Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Granty ID.UJ dla pracowników Katedry Bezpieczeństwa Narodowego

Granty ID.UJ dla pracowników Katedry Bezpieczeństwa Narodowego

Z radością informujemy, że w rozstrzygniętych niedawno konkursach na projekty badawcze w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) aż sześć grantów trafiło w ręce pracowników Katedry Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ.

W 4. edycji konkursu na trwałą interdyscyplinarną współpracę badawczą granty otrzymali:

- Dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ na projekt nt. Uwarunkowania i dynamika działań dezinformacyjnych w Europie, wartość grantu 40 000 zł.

- Dr Arkadiusz Nyzio, na projekt nt. Kultura wywiadowcza III RP (wykonawcą jest prof. Artur Gruszczak), wartość grantu 40 000 zł.

- Dr Błażej Sajduk, na projekt nt. Rola bojowych platform bezzałogowych na przyszłym polu walki. Wnioski z konfliktów w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie (wykonawcą jest mgr Piotr Orłowski), wartość grantu  39 891 zł;  

W 4. edycji konkursu na rozwój współpracy z otoczeniem zewnętrznym uczelni finansowanie uzyskał projekt dr. Arkadiusza Nyzia nt.: Reforma polskich służb specjalnych, wartość grantu 30 000 zł 

Z kolei w konkursie na wyjazdy zagraniczne (staże badawcze) zaakceptowane zostały następujące wnioski:

- Dr Dominika Dziwisz, staż w Center for High Defense Studies w Rzymie, wartość grantu 20 000 zł,

- Dr Agata Mazurkiewicz, Royal Military Academy w Brukseli, wartość grantu 19 955 zł.

- Dr Błażej Sajduk, staż w The Center for International Strategic Analyses w Atenach, wartość grantu 20 000 zł.

 

Gratulujemy otrzymania grantów oraz życzymy udanej i sprawnej realizacji zaplanowanych projektów.