Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Artur Gruszczak

Prof. dr hab. Artur Gruszczak

Stanowisko i funkcje

Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego, członek komisji ds. oceny jakości kształcenia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ (INPiSM); członek Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ; członek Zespołu ds. programów kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ; zastępca członka Zespołu Sterującego POB DigiWorld w ramach IDUB UJ; pełnomocnik Rektora UJ ds. współpracy z Dowództwem Komponentu Wojsk Specjalnych.

Wykształcenie

magister nauk politycznych, specjalność dziennikarstwo, Uniwersytet Jagielloński (1988)

doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, Uniwersytet Jagielloński (1993)

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce – specjalność stosunki międzynarodowe, Uniwersytet Jagielloński (2010)

profesor nauk społecznych (2018)

Staże, stypendia

1993 - TEMPUS JEP 4547/92; Universidad Complutense, Madryt

1994 – Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM), Wiedeń – Junior Visiting Fellow

1994-1996 – NATO Research Fellowship for the Study of Democratic Institutions – Definition, Establishment and Enforcement of New Rules of the Political Game in the Process of Democratic Consolidation in East-Central Europe

1997-1998 - Open Society Institute, Research Support Scheme; grant nr 1485/1997 – International Dimensions of Governability in the New Democracies of East-Central Europe;

1997-1999 - Jean Monnet Project for Poland, grant nr PL97/111 – "Trzeci filar" Unii Europejskiej;

1998 - TEMPUS PHARE IMG-97-PL-2098; Universidad Complutense, Madryt;

2002 – Skalny Visiting Professor, University of Rochester, USA;

2002 – Center for European Studies, New York, USA; grant na wyjazd naukowy do Columbia University, New York oraz Drake University, Des Moines, USA

2009 – LLP-ERASMUS, Teaching Staff Mobility; University of Bergen, Department of Comparative Politics, Bergen, Norwegia.

2010 – LLP-ERASMUS, Teaching Staff Mobility, Universidad de Murcia, Facultad de Derecho, Murcia, Hiszpania

2011 – LLP-ERASMUS, Teaching Staff Mobility, Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Ciencias Politicas, Barcelona, Hiszpania

2012 – LLP-ERASMUS, Teaching Staff Mobility, Universidad Pablo de Olavide, Facultad de Derecho, Sewilla, Hiszpania

2014 - LLP-ERASMUS, Teaching Staff Mobility, Universidad de Granada, Facultad de Ciencias Politicas y Sociologia, Granada, Hiszpania

2016 – Erasmus+, Teaching Staff Mobility, Universidad de Burgos, Facultad de Derecho, Burgos, Hiszpania

2017 – Erasmus+, Teaching Staff Mobility, Universidade do Minho, Escola de Economia e Gestão, Braga, Portugalia

Nagrody, wyróżnienia

1998 – nagroda zespołowa I stopnia, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

2000 – nagroda indywidualna, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

2002 – nagroda indywidualna II stopnia, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

2005 – nagroda zespołowa I stopnia, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

2008 – nagroda indywidualna II stopnia, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

2009 – nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-organizacyjnej, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

2009 – nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

2011 - nagroda indywidualna III stopnia za działalność naukową w 2010 r., Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

2015 – nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia naukowe, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2017 – nagroda indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Członkostwo w towarzystwach naukowych

International Studies Association (ISA)

Central and East European International Studies Association (CEEISA), członek Komitetu Wykonawczego w kadencjach 2013-2016, 2016-2019

European International Studies Association (EISA),

European Union Studies Association (EUSA)

University Association of Contemporary European Studies (UACES)

International Political Science Association (IPSA)

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (PTSM), przewodniczący Sekcji Bezpieczeństwa Międzynarodowego; wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Krakowskiego (2016-2022)

Doświadczenie eksperckie i praktyczne (zawodowe)

Statewatch Advisory Group w Londynie (od 2010 r.)

TEAM Europe, grupa ekspertów ds. integracji europejskiej działająca przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie (2010-2016).

Observatoire des think tanks, międzynarodowe stowarzyszenie z siedzibą w Paryżu, członek Komitetu Doradczego (Conseil d'orientation) (od 2013 r.)

Research Institute for European and American Studies (RIEAS) z siedzibą w Atenach. Członek Międzynarodowej Rady Doradczej (Board of International Advisors) (od 2014 r.)

Europeans for Competitive and Strategic Intelligence (EFCSI) z siedzibą w Brukseli, członek-założyciel (od 2014 r.)

