Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

ZBN koordynatorem międzynarodowego konsorcjum

Wchodzący w skład Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Między­narodowych został koordynatorem i liderem między­narodowego konsorcjum, realizującego projekt badawczy „Geopolityczne dylematy. Polska i Niemcy a procesy i wyzwania europeizacji w Europie Wschodniej i Kaukazie".

W skład kierowanego przez Zakład Bezpieczeństwa Narodowego następujące uczelnie partnerskie: Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie, Państwowy Uniwersytet w Erywaniu, Państwowy Uniwersytet w Tbilisi im. Iwane Dżawachiszwili, Mołdawski Uniwersytet Państwowy oraz Kijowski Instytut Stosunków Międzynarodowych.

W ramach projektu tworzona jest sieć badawcza ekspertów i naukowców, którzy prowadzą badania poświęcone procesowi europeizacji oraz sytuacji geopolitycznej w regionie Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego, ze szczególnym uwzględnieniem transformacji społeczno-politycznej oraz zmian prawnych i kulturowych w poszczególnych państwach. Niezwykle istotną częścią projektu jest analiza trwającego konfliktu we wschodniej Ukrainie i jego wpływu na poziom stabilności i bezpieczeństwa w regionie Europy Środkoweji Wschodniej.

Koordynatorem i kierownikiem konsorcjum jest dr Piotr Bajor z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego, natomiast ze strony niemieckiej projekt koordynuje dr Kamila Schöll-Mazurek z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Projekt finansowany jest z grantu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji Boscha oraz dofinansowaniu Fundacji „Bratniak".

 

 

Published Date: 09.10.2015
Published by: Robert Siudak