Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Stypendium Rządu Republiki Słowackiej dla pracownika Katedry Bezpieczeństwa Narodowego

Stypendium Rządu Republiki Słowackiej dla pracownika Katedry Bezpieczeństwa Narodowego

Z przyjemnością informujemy, że dr Wiktor Hebda – pracownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego uzyskał Stypendium Rządu Republiki Słowackiej na realizację projektu pt.: Decarbonization of the energy sector in Slovakia – in the context of regional energy security.

Narodowy Program Stypendialny Republiki Słowackiej wspiera mobilność edukacyjną/badawczą/dydaktyczną/artystyczną studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, badaczy i artystów w instytucjach szkolnictwa wyższego i organizacjach naukowo-badawczych. Stypendia są finansowane przez Rząd Republiki Słowackiej.

Informacje o Narodowym Programie Stypendialnym Republiki Słowackiej na stronie: https://www.scholarships.sk/en/main/o-programe

Projekt Decarbonization of the energy sector in Slovakia – in the context of regional energy security ma na celu analizę obecnego stanu sektora energetycznego Słowacji w kontekście współpracy regionalnej, ze szczególnym naciskiem na dekarbonizację. W tym też zakresie zostanie dokonany przegląd regulacji prawnych, określenie potencjału technologicznego oraz ocena instrumentów słowackiej polityki energetycznej.

Dr Hebda będzie realizować projekt w najbliższym semestrze (1.10.23-29.02.24) na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie we współpracy z dr Matúšem Mišíkiem. Wyniki projektu zostaną opublikowane w renomowanym czasopiśmie naukowym.

Wyniki konkursu dostępne na stronie: https://www.scholarships.sk/en/news/list-of-scholarship-holders-30.04.2023.