Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Debata: Wyzwania polityki wschodniej

W dniu 23 marca 2016 r. odbyła się debata „Wyzwania polityki wschodniej", zorganizowana przez Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz dwumiesięcznik „Nowa Europa Wschodnia". W dyskusji udział wzięła zastępczyni redaktora naczelnego NEW Małgorzata Nocuń, dr Piotr Bajor z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz redaktor naczelny NEW Andrzej Brzeziecki. W trakcie wystąpień prelegenci omówili uwarunkowania polityki wschodniej oraz wyzwania nowych władz w kształtowaniu polityki zagranicznej wobec wschodnich partnerów. Przedmiotem dyskusji były również kwestie polityki historycznej Polski oraz państw sąsiedzkich, jak również problem pojednania w stosunkach polsko-rosyjskich i polsko-ukraińskich. Uczestnicy debaty przedstawili również ocenę programu Partnerstwo Wschodnie oraz bieżącą sytuację społeczno-polityczną w poszczególnych państwach wschodniego sąsiedztwa.