Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Integracja europejska Ukrainy i sytuacja geopolityczna w Europie Środkowej i Wschodniej – spotkanie eksperckie Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego w Kijowie

W dniu 10 grudnia br. w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie odbyło się seminarium eksperckie poświęconego prezentacji wyników badań projektu „Geopolityczne dylematy. Polska i Niemcy, a procesy i wyzwania europeizacji w Europie Wschodniej i Kaukazie".

W obradach udział wzięła delegacja Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie: Prof. dr hab. Bogdan Szlachta – Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ – Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz dr Piotr Bajor z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM.

W trakcie obrad dr Piotr Bajor omówił dotychczasowy przebieg projektu oraz jego rezultaty naukowe. Podkreślił, że w wyniku prac międzynarodowej grupy naukowców udało się stworzyć sieć badawczą, zajmującą się problematyką zagrożeń dla bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, a także bieżącą sytuacją geopolityczną na tym obszarze. Poinformował również, że w ramach projektu udało się wydać dwie monografie, które są rezultatem przeprowadzonych w ramach sieci naukowej badań. W dalszej części odbyła się dyskusja dotycząca efektów projektu oraz możliwości kontynuowania w przyszłości wspólnych projektów badawczych.

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta podkreślił, że Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych jest zainteresowany rozwojem współpracy z Kijowskim Instytutem Stosunków Międzynarodowych, zarówno jeśli chodzi o badania naukowe, jak również wymianę studentów i pracowników obu uczelni. Dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ dodał również, że realizacja dwóch międzynarodowych projektów badawczych w krótkim czasie jest najlepszym potwierdzeniem rozwijającej się współpracy naukowej, której rozszerzenie w przyszłości władze INPiSM UJ będą popierać.

Projekt „Geopolityczne dylematy. Polska i Niemcy, a procesy i wyzwania europeizacji w Europie Wschodniej i Kaukazie" koordynowany jest przez wchodzący w skład Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ Zakład Bezpieczeństwa Narodowego i finansowany jest z grantu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji Boscha oraz dofinansowaniu Fundacji „Bratniak".

Koordynatorem projektu i kierownikiem konsorcjum jest dr Piotr Bajor z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ, natomiast ze strony niemieckiej projekt koordynuje dr Kamila Schöll-Mazurek z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.