Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Stopień naukowy doktora dla Roberta Siudaka

Stopień naukowy doktora dla Roberta Siudaka

Z przyjemnością informujemy, że mgr Robert Siudak, doktorant w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego, obronił w dniu 27 września 2022 r. rozprawę doktorską nt. Dyskursy o cyberbezpieczeństwie w świetle zagrożeń związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w Polsce. W tym samym dniu Rada Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjęła uchwałę o nadaniu mgr. Robertowi Siudakowi stopnia doktora nauk o polityce i administracji.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych i zawodowych!