Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Artur Gruszczak

Prof. dr hab. Artur Gruszczak

Stanowisko i funkcje

 • Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego
 • Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o bezpieczeństwie w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Członek Stałej Rektorskiej Komisji ds. badań naukowych
 • Pełnomocnik Rektora UJ ds. współpracy z Dowództwem Komponentu Wojsk Specjalnych

Wykształcenie

 • magister nauk politycznych, specjalność dziennikarstwo, Uniwersytet Jagielloński (1988)
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, Uniwersytet Jagielloński (1993)
 • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce – specjalność stosunki międzynarodowe, Uniwersytet Jagielloński (2010)
 • profesor nauk społecznych (2018)

Staże, stypendia

 • 1993 - TEMPUS JEP 4547/92; Universidad Complutense, Madryt
 • 1994 – Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM), Wiedeń – Junior Visiting Fellow
 • 1994-1996 – NATO Research Fellowship for the Study of Democratic Institutions – Definition, Establishment and Enforcement of New Rules of the Political Game in the Process of Democratic Consolidation in East-Central Europe
 • 1997-1998 - Open Society Institute, Research Support Scheme; grant nr 1485/1997 – International Dimensions of Governability in the New Democracies of East-Central Europe;
 • 1997-1999 - Jean Monnet Project for Poland, grant nr PL97/111 – "Trzeci filar" Unii Europejskiej;
 • 1998 - TEMPUS PHARE IMG-97-PL-2098; Universidad Complutense, Madryt;
 • 2002 – Skalny Visiting Professor, University of Rochester, USA;
 • 2002 – Center for European Studies, New York, USA; grant na wyjazd naukowy do Columbia University, New York oraz Drake University, Des Moines, USA
 • 2009 – LLP-ERASMUS, Teaching Staff Mobility; University of Bergen, Department of Comparative Politics, Bergen, Norwegia.
 • 2010 – LLP-ERASMUS, Teaching Staff Mobility, Universidad de Murcia, Facultad de Derecho, Murcia, Hiszpania
 • 2011 – LLP-ERASMUS, Teaching Staff Mobility, Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Ciencias Politicas, Barcelona, Hiszpania
 • 2012 – LLP-ERASMUS, Teaching Staff Mobility, Universidad Pablo de Olavide, Facultad de Derecho, Sewilla, Hiszpania
 • 2014 - LLP-ERASMUS, Teaching Staff Mobility, Universidad de Granada, Facultad de Ciencias Politicas y Sociologia, Granada, Hiszpania
 • 2016 – Erasmus+, Teaching Staff Mobility, Universidad de Burgos, Facultad de Derecho, Burgos, Hiszpania
 • 2017 – Erasmus+, Teaching Staff Mobility, Universidade do Minho, Escola de Economia e Gestão, Braga, Portugalia
 • 2022 – Erasmus+, Teaching Staff Mobility, Haskoli Islands (Universytet Islandzki), Wydzial Nauk Politycznych, Reykjavik, Islandia

Nagrody, wyróżnienia

 • 1998 – nagroda zespołowa I stopnia, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2000 – nagroda indywidualna, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2002 – nagroda indywidualna II stopnia, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2005 – nagroda zespołowa I stopnia, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2008 – nagroda indywidualna II stopnia, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2009 – nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-organizacyjnej, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2009 – nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2011 - nagroda indywidualna III stopnia za działalność naukową w 2010 r., Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2015 – nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia naukowe, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2017 – nagroda indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2019 - nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2020 - nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2022 - nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe i organizacyjne, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2023 – nagroda za osiągnięcia w pracy naukowej w związku z uzyskaniem najwyższej lokaty w wydziałowym rankingu aktywności badawczej, Prorektor ds. badań naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2023 - nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • International Studies Association (ISA)
 • Central and East European International Studies Association (CEEISA), członek Komitetu Wykonawczego w kadencjach 2013-2016, 2016-2019
 • European International Studies Association (EISA),
 • European Union Studies Association (EUSA)
 • University Association of Contemporary European Studies (UACES)
 • International Political Science Association (IPSA)
 • Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (PTSM), przewodniczący Sekcji Bezpieczeństwa Międzynarodowego; wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Krakowskiego (2016-2022)

Doświadczenie eksperckie i praktyczne (zawodowe)

