Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

III Ogólnopolski Kongres Politologii

W dniach 22-24 września 2015 r. pracownicy oraz doktoranci Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego wzięli udział w III Ogólnopolskim Kongresie Politologii.

Pan dr hab. Paweł Frankowski podjął się moderowania panelu "Europeizacja polityk publicznych". Ponadto wygłosił trzy referaty: "Miejsce państw rozwijających się w koncepcji i realizacji Europejskiej PolitykiKosmicznej",  "Europeizacja transportu kolejowego jako przykład destabilizacji i restabilizacji krajowych polityk publicznych" oraz "Garbage bin theory w analizie europejskiej polityki pomocy rozwojowej"

Pan dr Piotr Bajor był organizatorem panelu poświęconego współczesnym uwarunkowaniom bezpieczeństwa europejskiego oraz wygłosił referat na temat ideologicznych i doktrynalnych uwarunkowań polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej.

Pani mgr Monika Sawicka wygłosiła referat "Rola dawcy pomocy rozwojowej w polityce zagranicznej mocarstwa średniego nowego typu: brazylijska dyplomacja solidarności".

Pani mgr Magdalena Lisińska wygłosiła wystąpienie "Archipelag jako narzędzie polityczne. Spór falklandzki w polityce wewnętrznej Argentyny"

Pan mgr. Arkadiusz Nyzio wygłosił dwa referaty: "Demokracja wewnątrzpartyjna na przykładzie Unii Demokratycznej" oraz "Patologie polskiego dyskursu polityki na przykładzie sporu smoleńskiego"

Published Date: 09.10.2015
Published by: Robert Siudak