Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Propozycje wystąpień i paneli

Propozycje wystąpień i paneli powinny zawierać: imię i nazwisko, afiliację instytucjonalną, adres e-mail proponowanego przewodniczącego, proponowany tytuł panelu i abstrakt (nie więcej niż 250 słów).

Zgłoszenia udziału w konferencji

Warunkiem udziału w konferencji jest wysłanie do organizatorów formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:

https://tinyurl.com/yx3zj5u5

Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 1 lipca 2022 r.

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi 250 złotych.

Opłata zawiera wyżywienie w trakcie obrad, druk materiałów pokonferencyjnych oraz pozostałe koszty organizacyjne. Koszty transportu oraz zakwaterowania uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

Wpłatę za udział w konferencji należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2022.

Wpłaty należy dokonać na rachunek Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Niezbędne dane do przelewu znajdują się poniżej.

Dane do przelewu opłaty konferencyjnej:

Konto:

Wpłat należy dokonywać na konto Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

98 1240 4722 1111 0000 4858 6669 – Bank PEKAO SA

Tytuł przelewu: IV JKB 2100267