Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Promocja książki Polska w misjach i operacjach pokojowych poza granicami państwa. Polityka – bezpieczeństwo – doświadczenia pod redakcją profesora Dariusza Kozerawskiego

Promocja książki Polska w misjach i operacjach pokojowych poza granicami państwa. Polityka – bezpieczeństwo – doświadczenia pod redakcją profesora Dariusza Kozerawskiego

26 maja 2022 r. w Centrum Weterana w Warszawie odbyła się prezentacja i promocja naukowej publikacji zbiorowej pt. Polska w misjach i operacjach pokojowych poza granicami państwa. Polityka – bezpieczeństwo – doświadczenia, pod redakcją naukową prof. Dariusza Kozerawskiego (wydanej przez Wydawnictwo Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce w 2021 r.) zorganizowana przez Bractwo Weteranów w Polsce. W ramach spotkania redaktor naukowy opracowania oraz autorzy poszczególnych rozdziałów przybliżyli tematykę promowanej książki oraz wzięli udział w dyskusji dotyczącej zaangażowania Polski w międzynarodowe działania pokojowe i stabilizacyjne.

26 maja 2022 r. w Centrum Weterana w Warszawie odbyła się prezentacja i promocja naukowej publikacji zbiorowej pt. Polska w misjach i operacjach pokojowych poza granicami państwa. Polityka – bezpieczeństwo – doświadczenia, pod redakcją naukową prof. Dariusza Kozerawskiego (wydanej przez Wydawnictwo Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce w 2021 r.) zorganizowana przez Bractwo Weteranów w Polsce. W ramach spotkania redaktor naukowy opracowania oraz autorzy poszczególnych rozdziałów przybliżyli tematykę promowanej książki oraz wzięli udział w dyskusji dotyczącej zaangażowania Polski w międzynarodowe działania pokojowe i stabilizacyjne.

Należy podkreślić, iż w książce zamieszczone zostały rozdziały przygotowane przez doświadczonych badaczy dotyczące tematyki szeroko rozumianych działań/misji poza granicami państwa. Obok przybliżenia problemu operacji pokojowych jako środka stabilizacji sytuacji kryzysowych w środowisku międzynarodowym, ujęto w niej zagadnienia dotyczące działań pokojowych i stabilizacyjnych na Bliskim Wschodzie, Bałkanach, Azji
i Afryce. Na podkreślenie zasługuje szerokie wykorzystanie w opracowaniu niepublikowanych wcześniej materiałów źródłowych oraz najnowszej polskiej
i obcojęzycznej literatury przedmiotu. Szczególnie istotny wpływ na wartość publikacji ma również to, że znacząca część prezentowanych opinii oparta jest na osobistych doświadczeniach Autorów oraz badaniach przeprowadzonych w rejonach opisywanych konfliktów. Autorzy gromadzili materiał empiryczny biorąc udział w operacjach międzynarodowych prowadzonych m.in. w Syrii, Libanie, Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Afganistanie i Iraku.

Należy dodać, iż prezentowana publikacja to kolejny przykład współpracy między pracownikami Katedry Bezpieczeństwa Narodowego (Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych) Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, Bractwa Weteranów w Polsce a także innych ośrodków naukowych oraz instytucji społecznych.

Link do publikacji w dostępie otwartym: https://wydawnictwo.witu.mil.pl/pdfs/WITU_20_tresc.pdf

Photogallery