Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Język konferencji

Język konferencji – polski, niemniej organizatorzy zachęcają do zgłaszania całych paneli w języku angielskim.

Miejsce obrad

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Reymonta 4

Web Content Display Web Content Display

Władysława Reymonta 4
30-059 Kraków
Władysława Reymonta 4
30-059 Kraków

Sekretarz konferencji: dr Agata Mazurkiewicz

Contact Information

aagata.mazurkiewicz@uj.edu.pl

Address: Władysława Reymonta 4, 30-059 Kraków