Zajęcia dydaktyczne

Wprowadzenie do studiów strategicznych

Zarządzanie bezpieczeństwem

Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnęrznych UE

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej

Terrorism and Counterterrorism

Zainteresowania badawcze

Studia strategiczne, przemiany w zakresie wojskowości, rola siły w stosunkach międzynarodowych, ewolucja współczesnych międzynarodowych stosunków militarnych, funkcje i cele współczesnych sił zbrojnych, hybrydyzacja bezpieczeństwa.

Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE; bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, w szczególności współpraca policyjna, walka z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, ochrona granic, zarządzanie migracjami; funkcjonowanie strefy Schengen.

Zarządzanie informacją, współpraca wywiadowcza w Unii Europejskiej oraz w wymiarze transatlantyckim, antycypacja zagrożeń z wykorzystaniem otwartych źródeł informacji.

Aktualne badania naukowe

Protokolaryzacja bezpieczeństwa: nowe spojrzenie na współczesne bezpieczeństwo, umieszczonego w kontekście jego złożoności, dyskursywności i sieciowej konfiguracji jego elementów.

Polityka państw nordyckich wobec kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej.

Borders and Orders: Governing Internal Security in the European Union – monografia podejmująca zagadnienia bezpieczeństwa wewnętrznego UE oraz zarządzania granicami zewnętrznymi UE.

Najważniejsze publikacje

Monografie:

 1. Intelligence Security in the European Union. Building a Strategic Intelligence Community, Palgrave Macmillan, seria: New Security Challenges, Londyn i Nowy Jork 2016, s. xiii+298.
 2. Europejska wspólnota wywiadowcza. Prawo – instytucje – mechanizmy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 310.
 3. Współpraca policyjna w Unii Europejskiej w wymiarze transgranicznym. Aspekty polityczne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 283
 4. Ameryka Środkowa, seria „Historia państw świata w XX wieku”, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2007, s. 613
 5. Unia Europejska wobec przestępczości. Współpraca w ramach III filara, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 198