 • Statewatch Advisory Group w Londynie (od 2010 r.)
 • TEAM Europe, grupa ekspertów ds. integracji europejskiej działająca przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie (2010-2016).
 • Observatoire des think tanks, międzynarodowe stowarzyszenie z siedzibą w Paryżu, członek Komitetu Doradczego (Conseil d'orientation) (od 2013 r.)
 • Research Institute for European and American Studies (RIEAS) z siedzibą w Atenach. Członek Międzynarodowej Rady Doradczej (Board of International Advisors) (od 2014 r.)
 • Europeans for Competitive and Strategic Intelligence (EFCSI) z siedzibą w Brukseli, członek-założyciel (od 2014 r.)

Zajęcia dydaktyczne

Zainteresowania badawcze

 • Studia strategiczne, przemiany w zakresie wojskowości, rola siły w stosunkach międzynarodowych, ewolucja współczesnych międzynarodowych stosunków militarnych, funkcje i cele współczesnych sił zbrojnych, hybrydyzacja bezpieczeństwa.
 • Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE; bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, w szczególności współpraca policyjna, walka z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, ochrona granic, zarządzanie migracjami; funkcjonowanie strefy Schengen.
 • Zarządzanie informacją, współpraca wywiadowcza w Unii Europejskiej oraz w wymiarze transatlantyckim, antycypacja zagrożeń z wykorzystaniem otwartych źródeł informacji.

Aktualne badania naukowe

 • Protokolaryzacja bezpieczeństwa: nowe spojrzenie na współczesne bezpieczeństwo, umieszczonego w kontekście jego złożoności, dyskursywności i sieciowej konfiguracji jego elementów (grant NCN OPUS-22, projekt nr 2021/43/B/HS5/02324, 2022-2025), główny wykonawca.
 • Invigorating Enlargement and Neighbourhood Policy for a Resilient Europe (INVIGORATEU), grant Komisji Europejskiej HORIZON-RIA; HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-08, 2024-2026; współkoordynator WP8 „Security and defence and EU’s robust capacity building together with the neighbourhood”, koordynator zespołu badawczego w UJ.
 • EU Glocal Counter-Terrorism (EU-GLOCTER), grant Komisji Europejskiej HORIZON-MSCA-2022-DN-01-01, 2024-2027, koordynator w UJ.

Najważniejsze publikacje

Monografie:

 1. Intelligence Security in the European Union. Building a Strategic Intelligence Community, Palgrave Macmillan, seria: New Security Challenges, Londyn i Nowy Jork 2016, s. xiii+298.
 2. Europejska wspólnota wywiadowcza. Prawo – instytucje – mechanizmy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 310.
 3. Współpraca policyjna w Unii Europejskiej w wymiarze transgranicznym. Aspekty polityczne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 283
 4. Ameryka Środkowa, seria „Historia państw świata w XX wieku”, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2007, s. 613
 5. Unia Europejska wobec przestępczości. Współpraca w ramach III filara, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 198

