Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Uroczystość inauguracji roku akademickiego w Instytucie

W dniu 8 października miała miejsce uroczysta inauguracja kolejnego roku akademickiego w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Uroczystość otworzył Dyrektor INPiSM Dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ, który przywitał przybyłych studentów oraz zgromadzonych profesorów i pracowników naukowo-dydaktycznych naszej jednostki.

W przemówieniu Prof. Robert Kłosowicz pogratulował studentom pierwszego roku wyboru kierunku studiów i życzył powodzenia zarówno w zdobywaniu wiedzy, jak również w życiu osobistym. Profesor Kłosowicz podkreślił, że studia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ gwarantują rozwój pasji i zainteresowań, a także zachęcał do aktywności studenckiej i włączania się w działalność prężnie funkcjonujących w Instytucie kół naukowych.

Uroczystość swoją obecnością uświetniły również władze Uniwersytetu Jagiellońskiego. W inauguracji udział wziął Prof. dr hab. Andrzej Mania – Prorektor UJ ds. dydaktycznych oraz Prof. dr hab. Bogdan Szlachta – Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. W swoim przemówieniu Prof. Andrzej Mania stwierdził, że studia na Uniwersytecie Jagiellońskim gwarantują otrzymanie przez studentów zarówno świetnego wykształcenia, jak również wszechstronnych kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Rektor Mania podkreślił także znaczenie Uniwersytetu Jagiellońskiego jako wspólnoty, która łączy i na całe życie pozostaje w pamięci absolwentów.

Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Prof. Bogdan Szlachta przedstawił natomiast strukturę Wydziału oraz szeroką ofertę dydaktyczną, z której mogą korzystać studenci. Profesor Bogdan Szlachta stwierdził również, że Wydział jest jedną z najmłodszych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednak wywodzi się i w swoim działaniu nawiązuje do bogatych tradycji krakowskiej szkoły nauk politycznych.

W dalszej części uroczystości odbyła się immatrykulacja studentów oraz miały miejsce wystąpienia przedstawicieli samorządu i kół naukowych działających w INPiSM.

 

Tradycyjnie uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego zakończył wykład inauguracyjny. W tym roku został on wygłoszony przez Prof. dr. hab. Włodzimierza Bernackiego i dotyczył „Idei naprawy Rzeczypospolitej w polskiej myśli politycznej".

Published Date: 21.10.2015
Published by: Robert Siudak