Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Integracja europejska Mołdawii

Kilkudziesięciu naukowców z Mołdawii, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Europejskiego Uniwersytetu Viadrina wzięło udział w konferencji pt. „Geopolityczne dylematy. Problemy i wyzwania integracji europejskiej Mołdawii", która odbyła się 6 marca br. na Państwowym Uniwersytecie w Kiszyniowie. Konferencję zorganizował  W obradach udział wziął Ambasador RP w Mołdawii Artur Michalski oraz delegacja Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie: Prof. dr hab. Bogdan Szlachta – Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Dr hab. Robert Kłosowicz prof. UJ – Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz międzynarodowy koordynator projektu dr Piotr Bajor - pracownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego. Uczelnię partnerską projektu jakim jest Europejski Uniwersytet Viadrina reprezentowała dr Kamila Scholl-Mazurek.  Ambasador Michalski podkreślił sukcesy Mołdawii na drodze integracji europejskiej oraz rolę Partnerstwa Wschodniego w tym procesie. Dodał, że Polska aktywnie wspiera Mołdawię w procesie zmian systemowych i wdrażanych reform, czego potwierdzeniem są realizowane wspólnie projekty.  Ambasador zwrócił uwagę na znaczenie mających miejsce w ostatnim czasie wizyt na najwyższym szczeblu, w tym niedawne spotkanie z władzami Mołdawii ministra spraw zagranicznych RP Grzegorza Schetyny. Ambasador zadeklarował również dalsze wsparcie państwa polskiego dla procesu integracji europejskiej Mołdawii oraz pomoc rozwojową, skierowaną na realizacje konkretnych inicjatyw.  W swoich wystąpieniach Dziekan WSMiP Prof. Bogdan Szlachta oraz Dyrektor INPiSM Prof. Robert Kłosowicz przedstawicieli dotychczasową współpracę pomiędzy jednostkami i plany dotyczące jej dalszego rozwoju.  W dalszej części obrad zgromadzeni naukowcy i eksperci dyskutowali o uwarunkowaniach procesu integracji europejskiej Mołdawii oraz szansach i zagrożeniach dla tego państwa. W trakcie wystąpień omówiona została również kwestia bezpieczeństwa regionalnego i zagrożeń dla Mołdawii wynikających z trwającego na Ukrainie konfliktu zbrojnego i nierozwiązanego do dzisiaj problemu separatystycznego regionu Naddniestrza.  Konferencja w Mołdawii była częścią międzynarodowego projektu badawczego realizowanego w Zakładzie Bezpieczeństwa Międzynarodowego: „Geopolityczne dylematy. Polska i Niemcy a procesy i wyzwania w Europie Wschodniej i Kaukazie". Projekt ten koordynowany jest przez wchodzący w skład Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych i finansowany jest z grantu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji Boscha oraz dofinansowaniu Fundacji „Bratniak".  Koordynatorem projektu i kierownikiem konsorcjum jest pracownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ dr Piotr Bajor, natomiast ze strony niemieckiej projekt koordynuje dr Kamila Schöll-Mazurek z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.
 
 
Published Date: 09.10.2015
Published by: Robert Siudak