Redakcja prac zbiorowych

 1. The Routledge Handbook of the Future of Warfare (współredaktor: Sebastian Kaempf), Routledge, Abingdon – New York 2024, s. xix+469, https://doi.org/10.4324/9781003299011.
 2. The War Must Go On: Dynamika wojny w Ukrainie i jej reperkusje dla bezpieczeństwa Polski, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2023, s. 154, https://doi.org/10.12797/9788381388801
 3. Global Security in the Time of the Pandemic, Institute for Strategic Studies, Krakow 2021, s. 78; ISBN: 978-83-963052-0-6.
 4. Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji (współredaktor: Piotr Bajor), Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 330.
 5. Security Outlook 2018, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 145; https://doi.org/10.12797/9788381380843; https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/90
 6. Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między regionalizacją a globalizacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 274.
 7. Technology, Ethics and the Protocols of Modern War (współredaktor: Paweł Frankowski). Routledge, London – New York 2018, s. xii+220.
 8. Cross-Disciplinary Perspectives on Regional and Global Security  (współredaktor: Paweł Frankowski), Palgrave Macmillan, London-New York 2018, s. xv+254.
 9. Euro-Atlantic Security Policy: Between NATO Summits in Newport and Warsaw, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2015, s. 106.
 10. Program Sztokholmski – implikacje i wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2010, s. 147.
 11. Wpływ tarczy antyrakietowej na pozycję międzynarodową Polski (współredaktor: Michał Chorośnicki), Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Kraków 2008, s. 621.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 1. „Post-Modern Warfare”, w: The Routledge Handbook of the Future of Warfare, red. Artur Gruszczak i Sebastian Kaempf, Routledge, Abingdon – New York 2024, s. 212-223, DOI: 10.4324/9781003299011-23.
 2. „Kilka uwag o strategicznym wymiarze wojny w Ukrainie”, w: The War Must Go On: Dynamika wojny w Ukrainie i jej reperkusje dla bezpieczeństwa Polski, red. Artur Gruszczak, Wydawnictwo  Księgarnia Akademicka, Kraków 2023, s. 13-22, https://doi.org/10.12797/9788381388801.01
 3. Poland as a Frontline State: The Impact of the War in Ukraine on Military-Academic Education”, w: Military-Academic Education in the Current International Environment. Proceedings of the 8th Symposium of Military Academies, Ahmed Bin Mohammed Military College, Doha 2023, s. 316-328.
 4. „Migration and Security in 2018”, w: Security Outlook 2018, red. Artur Gruszczak, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 27-51.
 5. „Irregular migration – Section commentary”, w: Routledge Handbook of Politics of Migration in Europe, red. Agnieszka Weinar, Saskia Bonjour, Lyubov Zhyznomirska, Routledge, London – New York 2019, s. 274-280.
 6. „Polska w operacjach pokojowych ONZ po 1989 r.” (współautor Małgorzata Zachara), w: Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918 – 2018, red. Edward Haliżak, Teresa Łoś-Nowak, Anna Potyrała,  Joanna Starzyk-Sulejewska, Wydawnictwo Narodowego Centrum Kultury, Warszawa 2019, s. 539-560.
 7. „Między wiedzą a władzą – o związkach między informacją, wiedzą i bezpieczeństwem” (współautor: Piotr Bajor), w: Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji red. Artur Gruszczak i Piotr Bajor, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 7-17.
 8. „Rola rozpoznania geoprzestrzennego w polityce bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, w: Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji, red. Artur Gruszczak i Piotr Bajor, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 295-309.
 9. „Meandry współczesnego bezpieczeństwa – refleksja nad regionalymi i globalnymi wyznacznikami ładu międzynarodowego”, w: Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między regionalizacją a globalizacją, red. Artur Gruszczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 7-18.
