Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Pobyt naukowo-badawczy dr. Michała Matyasika w Stanach Zjednoczonych

W dniach od 30 października do 19 listopada 2015 roku dr Michał Matyasik, adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ, przebywał w Stanach Zjednoczonych w związku z projektem naukowo-badawczym dotyczącym doktryny operacji przeciwrebelianckich. Dr Matyasik odwiedził amerykańskie uczelnie i instytucje wojskowe w grupie polskich naukowców, w skład której wchodzili: mgr Marta Antosz, doktorantka INPiSM UJ, dr Wojciech Michnik z Akademii Ignatianum w Krakowie oraz dr Kamila Trochowska z Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

W ramach wyjazdu i realizacji programu badawczego, zespół złożył wizytę w pięciu instytucjach o charakterze naukowym i wojskowym: Joint Special Operations University w Tampie, Floryda; US Army War College w Carlisle, Pensylwania; NATO Allied Command Transformation w Norfolk, Wirginia; United States Military Academy w West Point w stanie Nowy Jork oraz US Naval War College w Newport, Rhode Island.

Podczas szeregu interesujących spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego oraz wojskowego, podjęto rozmowy o ewentualnej współpracy w wymiarze organizacyjnym i naukowym. Uczestnicy wyjazdu studyjnego konsultowali się również z amerykańskimi ekspertami w szeregu sprawach o charakterze naukowo-badawczym, takich jak: operacje przeciwrebelianckie, współpraca w wymiarze transatlantyckim, znaczenie kompetencji kulturowych wśród sił zbrojnych oraz kwestię uchodźstwa w Afryce i zagrożeń płynących ze strony organizacji terrorystycznych.