Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Propozycje wystąpień i paneli

Propozycje wystąpień i paneli powinny zawierać: Imię i nazwisko, afiliację instytucjonalną, adres e-mail, proponowany tytuł panelu i abstrakt (nie więcej niż 250 słów).

Zgłoszenia udziału w konferencji


Warunkiem udziału w konferencji jest wysłanie do organizatorów formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://tinyurl.com/2023JKB

Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 14 lipca 2023 r.

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi 450 złotych.

Opłata zawiera wyżywienie w trakcie obrad oraz udział w uroczystej kolacji w pierwszym dniu konferencji, druk materiałów pokonferencyjnych oraz pozostałe koszty organizacyjne. Koszty transportu oraz zakwaterowania uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

Wpłatę za udział w konferencji należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie 11 września 2023 r.  na konto Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ:

Bank PEKAO SA. o Kraków, nr konta: 98 1240 4722 1111 0000 4858 6669

Tytuł przelewu: V JKB 2100332