 10. „Perspektywy powołania służby wywiadowczej Unii Europejskiej”, w: Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między regionalizacją a globalizacją, red. Artur Gruszczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 195-206.
 11. „Building the EU’s resilience: the role of intelligence community”, w: Security Beyond the State: The EU in an Age of Transformation, red. Daniela Irrera, Claudia Morsut, Barbara Budrich Publishers,  Opladen – Berlin - Toronto 2018, s. 54-73.
 12.  “Introduction: The protocols of modern war” (współautor: Paweł Frankowski), w: Technology, Ethics and the Protocols of Modern War, red. Artur Gruszczak, Paweł Frankowski, Routledge, London – New York 2018, s. 1-9.
 13. “Conclusions: Protocols of war – dimensions and layers” (współautor: Paweł Frankowski), w: Technology, Ethics and the Protocols of Modern War, red. Artur Gruszczak, Paweł Frankowski, Routledge, London – New York 2018, s. 208-215.
 14. „Violence  reconsidered: Towards post-modern warfare”, w: Technology, Ethics and the Protocols of Modern War, red. Artur Gruszczak, Paweł Frankowski, Routledge, London – New York 2018, s. 26-40.
 15. „Conclusion: Drifting Apart Regional Security Orders” (współautor: Paweł Frankowski), w: Cross-Disciplinary Perspectives on Regional and Global Security, red. Paweł Frankowski, Artur Gruszczak, Palgrave Macmillan, London-New York 2018, s. 239-246.
 16. „Studia wywiadowcze jako poddyscyplina nauk o bezpieczeństwie: kierunki rozwoju”, w: Bezpieczeństwo. Dyscyplina nauki wobec funkcjonowania państwa, red. Elżbieta Kużelewska, Ryszard Skarzyński, Agencja Wydawnicza Ekopress, Białystok 2018, s. 65-84.
 17. „Współpraca wywiadowcza jako płaszczyna WPBiO UE” [w:] Badanie polityki zagranicznej państwa: wymiar europejski, red. Małgorzata Pietrasiak, Joanna Ciesielska-Klikowska, Stanisław Kosmynka, Wydawnictwo PTSM & Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2017, s. 137-152.
 18. „Police and Customs Cooperation Centres and Their Role in EU Internal Security Governance”, w: EU Borders and Shifting Internal Security. Technology, Externalization and Accountability, red. Raphael Bossong, Helena Carrapico, Springer Verlag, Berlin 2016, s. 157-175.
 19. „Poland: The Special Services since the Independence”, w: The Handbook of European Intelligence Cultures, red. Bob de Graaff, James M. Nyce, Rowman & Littlefield, Lanham, MD 2016, s. 279-290.
 20. “EU Criminal Intelligence Model - Problems and Issues”, w: EU Criminal Law and Crime Policy. Values, Principles and Methods, red. Joanna Beata Banach-Gutierrez, Chris Harding, Routledge, London – New York 2016, s. 149-167.
 21. „Prewencja i antycypacja zagrożeń terrorystycznych w polityce bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, w: Współczesne oblicze terroryzmu, red. Arkadiusz Stempin, Wyższa Szkoła Europejska  im. Ks. Józefa Tischnera, Kraków 2016, s. 54-71.
 22. „NATO as a smart actor of global security”, w: 15 Years of Polish membership in NATO. Experiences & future challenges, red. M. Matyasik, KONTekst, Kraków 2015, s. 37-48.
 23. „Poland: A Skillfull Player”, w:  The European Union and the member states, red. Eleanor E. Zeff i Ellen B. Pirro, Lynne Rienner Publishers, wyd. 3, Boulder, CO i Londyn 2015, s. 259-278.
 24. “Euro-Atlantic security policy after NATO’s Wales Summit: Grappling with functional overload”, w: Euro-Atlantic Security Policy: Between NATO Summits in Newport and Warsaw, red. A. Gruszczak, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2015, s. 93-104.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. „Military intelligence in support of EU missions and operations: Bridging the strategic vulnerability gap”, International Journal of Intelligence and Counterintelligence 2023, t. 36, nr 4, s. 1104-1121, https://doi.org/10.1080/08850607.2023.2189847.