Redakcja prac zbiorowych

 1. Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji (współredaktor: Piotr Bajor), Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 330.
 2. Security Outlook 2018, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 145; https://doi.org/10.12797/9788381380843; https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/90
 3. Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między regionalizacją a globalizacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 274.
 4. Technology, Ethics and the Protocols of Modern War (współredaktor: Paweł Frankowski). Routledge, London – New York 2018, s. xii+220.
 5. Cross-Disciplinary Perspectives on Regional and Global Security  (współredaktor: Paweł Frankowski), Palgrave Macmillan, London-New York 2018, s. xv+254.
 6. Euro-Atlantic Security Policy: Between NATO Summits in Newport and Warsaw, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2015, s. 106.
 7. Program Sztokholmski – implikacje i wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2010, s. 147.
 8. Wpływ tarczy antyrakietowej na pozycję międzynarodową Polski (współredaktor: Michał Chorośnicki), Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Kraków 2008, s. 621.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 1. „Migration and Security in 2018”, w: Security Outlook 2018, red. Artur Gruszczak, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 27-51.
 2. „Irregular migration – Section commentary”, w: Routledge Handbook of Politics of Migration in Europe, red. Agnieszka Weinar, Saskia Bonjour, Lyubov Zhyznomirska, Routledge, London – New York 2019, s. 274-280.
 3. „Polska w operacjach pokojowych ONZ po 1989 r.” (współautor Małgorzata Zachara), w: Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918 – 2018, red. Edward Haliżak, Teresa Łoś-Nowak, Anna Potyrała,  Joanna Starzyk-Sulejewska, Wydawnictwo Narodowego Centrum Kultury, Warszawa 2019, s. 539-560.
 4. „Między wiedzą a władzą – o związkach między informacją, wiedzą i bezpieczeństwem” (współautor: Piotr Bajor), w: Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji red. Artur Gruszczak i Piotr Bajor, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 7-17.
 5. „Rola rozpoznania geoprzestrzennego w polityce bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, w: Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji, red. Artur Gruszczak i Piotr Bajor, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 295-309.
 6. „Meandry współczesnego bezpieczeństwa – refleksja nad regionalymi i globalnymi wyznacznikami ładu międzynarodowego”, w: Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między regionalizacją a globalizacją, red. Artur Gruszczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 7-18.
 7. „Perspektywy powołania służby wywiadowczej Unii Europejskiej”, w: Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między regionalizacją a globalizacją, red. Artur Gruszczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 195-206.
 8. „Building the EU’s resilience: the role of intelligence community”, w: Security Beyond the State: The EU in an Age of Transformation, red. Daniela Irrera, Claudia Morsut, Barbara Budrich Publishers,  Opladen – Berlin - Toronto 2018, s. 54-73.
 9.  “Introduction: The protocols of modern war” (współautor: Paweł Frankowski), w: Technology, Ethics and the Protocols of Modern War, red. Artur Gruszczak, Paweł Frankowski, Routledge, London – New York 2018, s. 1-9.
 10. “Conclusions: Protocols of war – dimensions and layers” (współautor: Paweł Frankowski), w: Technology, Ethics and the Protocols of Modern War, red. Artur Gruszczak, Paweł Frankowski, Routledge, London – New York 2018, s. 208-215.
 11. „Violence  reconsidered: Towards post-modern warfare”, w: Technology, Ethics and the Protocols of Modern War, red. Artur Gruszczak, Paweł Frankowski, Routledge, London – New York 2018, s. 26-40.
 12. „Conclusion: Drifting Apart Regional Security Orders” (współautor: Paweł Frankowski), w: Cross-Disciplinary Perspectives on Regional and Global Security, red. Paweł Frankowski, Artur Gruszczak, Palgrave Macmillan, London-New York 2018, s. 239-246.
 13. „Studia wywiadowcze jako poddyscyplina nauk o bezpieczeństwie: kierunki rozwoju”, w: Bezpieczeństwo. Dyscyplina nauki wobec funkcjonowania państwa, red. Elżbieta Kużelewska, Ryszard Skarzyński, Agencja Wydawnicza Ekopress, Białystok 2018, s. 65-84.
 14. „Współpraca wywiadowcza jako płaszczyna WPBiO UE” [w:] Badanie polityki zagranicznej państwa: wymiar europejski, red. Małgorzata Pietrasiak, Joanna Ciesielska-Klikowska, Stanisław Kosmynka, Wydawnictwo PTSM & Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2017, s. 137-152.
 15. „Police and Customs Cooperation Centres and Their Role in EU Internal Security Governance”, w: EU Borders and Shifting Internal Security. Technology, Externalization and Accountability, red. Raphael Bossong, Helena Carrapico, Springer Verlag, Berlin 2016, s. 157-175.
 16. „Poland: The Special Services since the Independence”, w: The Handbook of European Intelligence Cultures, red. Bob de Graaff, James M. Nyce, Rowman & Littlefield, Lanham, MD 2016, s. 279-290.
 17. “EU Criminal Intelligence Model - Problems and Issues”, w: EU Criminal Law and Crime Policy. Values, Principles and Methods, red. Joanna Beata Banach-Gutierrez, Chris Harding, Routledge, London – New York 2016, s. 149-167.
 18. „Prewencja i antycypacja zagrożeń terrorystycznych w polityce bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, w: Współczesne oblicze terroryzmu, red. Arkadiusz Stempin, Wyższa Szkoła Europejska  im. Ks. Józefa Tischnera, Kraków 2016, s. 54-71.
 19. „NATO as a smart actor of global security”, w: 15 Years of Polish membership in NATO. Experiences & future challenges, red. M. Matyasik, KONTekst, Kraków 2015, s. 37-48.
 20. „Poland: A Skillfull Player”, w:  The European Union and the member states, red. Eleanor E. Zeff i Ellen B. Pirro, Lynne Rienner Publishers, wyd. 3, Boulder, CO i Londyn 2015, s. 259-278.
 21. “Euro-Atlantic security policy after NATO’s Wales Summit: Grappling with functional overload”, w: Euro-Atlantic Security Policy: Between NATO Summits in Newport and Warsaw, red. A. Gruszczak, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2015, s. 93-104.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. „Szwecja wobec kryzysu migracyjnego: aspekty polityki i bezpieczeństwa”, Studia Europejskie 2020, rok 24, nr 3, s. 45-61.
 2. „Securitization of neo-nomadic mobility: Frontex’s agent power in the EU’s extended borderland”, The Review of European and Comparative Law 2019, t. 37, nr 2, s. 33-63, https://doi.org/10.31743/recl.4868
 3. Inkorporacja acquis Schengen do prawa UE i prawa krajowego, Przegląd Europejski 2018, nr 3, s. 69-84, DOI: 10.5604/01.3001.0013.1921.
 4. Państwa skandynawskie wobec kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej, Studia Europejskie 2018, rok 22, nr 3, s. 75-96.
 5. „Polityka Królestwa Danii wobec problemu migracji: zagadnienia polityki i bezpieczeństwa”, Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa 2017, nr 2 (3), s. 79-106.
 6. The Polish Intelligence Services and Security Dilemmas of a Frontline State, Revista Română de Studii de Intelligence / Romanian Intelligence Studies Review, nr 17-18 / 2017, s. 65-80.
 7. „European Borders in Turbulent Times: The case of the Central Mediterranean ‘Extended Borderland’”,  Politeja, 2017, nr 5 (50), s. 23-45; DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.50.02
 8.  “Establishing an EU law enforcement fusion centre”, European Journal of Policing Studies 2016, 4 (1), s. 103-124.
 9. „Resilience and mitigation in security management: concepts and concerns”, Forum Scientiae Oeconomia, 2016, 4, numer specjalny 1, s. 7-23.
 10. „NATO wobec zagrożeń wewnętrznych bezpieczeństwa obszaru transatlantyckiego w pierwszych latach zimnej wojny”, Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa, 2016, nr 1 (1), s. 29-48.
 11. „Wydrążone państwo” – dylematy bezpieczeństwa w świecie biopolityki, Kultura i Polityka, 2016, nr 20, s. 34-47.

