Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego w składzie międzynarodowego konsorcjum I-Net

Uprzejmie informujemy, że Zakład Bezpieczeństwa Narodowego wszedł w skład międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt I-net. Projekt ten uzyskał finansowanie ze strony Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w ramach konkursu projektów flagowych. Międzynarodowe konsorcjum kilkunastu uniwersytetów składa się z uczelni państw Grupy Wyszehradzkiej oraz szkół wyższych Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego. Celem realizacji projektu jest umiędzynarodowienie badań prowadzonych przez poszczególne jednostki oraz nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy uniwersytetami. Koordynatorem konsorcjum i kierownikiem części polskiej projektu jest Dr Piotr Bajor z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego.

Published Date: 09.10.2015
Published by: Robert Siudak