 2. „One Threat – Multiple Responses. Countering Hybrid Threats in V4 Countries”, współautorzy: Josef Procházka, Pavel Vinkler, Krisztián Jójárt, Zoltán Szenes, Matej Kandrík, Obrana a Strategie 2023, nr 1, s. 49-73, DOI: 10.3849/1802-7199.23.2023.01.049-073.
 3. „The EU’s counter-terrorism policy twenty years after 9/11: What has been really done?” Studia Politologiczne 2022, nr 63, s. 24-39, DOI: 10.33896/SPolit.2022.63.2
 4. „Re-Visioning Borders: Mobility, Connectivity, and Spaces of Exception”, współautor Roderick Parkes, Politics and Governance 2022, t. 10, nr 2, s. 235–238, DOI: https://doi.org/10.17645/pag.v10i2.5763
 5. „Internal Rebordering in the European Union: Postfunctionalism Revisited”, Politics and Governance, 2022, t. 10, nr 2, s. 246–255, DOI: https://doi.org/10.17645/pag.v10i2.5165
 6. „The problem of otherness: Poland’s immigration policy and the virtues of parochialism”, Studia Europejskie 2022, t. 26, nr 2, s. 107-122, DOI: 10.33067/SE.2.2022.7
 7. „Unia Europejska w krainie koszmarów: Refleksje nad bezpieczeństwem europejskim w czasach niepewności”, Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa 2022, t. 16, nr 1, s. 13-34, doi: 10.26343/0585556X11601.
 8. „Counter-terrorism in the EU: The Role of Intelligence Co-operation”, The Journal of European and American Intelligence Studies 2022, t. 5, nr 2, s. 13-32.
 9. „Understanding Contemporary Security: A Prolegomenon to the Interplay Between Technology, Innovation and  Policy Responses” (współautor Mateusz Kolaszyński), Politeja 2022, t. 19, nr 4 (79), s. 5-16, https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.79.01.
 10. „Intelligence Fusion for the European Union’s Common Security and Defence Policy”, Politeja 2022, t. 19, nr 4 (79), s. 131-150, https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.79.08.
 11. “Refugees” as a Misnomer: The Parochial Politics and Official Discourse of the Visegrad Four, Politics and Governance, 2021, t. 9, nr 4, s. 174-184, DOI: 10.17645/pag.v9i4.4411
 12. „The use of force by the Frontex agency – international legal aspects", Studia Prawnicze KUL 2021, nr 4 (88), s.  73-89, https://doi.org/10.31743/sp.12582
 13. „Szwecja wobec kryzysu migracyjnego: aspekty polityki i bezpieczeństwa”, Studia Europejskie 2020, rok 24, nr 3, s. 45-61.
 14. „Securitization of neo-nomadic mobility: Frontex’s agent power in the EU’s extended borderland”, The Review of European and Comparative Law 2019, t. 37, nr 2, s. 33-63, https://doi.org/10.31743/recl.4868
 15. Inkorporacja acquis Schengen do prawa UE i prawa krajowego, Przegląd Europejski 2018, nr 3, s. 69-84, DOI: 10.5604/01.3001.0013.1921.
 16. Państwa skandynawskie wobec kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej, Studia Europejskie 2018, rok 22, nr 3, s. 75-96.
 17. „Polityka Królestwa Danii wobec problemu migracji: zagadnienia polityki i bezpieczeństwa”, Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa 2017, nr 2 (3), s. 79-106.
 18. The Polish Intelligence Services and Security Dilemmas of a Frontline State, Revista Română de Studii de Intelligence / Romanian Intelligence Studies Review, nr 17-18 / 2017, s. 65-80.
 19. „European Borders in Turbulent Times: The case of the Central Mediterranean ‘Extended Borderland’”,  Politeja, 2017, nr 5 (50), s. 23-45; DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.50.02
 20.  “Establishing an EU law enforcement fusion centre”, European Journal of Policing Studies 2016, 4 (1), s. 103-124.
 21. „Resilience and mitigation in security management: concepts and concerns”, Forum Scientiae Oeconomia, 2016, 4, numer specjalny 1, s. 7-23.
 22. „NATO wobec zagrożeń wewnętrznych bezpieczeństwa obszaru transatlantyckiego w pierwszych latach zimnej wojny”, Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa, 2016, nr 1 (1), s. 29-48.
 23. „Wydrążone państwo” – dylematy bezpieczeństwa w świecie biopolityki,
 24. , 2016, nr 20, s. 34-47.

