Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Publikacje naukowe pracowników ZBN w zagranicznym wydawnictwie

W pracy zbiorowej  EU Borders and Shifting Internal Security. Technology, Externalization and Accountability pod redakcją Raphaela Bossonga i Heleny Carrapico zamieszczone zostały artykuły pracowników naukowych ZBN: dr. hab. Artura Gruszczaka, prof. UJ oraz dr. hab. Pawła Frankowskiego. Artykuł A. Gruszczaka nosi tytuł „Police and Customs Cooperation Centres and Their Role in EU Internal Security Governance". Paweł Frankowski jest współautorem tekstu pt. „Patrolling Power Europe: The Role of Satellite Observation in EU Border Management".

Książka ukazała się nakładem znanego wydawnictwa Springer International Publishing.