Udział w konferencjach naukowych

 1. 9-11.09.2020 – EISA Virtual Conference 2020, „Knowledge Practices and Academic Community: Keeping the Fire Going in the Times of Corona”.
 2. 25-26.09.2019 – Szczecin, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, III Interdyscyplinarny Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa, członek Komitetu Naukowego, referat nt. Zdziczenie jako forma walki: antropologia wojny ponowoczesnej.
 3. 19-20.09.2019 – Kraków, Zakład Bezpieczeństwa Narodowego, Uniwersytet Jagielloński, III Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa „Systemy bezpieczeństwa: wymiar lokalny, regionalny i globalny”, członek Komitetu Organizacyjnego, referat nt. Sekurytyzacja neonomadycznej mobilności: rola agencji Frontex na poszerzonym pograniczu UE.
 4. 1-4.09.2019 – Lizbona, 49. Doroczna Konferencja UACES, referat nt. „Frontex as a law-enforcement agency”.
 5. 9-10.07.2019 – Porto, COST Action ENTER EU Foreign Policy Facing New Realities & Universidade do Porto, “De-Europeanization and the EU’s International Relations”, referat nt. “The Perils of Ethnopolitics. The Visegrad Four as a de-Europeanising Actor in the EU’s Migration Policy”.
 6. 26-28.06.2019 – Kraków, Uniwersytet Jagielloński & European International Studies Association, 6th European Workshops in International Studies (EWIS), „The Next 100 Years of International Relations”, przewodniczący lokalnego komitetu organizacyjnego, współkierownik programowy (Programme Co-Chair).
 7. 29-31.05.2019 – Brno, Akademia Obrony, V International Annual Conference: Defence and Strategy, „Strategic Alternatives for Armed Forces Development”; członek Komitetu Naukowego, referat nt. „The Challenge of Post-modern Warfare”.
 8. 20-23.05.2019 – Sztokholm, Akademia Wojskowa Karlberg, International Symposium of Military Academies ISOMA 2019
 9. 15.05.2019 – Warszawa, Instytut Zachodni, międzynarodowa konferencja „Unia Europejska po wyborach: chaos czy nowy porządek?”, udział w debacie  panelowej „Perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE”.
 10. 4-5.04.2019 – Lwów, Lwowski Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa, Uniwersytet Jagielloński, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, międzynarodowa konferencja naukowa „Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa: w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego”, referat nt. „Współpraca wywiadowcza w Europie czasów kryzysu”.
 11. 22.03.2019 – Kraków, Instytut Studiów Strategicznych, XXVIII Międzynarodowa Krakowska Konferencja Bezpieczeństwa „Czy NATO sprosta nowym wyzwaniom bezpieczeństwa?”, uczestnik panelu II: „Wyzwania dla bezpieczeństwa na wschodniej i południowej flance NATO”.
 12. 9-10.10.2018 – Kraków, CYBERSEC European Cybersecurity Forum The Quest for Cybertrust, uczestnik zamkniętej sesji specjalnej “Lessons for Future Cyber Forces”.
 13. 17-19.09.2018 – Kraków, Zakład Bezpieczeństwa Narodowego UJ, 2nd Jagiellonian Interdisciplinary Security Conference “Friends, Foes and Familiar Strangers: Reassessing Actorness in Times of the Global (Dis)Order”, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, referat: Fusing intelligence in the EU: prospects and challenges
 14. 21-25.07.2018 – Brisbane, International Political Science Association (IPSA), 25. Światowy Kongres Nauk Politycznych, referat: „Ethnopolitics Is Back! The Politics of Border Management of the Visegrad Four”
 15. 18-21.06.2018, Budapeszt, Narodowy Uniwersytet Służb Publicznych, iMAF 2018 – International Military Academic Forum 2018.
 16. 4-6.06.2018, Brno, Uniwersytet Obrony, Centre for Security and Military Strategic Studies, IV International Annual Conference: Defence and Strategy, członek Komitetu Naukowego, referat nt. “Future battlefield: Towards new protocols of war”
 17. 16-18.05.2018 – Bruksela, Institute for European Studies, The European Union in International Affairs VI – Protecting and Projecting Europe, referat: „Building the EU’s resilience: The role of intelligence community”.
 18. 22-23.03.2018, Lwów, Lwowski Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa, Uniwersytet Jagielloński, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, międzynarodowa konferencja naukowa „Transformacja bezpieczeństwa międzynarodowego: uwarunkowania, zagrożenia i wyzwania”, referat nt. „Rola agencji Europol w rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa w Unii Europejskiej”.