Udział w konferencjach naukowych

 1. 14-15.11.2023 – Kraków, Uniwersytet Jagielloński i Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych, INFO INTEGRUM 2023 Conference, odczyt nt. „Security Protocol as a Strategic Communication Frame: The Case Study of the War in Ukraine”.
 2. 1-3.10.2023 – Doha (Katar), Ahmed Bin Mohammed Military College, 8th International Symposium of Military Academies  ISOMA 2023, moderator panelu „Cultural Awareness and Diversity in Military Academies’, referat nt. „Poland as a frontline state: The impact of the war in Ukraine on military-academic education”.
 3. 25-26.09.2023 – Kraków, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński, V Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa, moderator panelu WB3 „Wojny XXI wieku – kontynuacja czy zmiana paradygmatu”, referat nt. „Protokół wojny jako element protokolaryzacji bezpieczeństwa: przypadek rosyjskiej agresji  zbrojnej na Ukrainę”.
 4. 20-22.09.2023 – Kraków, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński, IV Kongres Europeistyki, członek Rady Programowej, moderator panelu CZW-S2.P4 „Bezpieczeństwo europejskie: uwarunkowania państwowe i regionalne”, referat nt. „Wpływ wojny w Ukrainie na współpracę krajów nordyckich w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego”.
 5. 3-6.09.2023 – Belfast, UACES 53. European Studies Conference, referat nt. „Rage of War: Security Protocolarization in the Context of the 2022 Russian Aggression Against Ukraine”; referat nt. “The Intelligence College in Europe and the challenge of security deficits: What role for intelligence education and outreach?”
 6. 15-19.07.2023 – Buenos Aires, Universidad Catolica Argentina, 27th World Congress of Political Science moderator panelu „Territorial and Human Dimensions of Conflict and Peace”; referat nt. „Chronicle of a War Foretold: Security Protocols as an Epistemological Tool for the Study of the 2022 Russian Aggression Against Ukraine”.
 7. 16.06.2023 – Londyn, King’s College London, European Foreign Policy Research Group & King’s Intelligence and Security Group, warsztaty Trust and mistrust in intelligence collaboration on European security and defence, referat nt. „The Intelligence College in Europe: Does it contribute to trust building in European intelligence cooperation?”
 8. 8-9.12.2022 – Warszawa, Akademia Sztuki Wojennej, The 4th International Intelligence Studies and Military Intelligence Conference (ISC 2022), keynote speaker, “EU Strategic Compass. A new dimension of the EU Comprehensive Approach?”
 9. 6-8.10.2022 – Zagrzeb, Hybrid Warfare Research Institute, 7th Zagreb Security Forum Hybrid Threats and Resilience of Society, Critical Infrastructure and the State; referat „Resilience Dividend” and the Mitigation of Hybrid Threats: Lessons Learnt and Recommendations”.
 10. 2.09.2022 – online z rejestracją, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego & Centrum Stosunków Międzynarodowych, webinarium Poland as a country involved in the creation of a migration policy that guarantees a balance between the needs of the labor market and internal security, wystąpienie nt. „Poland’s immigration policy and the virtues of parochialism”, dostępny na kanale YT: https://www.youtube.com/watch?v=-Qn2rRT3YlE.
 11. 13-14.06.2022 – Breda (Holandia), Holenderska Akademia Wojskowa (NLDA), seminarium  Intelligence Cooperation in the 21st Century; referat “Building a strategic intelligence community”.
 12. 5.05.2022 – online, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, & Katolicki Uniwersytet Lubelski, webinarium Kryzys uchodźczy na granicy wschodniej Unii Europejskiej; referat nt. „Problem odmienności: polska polityka imigracyjna i cnoty zaściankowości”.
 13. 26-28.09.2021 - Kraków, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego & Global Trends Lab, POB Society of the Future UJ, 3rd Jagiellonian Interdisciplinary Security Conference “Friends, Foes and Familiar Strangers: Reassessing Actorness in Times of the Global (Dis)Order”, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, moderator panelu WE III-1: Security Protocolarization: Theoretical Varieties, referat nt. “Protocols as a Heuristic Tool: The Practice Turn in the War on Terror”, moderator panelu TU II-1 Countering Hybrid Threats in V4 Countries: A Comparative Analysis, referat nt. “Countering Hybrid Threats: The Case of Poland”.
 14. 26-28.10.2021 –  Warszawa, Global Special Operations Forces Foundation, Global SOF Symposium, ekspert w panelu „Strenghtening Collective Defence Trough Regionalization”.
 15. 19.10.2021 – online, Konsorcjum Akademickich Zakładów Studiów Strategicznych & Uniwersytet Warszawski, seminarium Upadek Kabulu” i jego międzynarodowe implikacje, ekspert w I panelu: Czy koniec wojen Zachodu?, wystąpienie: „Implikacje dla Unii Europejskiej”.
 16. 6-8.09.2021 - UACES Annual Conference 2021 (2nd virtual conference), referat nt. „The European Intelligence Academy as an intelligence education hub in the European Union”
