Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Analizy

A. Nyzio - Raport inwigilacyjny (edycja 2021)
analizy

A. Nyzio - Raport inwigilacyjny (edycja 2021)

15.11.2022
W drugiej połowie każdego roku publikowane są cztery rodzaje informacji obrazujących skalę inwigilacji w Polsce w roku poprzednim. Warto przyjrzeć się statystykom dotyczącym bilingów, podsłuchów, kontroli korespondencji i danych użytkowników, którymi w 2020 r. interesowały się polskie instytucje bezpieczeństwa. Jak zawsze w przypadku prowadzonych przez nie niejawnych działań, informacje są skąpe, a w ślad za każdą niepełną odpowiedzią podąża szereg pytań i wątpliwości.
więcej o A. Nyzio - Raport inwigilacyjny (edycja 2021)
J. Niemiec - Postawa Turcji wobec akcesji Finlandii i Szwecji do NATO
analizy

J. Niemiec - Postawa Turcji wobec akcesji Finlandii i Szwecji do NATO

08.11.2022
Rozpoczęta pod koniec lutego 2022 roku zbrojna inwazja Rosji na Ukrainę sprawiła, że rządy Finlandii i Szwecji zgłosiły swój akces do NATO, zrywając tym samym z przestrzeganą przez ponad sto lat zasadą neutralności w polityce zagranicznej. Sprzeciw wobec fińskiej i szwedzkiej kandydatury wyraziła jednak Turcja, co znacząco spowolniło proces rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego o dwa państwa nordyckie.
więcej o J. Niemiec - Postawa Turcji wobec akcesji Finlandii i Szwecji do NATO
P. Gorszewski - Reformy BND: w kierunku umiędzynarodowienia jurysdykcji w kontekście ochrony przed masową inwigilacją
analizy

P. Gorszewski - Reformy BND: w kierunku umiędzynarodowienia jurysdykcji w kontekście ochrony przed masową inwigilacją

18.10.2022
W niniejszej analizie przedstawiono zarys ostatnich reform niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej (BND) począwszy od zmian ustawowych w 2016 roku do orzeczenia Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe z 2020 roku i wynikających z niego zmian prawno-instytucjonalnych. Główną przyczyną kompleksowych reform w działalności BND była tzw. afera z podsłuchami amerykańskiej NSA, która skłoniła decydentów politycznych w Berlinie do głębszych strukturalnych reform wywiadu. Kluczowym wydarzeniem w procesie reform okazało się orzeczenie Niemieckiego Trybunalu Konstytucyjnego z 19 maja 2020 roku, w którym stwierdzono niezgodność ustawy o BND z konstytucyjnie ugruntowanymi prawami do tajemnicy telekomunikacyjnej i wolności prasy.
więcej o P. Gorszewski - Reformy BND: w kierunku umiędzynarodowienia jurysdykcji w kontekście ochrony przed masową inwigilacją