Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Stopień naukowy doktora dla Moniki Sawickiej

Z przyjemnością informujemy, że mgr Monika Sawicka, doktorantka w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego,  obroniła rozprawę doktorską nt. Międzynarodowe role średniego mocarstwa nowego typu. Analiza polityki zagranicznej Brazylii w latach 2003-2014. Rada Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych w dniu 12 czerwca 2017 r. nadała magister Monice Sawickiej stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce z wyróżnieniem.

Gratulujemy!