 17. 30.08–3.09.2021 – ECPR (European Consortium for Political Research) General Conference, virtual event, referat nt. „Intelligence support for the CSDP: Contested Capabilities”.
 18. 24.06.2021 – online, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ogólnopolska konferencja naukowa, „5 lat funkcjonowania Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej”, referat nt. Frontex jako organ przestrzegania prawa: perspektywa użycia siły w działaniach operacyjnych.
 19. 15.06.2021 – EUHYBRID Conference „Hybrid Threats and Hybrid Warfare” (online), Jean Monnet Network on EU Counter-Terrorism, University of South Wales, Pontypridd, Wielka Brytania, referat nt. „Enhancing the EU’s resilience to counter hybrid threats: Is there a role for intelligence cooperation?”.
 20. 6-9.04.2021 – online, #ISA2021, doroczna konwencja International Studies Association (ISA), Globalization, Regionalism and Nationalism: Contending Forces in World Politics, referat nt. „Finding a haystack in the pile of needles: Towards a redefinition of strategic intelligence”
 21. 15-17.12.2020 – EUCTER Opening Conference „Global dimension of European counter-terrorism and EU foreign policy agenda” (online), Jean Monnet Network on EU Counter-Terrorism, University of South Wales, Pontypridd, Wielka Brytania, referat nt. „Counter-terrorism in the EU: The Role of Intelligence Co-operation”.
 22. 9-11.09.2020 – EISA Virtual Conference 2020, „Knowledge Practices and Academic Community: Keeping the Fire Going in the Times of Corona”.
 23. 25-26.09.2019 – Szczecin, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, III Interdyscyplinarny Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa, członek Komitetu Naukowego, referat nt. Zdziczenie jako forma walki: antropologia wojny ponowoczesnej.
 24. 19-20.09.2019 – Kraków, Zakład Bezpieczeństwa Narodowego, Uniwersytet Jagielloński, III Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa „Systemy bezpieczeństwa: wymiar lokalny, regionalny i globalny”, członek Komitetu Organizacyjnego, referat nt. Sekurytyzacja neonomadycznej mobilności: rola agencji Frontex na poszerzonym pograniczu UE.
 25. 1-4.09.2019 – Lizbona, 49. Doroczna Konferencja UACES, referat nt. „Frontex as a law-enforcement agency”.
 26. 9-10.07.2019 – Porto, COST Action ENTER EU Foreign Policy Facing New Realities & Universidade do Porto, “De-Europeanization and the EU’s International Relations”, referat nt. “The Perils of Ethnopolitics. The Visegrad Four as a de-Europeanising Actor in the EU’s Migration Policy”.
 27. 26-28.06.2019 – Kraków, Uniwersytet Jagielloński & European International Studies Association, 6th European Workshops in International Studies (EWIS), „The Next 100 Years of International Relations”, przewodniczący lokalnego komitetu organizacyjnego, współkierownik programowy (Programme Co-Chair).
 28. 29-31.05.2019 – Brno, Akademia Obrony, V International Annual Conference: Defence and Strategy, „Strategic Alternatives for Armed Forces Development”; członek Komitetu Naukowego, referat nt. „The Challenge of Post-modern Warfare”.
 29. 20-23.05.2019 – Sztokholm, Akademia Wojskowa Karlberg, International Symposium of Military Academies ISOMA 2019
 30. 15.05.2019 – Warszawa, Instytut Zachodni, międzynarodowa konferencja „Unia Europejska po wyborach: chaos czy nowy porządek?”, udział w debacie  panelowej „Perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE”.
 31. 4-5.04.2019 – Lwów, Lwowski Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa, Uniwersytet Jagielloński, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, międzynarodowa konferencja naukowa „Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa: w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego”, referat nt. „Współpraca wywiadowcza w Europie czasów kryzysu”.
 32. 22.03.2019 – Kraków, Instytut Studiów Strategicznych, XXVIII Międzynarodowa Krakowska Konferencja Bezpieczeństwa „Czy NATO sprosta nowym wyzwaniom bezpieczeństwa?”, uczestnik panelu II: „Wyzwania dla bezpieczeństwa na wschodniej i południowej flance NATO”.
 33. 9-10.10.2018 – Kraków, CYBERSEC European Cybersecurity Forum The Quest for Cybertrust, uczestnik zamkniętej sesji specjalnej “Lessons for Future Cyber Forces”.
 34. 17-19.09.2018 – Kraków, Zakład Bezpieczeństwa Narodowego UJ, 2nd Jagiellonian Interdisciplinary Security Conference “Friends, Foes and Familiar Strangers: Reassessing Actorness in Times of the Global (Dis)Order”, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, referat: Fusing intelligence in the EU: prospects and challenges
 35. 21-25.07.2018 – Brisbane, International Political Science Association (IPSA), 25. Światowy Kongres Nauk Politycznych, referat: „Ethnopolitics Is Back! The Politics of Border Management of the Visegrad Four”
 36. 18-21.06.2018, Budapeszt, Narodowy Uniwersytet Służb Publicznych, iMAF 2018 – International Military Academic Forum 2018.
