Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Ważne terminy

- do 1 lipca 2022 r. – przesłanie formularza zgłoszeniowego do organizatorów,

- do 7 lipca 2022 r. – informacja zwrotna o zakwalifikowaniu referatu

- do 12 września 2022 r. – dokonanie opłaty konferencyjnej

- 28-29 września 2022 r. – obrady konferencyjne