzysowego w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa, konferencja krajowa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, tytuł wystąpienia: Współpraca cywilno-wojskowa jako element reagowania kryzysowego w międzynarodowych działaniach na rzecz wsparcia pokoju? (prezentacja w języku polskim)

2022:

IV Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa: Środowisko bezpieczeństwa - bezpieczeństwo środowiska?, konferencja krajowa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, tytuł wystąpienia: Wpływ środowiska bezpieczeństwa na kształtowanie wizerunku polskich Wojsk Obrony Terytorialnej (prezentacja w języku polskim)

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa militarnego, konferencja krajowa, Akademia Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki, tytuł wystąpienia: Działania o charakterze hybrydowym a tożsamość żołnierza (prezentacja w języku polskim)

2021:

Civil Engagement and Participation in Defence Conference, konferencja międzynarodowa, STRATPOL - Strategic Policy Institute, wystąpienienie w ramach panelu eksperckiego “Reserves, Active Reserves, and other Volunteers Based Armed Formations” (wystąpienie w języku angielskim)

2019:

III Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa: Systemy bezpieczeństwa: wymiar lokalny, regionalny i globalny, konferencja krajowa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, tytuł wystąpienia: Współpraca cywilno-wojskowa NATO w regionalnym systemie bezpieczeństwa

 (prezentacja w języku polskim)

2017:

LookingBackwards to Go Forwards? Europe atCrossroads, konferencja międzynarodowa, Uniwersytet w Newcastle (Wielka Brytania), tytuł wystąpienia: NATO and the EU: TowardsCivil-Military Relations in Military Operations (prezentacja w języku angielskim)

2016:

DevSec 2016: Development and Security in a Contemporary Conflict Zones Migration Crisis, Lessons Learned and Future Opportunities, konferencjamiędzynarodowa, UniwersytetJagielloński w Krakowie, tytułwystąpienia: The Theory and Practice of NATO Civil-Military Cooperation: Operational Identity of CIMIC (prezentacja w językuangielskim)

I Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa: Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między globalizacją a renacjonalizacją, konferencja krajowa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, tytuł wystąpienia: Współpraca czy rywalizacja. Role oficerów współpracy cywilno-wojskowej NATO (prezentacja w języku polskim)

2014:

NATO CrisisAssessment and Management, konferencja międzynarodowa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, tytuł wystąpienia: Comprehensive Approach in NATO, UN and EU Documents (prezentacja w języku angielskim)

15 Years of Polish Membership in NATO. Experiences and FutureChallenges, konferencja międzynarodowa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, tytuł wystąpienia: NATO and the UN: Fraternity and Friction (prezentacja w języku angielskim)

SocialCohesion: ComparativeStudy of Polish-Ukrainian and Polish-German Transborder Regions, konferencja międzynarodowa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, tytuł wystąpienia: CoexistenceorReconciliation? Intercommunity Relations in the Polish-Ukrainian Transborder Region (prezentacja w językuangielskim)

2013:

8th Pan-European Conference on International Relations, konferencjamiędzynarodowa, UniwersytetWarszawski, tytułwystąpienia: Cooperation vs. Competition: The Question of Comprehensive Approach within NATO’s Civil-Military Cooperation (prezentacja w językuangielskim)

The Past and Present of North America, konferencjakrajowa, Uniwersytetim. Mikołaja Kopernika w Toruniu, tytuł wystąpienia: The PoliteOnes in Peacekeeping: Canadian Civil-MilitaryCooperation (prezentacja w języku angielskim)

Asia in 21st Century: Challenges, Dilemmas, Perspectives, konferencja międzynarodowa, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, tytuł wystąpienia: Is the Society a Contradiction for the Military? The question of Civil-Military Cooperation in Iraq (prezentacja w językuangielskim)

Wielowymiarowość bezpieczeństwa, konferencja krajowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, tytuł wystąpienia: Współpraca dla bezpieczeństwa: współpraca cywilno-wojskowa w peacekeepingu (prezentacja w języku polskim)

Wschód – Nie Zawsze Daleki (II Edycja), konferencja krajowa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, tytuł wystąpienia: ReconstructingAfghanistan: ProvincialReconstructionTeams in Civil-MilitaryCooperation (prezentacja w języku angielskim)