Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Granty ID.UJ dla studentów i pracowników Katedry Bezpieczeństwa Narodowego

Granty ID.UJ dla studentów i pracowników Katedry Bezpieczeństwa Narodowego

Z radością informujemy, że w rozstrzygniętych niedawno konkursach na projekty badawcze w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) granty otrzymali pracownicy Katedry Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ oraz będący pod ich opieką studenci.

Profesor Marek Czajkowski otrzymał grant w ramach POB Society of the Future, w konkursie na badania naukowe/prace rozwojowe prowadzone wspólnie z podmiotami zagranicznymi. Grant w wysokości 14750 PLN zostały przyznany na dwutygodniowy wyjazd naukowy do Wiednia. Celem wyjazdu jest przeprowadzenie badań w zakresie bezpieczeństwa kosmicznego z perspektywy nauk o bezpieczeństwie i nauk politycznych. Istotą badań ma być interakcja z międzynarodowym zespołem badawczym oraz indywidualnymi uczonymi zajmującymi się tą problematyką z różnych punktów widzenia, pracującymi w międzynarodowym think-tanku European Space Policy Institute z siedzibą we Wiedniu. Badania te mają także istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego, ponieważ rola systemów kosmicznych w różnorodnych sferach bezpieczeństwa rośnie bardzo szybko. Badania mają nowatorski charakter, ze względu na bardzo niewielką ilość literatury przedmiotu w Polsce. Wyniki badań mają być ogłoszone w artykule w wysokopunktowanym czasopiśmie.

 

W drugiej edycji konkursu WSMiP „Granty dla przyszłości dla wybitnych studentów” dofinansowanie otrzymały dwa projekty, których opiekunami naukowymi są pracownicy Katedry Bezpieczeństwa Narodowego.

Dr hab. Marek Czajkowski jest opiekunem projektu „Perspektywy mocarstwowości Federacji Rosyjskiej wobec zmian w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego”, który będzie realizowany przez studentów Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych: Karolinę Chmielewską, Arona Cielontko i Mateusza Jedlińskiego. Projekt ma na celu ukazanie perspektyw na osiągnięcie przez Federację Rosyjską (FR) statusu mocarstwa w obliczu dynamicznych zmian w środowisku międzynarodowym, których przyczyną jest zbrojna agresja Rosji na Ukrainę rozpoczęta 24 lutego 2022 roku. Kompleksowej analizie zostaną poddane szanse Federacji Rosyjskiej na osiągnięcie statusu mocarstwa w poszczególnych sektorach (m.in. energetycznym, gospodarczym (kwestia możliwości rozwoju usług oraz przemysłu), finansowym, militarnym) oraz sferach jej działalności politycznej czy społecznej. Efektem końcowym badań będzie raport zawierający treści zgromadzone w wyniku dokonanej kwerendy, wnioski wynikające z przeprowadzonych badań oraz prognozę dotyczącą szans na uzyskanie przez Rosję mocarstwowości w poszczególnych sektorach i sferach jej aktywności. W celu upowszechnienia produktu końcowego w międzynarodowym środowisku akademickim i pozaakademickim grupa badawcza planuje zlecenie przetłumaczenia raportu na dwa języki obce, w tym język angielski. Przewiduje się także przeprowadzenie warsztatów dla studentów WSMiP UJ przybliżających problematykę podjętych zadań.

 

Dr Mateusz Kolaszyński jest opiekunem naukowym projektu „Studencka grupa popularyzująca wiedzę z zakresu studiów wywiadowczych na Wikipedii w ramach współpracy Uniwersytetu z otoczeniem” prowadzonego przez studentów INPiSM UJ kierowanych przez Julię Grabowską. Projekt stanowi kontynuację grantu nagrodzonego w Konkursie WSMiP UJ na rozwój współpracy z otoczeniem zewnętrznym uczelni "Wikipedia jako narzędzie edukacyjne i popularyzujące wiedzę na przykładzie studiów wywiadowczych". Efektem projektu ma być publikacja haseł i artykułów na Wikipedii, opublikowanie artykułów w obszarze studiów wywiadowczych na stronie Katedry Bezpieczeństwa Narodowego w cyklu Analiz i/lub Komentarzy KBN, oraz złożenie artykułu naukowego. Projekt przyczyni się do wzrostu poziomu innowacyjności i interdyscyplinarności badań oraz ich upowszechnienia w ramach tzw. trzeciej misji uniwersytetu poprzez wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Gratulujemy otrzymania grantów i życzymy sprawnej realizacji zaplanowanych projektów.