Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Debata: Wyzwania polityki   wschodniej

W dniu 23 marca 2016 r. odbyła się debata „Wyzwania polityki wschodniej", zorganizowana przez Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz dwumiesięcznik „Nowa Europa Wschodnia". W dyskusji udział wzięła zastępczyni redaktora naczelnego NEW Małgorzata Nocuń, dr Piotr Bajor z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz redaktor naczelny NEW Andrzej Brzeziecki. W trakcie wystąpień prelegenci omówili uwarunkowania polityki wschodniej oraz wyzwania nowych władz w kształtowaniu polityki zagranicznej wobec wschodnich partnerów. Przedmiotem dyskusji były również kwestie polityki historycznej Polski oraz państw sąsiedzkich, jak również problem pojednania w stosunkach polsko-rosyjskich i polsko-ukraińskich. Uczestnicy debaty przedstawili również ocenę programu Partnerstwo Wschodnie oraz bieżącą sytuację społeczno-polityczną w poszczególnych państwach wschodniego sąsiedztwa

Integrcja europejska Mołdawii – konferencja Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego w Kiszyniowie

Kilkudziesięciu naukowców z Mołdawii, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Europejskiego Uniwersytetu Viadrina wzięło udział w konferencji pt. „Geopolityczne dylematy. Problemy i wyzwania integracji europejskiej Mołdawii", która odbyła się 6 marca br. na Państwowym Uniwersytecie w Kiszyniowie. Konferencję zorganizował

W obradach udział wziął Ambasador RP w Mołdawii Artur Michalski oraz delegacja Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie: Prof. dr hab. Bogdan Szlachta – Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Dr hab. Robert Kłosowicz prof. UJ – Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz międzynarodowy koordynator projektu dr Piotr Bajor - pracownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego. Uczelnię partnerską projektu jakim jest Europejski Uniwersytet Viadrina reprezentowała dr Kamila Scholl-Mazurek.

Koordynatorem projektu i kierownikiem konsorcjum jest pracownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ dr Piotr Bajor, natomiast ze strony niemieckiej projekt koordynuje dr Kamila Schöll-Mazurek z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.

(więcej...)

4 kwiecień 2015: "Doświadczenia i wyzwania integracji europejskiej Gruzji" – konferencja Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego w Tbilisi

Kilkudziesięciu naukowców z Gruzji i Polski wzięło udział w obradach konferencji narodowej „Geopolityczne dylematy. Uwarunkowania i perspektywy europejskiej integracji Gruzji", która odbyła się na Państwowym Uniwersytecie w Tbilisi.

Uroczystego otwarcia obrad dokonali Ambasador RP w Gruzji Andrzej Cieszkowski, Borys Jaroszewicz – Zastępca Szefa Delegatury Unii Europejskiej w Gruzji oraz Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Prof. dr hab. Bogdan Szlachta. W skład delegacji UJ weszli również Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ Prof. Robert Kłosowicz oraz kierownik projektu dr Piotr Bajor z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Oprócz naukowców w obradach udział wzięli wysocy rangą przedstawiciele gruzińskich władz.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji im. Roberta Boscha oraz Fundacji „Bratniak".

Koordynatorem projektu i kierownikiem konsorcjum jest dr Piotr Bajor z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ, natomiast ze strony niemieckiej projekt koordynuje dr Kamila Schöll-Mazurek z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce UEV.

(więcej...)

27 kwiecień 2015: "Uwarunkowania i doświadczenia integracji europejskiej Armenii" – konferencja Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego w Erywaniu

W Państwowym Uniwersytecie w Erywaniu odbyła się konferencja narodowa „Geopolityczne dylematy. Uwarunkowania i perspektywy integracji europejskiej Armenii. W jej obradach udział wzięli naukowcy, przedstawiciele najważniejszych organizacji pozarządowych oraz think-tanków Armenii oraz delegacja Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie: Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ Prof. Roberta Kłosowicza oraz kierownika projektu Dr. Piotra Bajora.

Uroczystego otwarcia obrad dokonał Ambasador RP w Armenii Jerzy Maria Nowakowski. W trakcie wystąpienia Ambasador Nowakowski omówił polskie wsparcie dla integracji europejskiej Armenii oraz przesłanki powołania programu Partnerstwo Wschodnie. W dalszej części ambasador przedstawił dotychczasowe osiągnięcia w realizacji tego programu oraz wyzwania w jego wdrażaniu, z jakimi musi się zmierzyć Unia Europejska podczas najbliższego szczytu PW w Rydze.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji im. Roberta Boscha oraz Fundacji „Bratniak".

