Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Seminarium naukowe „Komunikowanie strategiczne we współczesnym środowisku bezpieczeństwa"

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych ma zaszczyt zaprosić do udziału w seminarium naukowym „Komunikowanie strategiczne we współczesnym środowisku bezpieczeństwa". Seminarium odbędzie się w dniu 14 stycznia 2016 r. w godzinach 15.00-18.00 w Auli Małej Auditorium Maximum UJ (ul. Krupnicza 33) w Krakowie.

Seminarium poświęcone będzie problematyce komunikowania strategicznego we współczesnym środowisku bezpieczeństwa determinowanym przez czynniki militarne i pozamilitarne. Celem seminarium będzie sformułowanie interdyscyplinarnego podejścia do komunikowania strategicznego łączącego różne dyscypliny nauk społecznych, takie jak:  nauki o bezpieczeństwie, nauki wojskowe, politologia, socjologia, nauki o zarządzaniu.