Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Analyses

A. Nyzio -  Polskie służby policyjne i specjalne w obliczu pandemii
analizy

A. Nyzio - Polskie służby policyjne i specjalne w obliczu pandemii

18.08.2020
W działaniach związanych z ograniczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa uczestniczą wszystkie ogniwa systemu bezpieczeństwa, w tym służby policyjne i specjalne. Od 13 marca, kiedy na obszarze Polski ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego, system działa w nadzwyczajnym trybie, opierając się na bezprecedensowej mobilizacji sił i środków. Skala zagrożenia, jego dynamika i towarzyszące mu spory polityczne sprawiły, że służbom nie udało się uniknąć kontrowersji. Wysiłek i poświęcenie funkcjonariuszy nie powinny przysłonić uwidocznionych przez walkę z pandemią deficytów instytucjonalnych: tworzonych ad hoc procedur, słabości komunikowania społecznego i wielkiej próżni, jaką jest brak cywilnej instytucji odpowiedzialnej za ochronę ludności w sytuacjach kryzysów i zagrożeń.
Read More o A. Nyzio - Polskie służby policyjne i specjalne w obliczu pandemii
Marek Czajkowski - Wpływ pandemii na pozycję międzynarodową i politykę zagraniczną Rosji – implikacje dla bezpieczeństwa Polski
analizy

Marek Czajkowski - Wpływ pandemii na pozycję międzynarodową i politykę zagraniczną Rosji – implikacje dla bezpieczeństwa Polski

10.08.2020
Federacja Rosyjska jest jednym z krajów najsilniej dotkniętych epidemią koronawirusa, a wstrząs ekonomiczny i społeczny z nią związany nakłada się na nagromadzone problemy wewnętrzne. W związku z tym następstwa dla gospodarki i społeczeństwa już są i zapewne będą w Rosji większe w średnio- i długookresowej perspektywie, niż to się dzieje w przypadku krajów rozwiniętych. Jednocześnie jednak system polityczny i ogólna sytuacja wewnętrzna mają szansę ostać się bez większych zmian, w przeciwieństwie do sytuacji w krajach wysokorozwiniętych, które wstrząsane są znacznymi niepokojami. Z kolei pozycja międzynarodowa Rosji najprawdopodobniej pogorszy się ze względu na osłabienie instrumentów polityki zagranicznej i konieczną koncentrację na problemach wewnętrznych.
Read More o Marek Czajkowski - Wpływ pandemii na pozycję międzynarodową i politykę zagraniczną Rosji – implikacje dla bezpieczeństwa Polski
Piotr Bajor - Pandemia a kolektywny system bezpieczeństwa międzynarodowego – uwarunkowania oraz implikacje dla Polski
analizy

Piotr Bajor - Pandemia a kolektywny system bezpieczeństwa międzynarodowego – uwarunkowania oraz implikacje dla Polski

07.08.2020
Trwająca pandemia COVID-19 wpłynęła na zmianę oblicza współczesnych stosunków i uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego. Zasięg oddziaływania oraz skutki czynią z COVID-19 problem o znaczeniu globalnym, rzutujący w istotny sposób na przyszłość stosunków międzynarodowych, układ na arenie globalnej, system bezpieczeństwa międzynarodowego, a także pozycję i funkcjonowanie poszczególnych państw. W procesy te integralnie włączona jest Polska, w związku z czym bezpośrednio implikują one i determinują bezpieczeństwo państwa polskiego.
Read More o Piotr Bajor - Pandemia a kolektywny system bezpieczeństwa międzynarodowego – uwarunkowania oraz implikacje dla Polski
Paweł Frankowski - Nadzór i elektroniczne instrumenty zarządzania/rządzenia w sytuacjach kryzysowych i postkryzysowych
analizy

Paweł Frankowski - Nadzór i elektroniczne instrumenty zarządzania/rządzenia w sytuacjach kryzysowych i postkryzysowych

03.08.2020
Wraz z tym, jak elektroniczne środki nadzoru zaczęły dominować w relacjach między producentem i pracownikiem oraz producentem i konsumentem, pojawiła się silna obawa co do tego, czy istniejące struktury regulacyjne i zasady dotyczące ochrony praw człowieka zapewniają odpowiednią ochronę jednostek. Nieskończenie wielka liczba danych pozwala nie tylko na dopasowanie produktu do obecnych potrzeb konsumenta, ale także skuteczne prognozowanie przyszłego zachowania. Chociaż wykorzystanie tych danych na potrzeby marketingu, w tym marketingu politycznego, jest faktem, to warto zastanowić się, jakie efekty na społeczeństwo, w skali globalnej i regionalnej, wywiera wprowadzenie elektronicznych środków nadzoru jako proponowanego instrumentu szybkiej reakcji na globalny kryzys związany z rozwojem epidemii COVID-19.
Read More o Paweł Frankowski - Nadzór i elektroniczne instrumenty zarządzania/rządzenia w sytuacjach kryzysowych i postkryzysowych
Dominika Dziwisz - Wpływ COVID-19 na cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw prywatnych – konsekwencje i ryzyko nagłego przejścia na pracę zdalną
analizy

Dominika Dziwisz - Wpływ COVID-19 na cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw prywatnych – konsekwencje i ryzyko nagłego przejścia na pracę zdalną

01.08.2020
Podczas spotkania dyrektorów Microsoftu w 2005 roku Bill Gates powiedział, że w nadchodzących latach wzrośnie konkurencja w walce o zatrudnienie najlepszych, a firmy, które zapewniają dodatkową elastyczność swoim pracownikom, między innymi dzięki pracy zdalnej, będą miały przewagę w tym obszarze. Gates nie mógł wiedzieć, że w 2020 roku praca zdalna nie będzie przywilejem, lecz standardem w warunkach pandemii. W odpowiedzi na atak koronawirusa (COVID-19) w ciągu kilku tygodni pracownicy na całym świecie przeszli na zdalny tryb pracy. Zamiast stopniowego, ostrożnego podejścia do nowych zadań, preferowanego przez większość organizacji, zatrudnieni zostali zmuszeni do nagłej i niespodziewanej pracy z domu. Jednocześnie, poza tą zmianą trybu pracy, nastąpił gwałtowny wzrost prywatnej aktywności w sieci, co przejawia się między innymi częstszymi zakupami internetowymi, korzystaniem z serwisów rozrywkowych online, wyszukiwaniem w Internecie informacji na temat zagrożeń związanych z koronawirusem, wirtualną edukacją, a nawet zdalnymi zajęciami sportowymi.
Read More o Dominika Dziwisz - Wpływ COVID-19 na cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw prywatnych – konsekwencje i ryzyko nagłego przejścia na pracę zdalną