Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Sytuacja geopolityczna i wyzwania dla bezpieczeństwa w Europie Wschodniej i Kaukazie. Rola Polski i Niemiec

W dniu 12 czerwca 2015 r. w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona sytuacji geopolitycznej i wyzwaniom dla bezpieczeństwa w Europie Wschodniej i na Kaukazie Południowym ze szczególnym uwzględnieniem roli Polski i Niemiec w tym procesie.

Uroczystego otwarcia obrad dokonali Prof. Andrzej Dudek – Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Dr Cornelius Ochmann – Dyrektor Zarządu współfinansującej projekt Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. W otwarciu obrad udział wzięli również akredytowani w Polsce przedstawiciele dyplomatyczni Armenii i Ukrainy: ambasador Armenii w Warszawie Edgar Ghazaryan oraz Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Witalij Maksymenko.

W konferencji udział wzięli naukowcy z Polski oraz uczelni objętych programem Partnerstwo Wschodnie. Obrady podzielone zostały na dwa panele tematyczne. W pierwszym omówiono konsekwencje geopolityczne i skutki dla porządku międzynarodowego wojny we wschodnich obwodach Ukrainy, wpływu na bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego tzw. zamrożonych konfliktów, roli Polski i Niemiec wobec wyzwań i problemów w regionie, a także stanowisko Azji i Chin wobec konfliktu na Ukrainie. W trakcie drugiego panelu przedstawione zostały kwestie dotyczące bezpieczeństwa regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Mołdawii i Naddniestrza oraz Kaukazu Południowego.

W ramach projektu dla uczestników z państw Partnerstwa Wschodniego odbyły się również prowadzone przez ekspertów z Niemiec warsztaty "Understandable science" oraz "Eastern Promises, Expectations and Illusions". W trakcie warsztatów trenerzy przeprowadzili szkolenia poświęcone medialnym aspektom badań naukowych oraz wyzwaniom i problemom, przez którymi stoją społeczeństwa i państwa, objęte programem Partnerstwo Wschodnie.

Konferencja w Krakowie była częścią realizowanego przez Zakład Bezpieczeństwa Narodowego UJ międzynarodowego projektu badawczego „Geopolityczne dylematy. Polska i Niemcy a procesy i wyzwania w Europie Wschodniej i Kaukazie". Realizacja projektu możliwa jest dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji im. Roberta Boscha oraz Fundacji „Bratniak".

Koordynatorem projektu i kierownikiem konsorcjum jest dr Piotr Bajor z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ, natomiast ze strony niemieckiej projekt koordynuje dr Kamila Schöll-Mazurek z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce UEV

Published Date: 09.10.2015
Published by: Robert Siudak