 19. 13-15.11.2017, Kraków, Uniwersytet Jagielloński oraz US Special Operation Forces European Command, konferencja Resistance Operation Concept Seminar, przewodniczący lokalnego komitetu organizacyjnego.
 20. 8-9.11.2017 – Kraków, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych / Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych „Myśleć globalnie, działać regionalnie.Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych”; członek Rady Programowej, referat nt. The emergence and consolidation of a disorganised phronetic security community: NATO and EU facing the migration crisis in the Mediterranean w panelu TA2 – International migration in regional context, moderator panelu FA4 – Odmiany bezpieczeństwa regionalnego, moderator panelu FC8 – Regionalne kompleksy bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i Azji Środkowej.
 21. 26-27.10.2017, Bukareszt, „Mihai Viteazul” National Intelligence Academy, 23rd International Conference „Intelligence in the Knowledge Society”, referat nt. „The Polish intelligence services and security dilemmas of a frontline state”.
 22. 21-22.09.2017 – Kraków, II Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego; przewodniczący/moderator panelu C-W.1 – Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Unii Europejskiej; dyskutant w panelu C-R.2 - Służby specjalne i armia w systemie bezpieczeństwa i w panelu C-P.4 – Bezpieczeństwo regionalne we współczesnym świecie; referat nt. Rola rozpoznania geoprzestrzennego w polityce bezpieczeństwa Unii Europejskiej
 23. 22-24.06.2017, Ateny, European Chapter of the International Association for Intelligence Education (IAFIE) oraz Research Institute for European and American Studies, Second Annual Conference IAFIE-EUROPE „Intelligence Studies in a a Time of European Crisis”, referaty: „Intelligence Studies in Poland: Modest beginnings of a new discipline” oraz „Fusing Intelligence in the European Union: In Search of Synergy”.
 24. 29.05-2.06.2017, Saint-Jean (Kanada), Royal Military College Saint-Jean, 5th International Symposium on the Development of Military Academies (ISoDoMA), referat nt. „Achieving Synergistic Effects of Collaboration Between Civil and Military Academies - The Case of Jagiellonian University”.
 25. 26-28.05.2017, Bratysława (Słowacja), GLOBSEC, Bratislava Forum GLOBSEC 2017, udział w spotkaniu grupy badawczej GIRI.
 26. 17-18.05.2017 – Ryga, Civil-Military Cooperation Centre of Excellence, Community of Interest Conference „Developing Resilience in Hybrid Conflicts”, uczestnik syndykatu A – Strategic synchronisation.
 27. 1-3.04.2017 – Tajpej (Tajwan), World International Studies Committee / National Taiwan University, 5th Global International Studies Conference, referat nt. “Borders in Turbulent Times: Schengen as the Inside/Outside Divide”.
 28. 9-10.11.2016 – Łódź, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych / Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, VI Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych „Badanie polityki zagranicznej państwa”; referat nt. „Współpraca wywiadowcza jako płaszczyzna WPBiO” w panelu 3.1 – Wybrane problemy implementacji Wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE ; dyskutant w panelu 1.4 – Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE jako specyficzny obszar działań organizacji międzynarodowej; dyskutant w panelu 4.1 – Specyfika polityki zagranicznej państw Ameryki Łacińskiej i Hiszpanii.
 29. 11-13.10.2016, Belgrad (Serbia), 6th Belgrade Security Forum, referat nt. „Unmodern people in post-modern world: The rise of ethno-nationalism and its consequences for Poland’s immigration policy”.
 30. 21-22.09.2016 – Kraków, I Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego; przewodniczący/moderator panelu C-W.1 – Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Unii Europejskiej; dyskutant w panelu C-R.2 - Służby specjalne i armia w systemie bezpieczeństwa i w panelu C-P.4 – Bezpieczeństwo regionalne we współczesnym świecie; referat nt. Perspektywy powołania służby wywiadowczej Unii Europejskiej.