Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Integracja europejska Mołdawii i sytuacja geopolityczna w Europie Środkowej i Wschodniej – seminarium eksperckie Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego w Kiszyniowie

W dniu 11 grudnia br. w Państwowym Uniwersytecie Mołdawii w Kiszyniowie odbyło się seminarium eksperckie poświęconego prezentacji wyników badań projektu „Geopolityczne dylematy. Polska i Niemcy, a procesy i wyzwania europeizacji w Europie Wschodniej i Kaukazie".

W obradach udział wzięła delegacja Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie Dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ – Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz dr Piotr Bajor z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM.

W trakcie obrad dr Piotr Bajor omówił dotychczasowy przebieg projektu oraz jego rezultaty naukowe. Podkreślił, że w wyniku prac międzynarodowej grupy naukowców udało się stworzyć sieć badawczą, zajmującą się problematyką zagrożeń dla bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, a także bieżącą sytuacją geopolityczną na tym obszarze. Poinformował również, że w ramach projektu udało się wydać dwie monografie, które są rezultatem przeprowadzonych w ramach sieci naukowej badań. W dalszej części odbyła się dyskusja dotycząca efektów projektu oraz możliwości kontynuowania w przyszłości wspólnych projektów badawczych.

 

Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ Dr hab. Robert Kłosowicz, Prof. UJ podziękował władzom Państwowego Uniwersytetu w Kiszyniowie za dotychczasową współpracę i wyraził nadzieję na realizację wspólnych projektów badawczych w przyszłości. Dodał, że wydanie w ramach projektu oddzielnej publikacji poświęconej integracji europejskiej Mołdawii jest najlepszym potwierdzeniem bliskiej współpracy naukowej pomiędzy uniwersytetami.

Projekt „Geopolityczne dylematy. Polska i Niemcy, a procesy i wyzwania europeizacji w Europie Wschodniej i Kaukazie" koordynowany jest przez wchodzący w skład Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ Zakład Bezpieczeństwa Narodowego i finansowany jest z grantu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji Boscha oraz dofinansowaniu Fundacji „Bratniak".

Koordynatorem projektu i kierownikiem konsorcjum jest dr Piotr Bajor z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ, natomiast ze strony niemieckiej projekt koordynuje dr Kamila Schöll-Mazurek z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.