Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Dział Badań UJ o Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego

W witrynie Działu Badań Uniwersytetu Jagiellońskiego zamieszczona została krótka informacja o działalności Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego. Zwrócono w niej uwagę na wysoką aktywność badawczą pracowników i doktorantów Zakładu oraz aktualność analiz i komentarzy publikowanych na stronie internetowej ZBN. Podkreślono również, że „ZBN UJ jako pierwszy w Polsce wykorzystał portal uniwersytecki w celu stworzenia strony będącej źródłem merytorycznej wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych."

Cieszymy się z okazanego przez Dział Badań zainteresowania naszą działalnością naukową. Mamy nadzieję, że witryna nauka.uj.edu.pl będzie miejscem prezentacji naszych bieżących i przyszłych przedsięwzięć analitycznych i badawczych.