Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Wyniki sortowane według etykiety: badania

News

Research grant for Michał Rekowski
aktualności badania

Research grant for Michał Rekowski

27.11.2020
We are extremely pleased to announce that Michał Rekowski, MA, a Doctoral Student at the Department of National Security, Institute of Political Sciences and International Relations, received a research grant from the Polish National Science Centre (NCN) within the PRELUDIUM funding scheme for pre-doctoral researchers at the early stage of their scientific career. The awarded project concerns the role of institutions of the European Union in the building of European Strategic Autonomy. It is connected with a PhD dissertation supervised by Professor Paweł Frankowski.
Read More o Research grant for Michał Rekowski
JU-WITU joint research project
aktualności badania

JU-WITU joint research project

20.11.2020
In November 2020, a research project no. S32/15/003, titled: Contemporary military operations - conditions, experiences and the prospects for changes in the battlefield – by the Military Institute of Armament Technology (WITU) in Zielonka, from an In-House Research Fund, started to be implemented. The project was based on an agreement concluded on the 12th of February 2020, between the Faculty of International and Political Studies of Jagiellonian University and the Military Institute of Armament Technology with the aim of strengthening mutual relations in order to develop scientific research, teaching and educational cooperation.
Read More o JU-WITU joint research project
Nowa seria „Analiz KBN”
aktualności badania

Nowa seria „Analiz KBN”

17.07.2020
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczyna serię publikacji pt. „Analizy KBN COVID-19”. Ukaże się w niej 12 analiz, które powstały w wyniku realizacji projektu Bezpieczeństwo narodowe Polski w obliczu pandemii koronawirusa: implikacje wewnętrzne i międzynarodowe finansowanego ze środków konkursu SocietyNow!#1 w ramach programu Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Read More o Nowa seria „Analiz KBN”
Współpraca Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ ze Stowarzyszeniem Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
aktualności badania

Współpraca Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ ze Stowarzyszeniem Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

14.07.2020
Read More o Współpraca Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ ze Stowarzyszeniem Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
Awans naukowy dr. Piotra Bajora
aktualności badania

Awans naukowy dr. Piotra Bajora

25.06.2020
Z wielką radością informujemy, że Rada Dyscypliny Nauki o polityce i administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim na posiedzeniu w dniu 23 czerwca br. przyjęła uchwałę o nadaniu Piotrowi Bajorowi, adiunktowi w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego, stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.
Read More o Awans naukowy dr. Piotra Bajora