 37. 4-6.06.2018, Brno, Uniwersytet Obrony, Centre for Security and Military Strategic Studies, IV International Annual Conference: Defence and Strategy, członek Komitetu Naukowego, referat nt. “Future battlefield: Towards new protocols of war”
 38. 16-18.05.2018 – Bruksela, Institute for European Studies, The European Union in International Affairs VI – Protecting and Projecting Europe, referat: „Building the EU’s resilience: The role of intelligence community”.
 39. 22-23.03.2018, Lwów, Lwowski Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa, Uniwersytet Jagielloński, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, międzynarodowa konferencja naukowa „Transformacja bezpieczeństwa międzynarodowego: uwarunkowania, zagrożenia i wyzwania”, referat nt. „Rola agencji Europol w rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa w Unii Europejskiej”.
 40. 13-15.11.2017, Kraków, Uniwersytet Jagielloński oraz US Special Operation Forces European Command, konferencja Resistance Operation Concept Seminar, przewodniczący lokalnego komitetu organizacyjnego.
 41. 8-9.11.2017 – Kraków, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych / Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych „Myśleć globalnie, działać regionalnie.Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych”; członek Rady Programowej, referat nt. The emergence and consolidation of a disorganised phronetic security community: NATO and EU facing the migration crisis in the Mediterranean w panelu TA2 – International migration in regional context, moderator panelu FA4 – Odmiany bezpieczeństwa regionalnego, moderator panelu FC8 – Regionalne kompleksy bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i Azji Środkowej.
 42. 26-27.10.2017, Bukareszt, „Mihai Viteazul” National Intelligence Academy, 23rd International Conference „Intelligence in the Knowledge Society”, referat nt. „The Polish intelligence services and security dilemmas of a frontline state”.
 43. 21-22.09.2017 – Kraków, II Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego; przewodniczący/moderator panelu C-W.1 – Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Unii Europejskiej; dyskutant w panelu C-R.2 - Służby specjalne i armia w systemie bezpieczeństwa i w panelu C-P.4 – Bezpieczeństwo regionalne we współczesnym świecie; referat nt. Rola rozpoznania geoprzestrzennego w polityce bezpieczeństwa Unii Europejskiej
 44. 22-24.06.2017, Ateny, European Chapter of the International Association for Intelligence Education (IAFIE) oraz Research Institute for European and American Studies, Second Annual Conference IAFIE-EUROPE „Intelligence Studies in a a Time of European Crisis”, referaty: „Intelligence Studies in Poland: Modest beginnings of a new discipline” oraz „Fusing Intelligence in the European Union: In Search of Synergy”.
 45. 29.05-2.06.2017, Saint-Jean (Kanada), Royal Military College Saint-Jean, 5th International Symposium on the Development of Military Academies (ISoDoMA), referat nt. „Achieving Synergistic Effects of Collaboration Between Civil and Military Academies - The Case of Jagiellonian University”.
 46. 26-28.05.2017, Bratysława (Słowacja), GLOBSEC, Bratislava Forum GLOBSEC 2017, udział w spotkaniu grupy badawczej GIRI.
 47. 17-18.05.2017 – Ryga, Civil-Military Cooperation Centre of Excellence, Community of Interest Conference „Developing Resilience in Hybrid Conflicts”, uczestnik syndykatu A – Strategic synchronisation.
 48. 1-3.04.2017 – Tajpej (Tajwan), World International Studies Committee / National Taiwan University, 5th Global International Studies Conference, referat nt. “Borders in Turbulent Times: Schengen as the Inside/Outside Divide”.
 49. 9-10.11.2016 – Łódź, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych / Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, VI Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych „Badanie polityki zagranicznej państwa”; referat nt. „Współpraca wywiadowcza jako płaszczyzna WPBiO” w panelu 3.1 – Wybrane problemy implementacji Wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE ; dyskutant w panelu 1.4 – Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE jako specyficzny obszar działań organizacji międzynarodowej; dyskutant w panelu 4.1 – Specyfika polityki zagranicznej państw Ameryki Łacińskiej i Hiszpanii.
 50. 11-13.10.2016, Belgrad (Serbia), 6th Belgrade Security Forum, referat nt. „Unmodern people in post-modern world: The rise of ethno-nationalism and its consequences for Poland’s immigration policy”.
 51. 21-22.09.2016 – Kraków, I Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego; przewodniczący/moderator panelu C-W.1 – Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Unii Europejskiej; dyskutant w panelu C-R.2 - Służby specjalne i armia w systemie bezpieczeństwa i w panelu C-P.4 – Bezpieczeństwo regionalne we współczesnym świecie; referat nt. Perspektywy powołania służby wywiadowczej Unii Europejskiej.