Koordynatorem projektu i kierownikiem konsorcjum jest dr Piotr Bajor z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ, natomiast ze strony niemieckiej projekt koordynuje dr Kamila Schöll-Mazurek z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce UEV

(więcej...)

8 maj 2015: "Unia Europejska wobec geopolitycznych wyzwań w państwach Partnerstwa Wschodniego" – międzynarodowa konferencja Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego we Frankfurcie

W Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Unia Europejska wobec geopolitycznych wyzwań w państwach Partnerstwa Wschodniego", będąca częścią międzynarodowego projektu badawczego, realizowanego przez Zakład Bezpieczeństwa Narodowego UJ oraz Uniwersytet Europejski Viadrina w ramach konsorcjum uczelni z państw Partnerstwa Wschodniego.

Konferencja w Niemczech była częścią międzynarodowego projektu badawczego „Geopolityczne dylematy. Polska i Niemcy a procesy i wyzwania w Europie Wschodniej i Kaukazie". Realizacja projektu możliwa jest dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji im. Roberta Boscha oraz Fundacji „Bratniak".

Koordynatorem projektu i kierownikiem konsorcjum jest dr Piotr Bajor z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ, natomiast ze strony niemieckiej projekt koordynuje dr Kamila Schöll-Mazurek z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce UEV

(więcej...)

21 maj 2015: "Geopolityczne dylematy. Sukcesy i problemy na drodze integracji europejskiej Ukrainy" – międzynarodowa konferencja Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego w Kijowie

W Instytucie Stosunków Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona problematyce doświadczeń integracji europejskiej Ukrainy oraz pozostałych państw Partnerstwa Wschodniego.

Konferencja była częścią międzynarodowego projektu badawczego, realizowanego przez Zakład Bezpieczeństwa Narodowego UJ oraz Uniwersytet Europejski Viadrina w ramach konsorcjum uczelni z państw Partnerstwa Wschodniego.

Uroczystego otwarcia obrad dokonali Prof. Wałerij Kopijka – Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Kijowie, Micheil Ukleba – Ambasador Gruzji w Kijowie, Prof. Bogdan Szlachta – Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Prof. Robert Kłosowicz – Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

Konferencja w Kijowie była częścią międzynarodowego projektu badawczego „Geopolityczne dylematy. Polska i Niemcy a procesy i wyzwania w Europie Wschodniej i Kaukazie". Realizacja projektu możliwa jest dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji im. Roberta Boscha oraz Fundacji „Bratniak".

Koordynatorem projektu i kierownikiem konsorcjum jest dr Piotr Bajor z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ, natomiast ze strony niemieckiej projekt koordynuje dr Kamila Schöll-Mazurek z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce UEV

(więcej...)

12 czerwiec 2015: "Sytuacja geopolityczna i wyzwania dla bezpieczeństwa w Europie Wschodniej i Kaukazie. Rola Polski i Niemiec" – międzynarodowa konferencja Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego.

W Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona sytuacji geopolitycznej i wyzwaniom dla bezpieczeństwa w Europie Wschodniej i na Kaukazie Południowym ze szczególnym uwzględnieniem roli Polski i Niemiec w tym procesie.

Uroczystego otwarcia obrad dokonali Prof. Andrzej Dudek – Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Dr Cornelius Ochmann – Dyrektor Zarządu współfinansującej projekt Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. W otwarciu obrad udział wzięli również akredytowani w Polsce przedstawiciele dyplomatyczni Armenii i Ukrainy: ambasador Armenii w Warszawie Edgar Ghazaryan oraz Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Witalij Maksymenko.

Konferencja w Krakowie była częścią realizowanego przez Zakład Bezpieczeństwa Narodowego UJ międzynarodowego projektu badawczego „Geopolityczne dylematy. Polska i Niemcy a procesy i wyzwania w Europie Wschodniej i Kaukazie". Realizacja projektu możliwa jest dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji im. Roberta Boscha oraz Fundacji „Bratniak".

Koordynatorem projektu i kierownikiem konsorcjum jest dr Piotr Bajor z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ, natomiast ze strony niemieckiej projekt koordynuje dr Kamila Schöll-Mazurek z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce UEV

(więcej...)

(archiwum)