Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Arkadiusz Nyzio, Ph.D.

Arkadiusz Nyzio, Ph.D.

e-mail: arkadiusz.nyzio@gmail.com

Academia.edu profile

Researchgate profile

USOS profile

Polish Science Database profile

ORCID profile

Google Scholar quotations

Functions

Assistant professor at the Department of National Security of the Jagiellonian University.

Secretary of the Department of National Security of the Jagiellonian University.

Editor-in-chief of the scientific journal "Poliarchia" [“Polyarchy”] published by the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University.

A member of the editorial boards of scientific journals "The Jagiellonian Security Review" and "The Society. Education. Language".

He reviewed articles submitted to "Politeja. The Journal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University" and "The Jagiellonian Security Review".

Education

PhD in social sciences in the field of political science. He received his degree cum laude in 2017 from the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University.

Bachelor of Political Science and National Security at the Jagiellonian University, MA in Political Science and European Studies at the Jagiellonian University (graduated cum laude).

He graduated in 2014 in the group of 5 per cent of the best graduates of the Jagiellonian University.

Also, he completed post-graduate studies in editing at the Faculty of Polish Studies of the Jagiellonian University.

Currently a law student at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University.

Foreign languages: English (proficient level, CPE certificate), Russian, Latin and Spanish.

Research interests

1. Polish politics of the 20th and 21st centuries, in particular the period of systemic transformation.

2. Internal security of Poland in the 20th and 21st centuries.

3. Political history of Central and Eastern Europe.

4. Political institutions and governance.

5. Theoretical aspects of political science and security studies.

Academic activity (selected)

2017 – editor-in-chief of "The Research Papers of PhD Students' Association of the Jagiellonian University".

2015–2016 – deputy editor-in-chief of "The Research Papers of PhD Students' Association of the Jagiellonian University".

2015 – completion of the ABCs of Academic Teaching – "Ars Docendi" workshop, the Jagiellonian University.

2014 – participation in the 8th Summer School of Contemporary History of the Institute of National Remembrance.

2013 – scientific internship at the Centre for Quantitative Research in Political Science of the Jagiellonian University.

Awards, distinctions, scholarships

1. Victory in the Jan Józef Lipski Master Thesis Competition – 1st degree award (XX edition, 2015).

2. Nomination for the Kazimierz Moczarski History Prize for the best book on post-1918 Polish history (VII edition, 2015).

3. Distinction in the Head of the Internal Security Agency Nationwide Competition for the best thesis in the field of internal security (VII edition, 2016/2017).

4. Victory in the Professor Waldemar Michowicz Nationwide Competition for the best doctoral dissertation in the field of political science (II edition, 2018).

5. Scholarship in the research project „Mnemonic dimension of the Political Transformation in the Light of Commemorative Resolutions Passed by the Polish Parliament in the years 1989–2014” at the Institute of Polish Culture at the University of Warsaw (SONATA research grant of the National Science Centre, 2016–2017).

6. Multiple Jagiellonian University’s scholarships holder, including the Rector's scholarship for the best students and the scholarship for the best doctoral students of the Jagiellonian University (four times).

Membership in scientific associations

A member of the Polish Association of Political Science (since 2015).

Teaching experience

In 2012–2018 he conducted more than 800 teaching hours, including courses: Theory of security, Strategic analysis of the post-Cold War international environment, International relations, International security, Security system of the Republic of Poland, Polish foreign policy, Polish policy after 1989 and Polish policy towards Central and Eastern Europe.

Classes thought in the academic year 2018/2019

1. The security system of the Republic of Poland – full-time studies (course page).

2. The security system of the Republic of Poland – part-time studies (course page).

3. International security (course page).

4. International relations (course page).

5. Strategic analysis of the post-Cold War international environment (course page).

6. Security technologies – full-time studies (course page).

7. Security technologies – part-time studies (course page).

8. Asymmetrical threats in international security – full-time studies (course page).

9. Asymmetrical threats in international security – part-time studies (course page).

10. Intelligence cycle (course page).

11. Intelligence studies (course page).

Current research

1. Poland's internal security policies after 2015.

2. Security of the European Union member states’ parliaments.

Publications

Monographs

1. Imperium w przebudowie. Transformacja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 1989–1993, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019 (under preparation).

2. Rządzić znaczy służyć? Historia Unii Demokratycznej (1991–1994), Wydawnictwo PiT, Kraków 2014, pp. 596. The book’s introduction is available here.

Reviews of the book published by: „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”„Polityka”„Gazeta Wyborcza” and Plankton Polityczny.

Works edited

1. Od wojny sprawiedliwej do wojny robotów. Rozważania o stałości i zmienności fenomenu wojny, KONTekst, Kraków 2018, pp. 178, ISBN 978-83-942730-9-5. The book is available here.

2. „Poliarchia” 2013, vol. 1, nr 1, pp. 246.

3. „Poliarchia” 2014, vol. 2, nr 1, pp. 234.

4. „Poliarchia” 2014, vol. 3, nr 2, pp. 152.

5. „Poliarchia” 2015, vol. 4, nr 1, pp. 114.

6. „Poliarchia” 2015, vol. 5, nr 2, pp. 152.

7. „Poliarchia” 2016, vol. 6, nr 1, pp. 160.

8. „Poliarchia” 2016, vol. 7, nr 2, pp. 99.

9. „Poliarchia” 2017, vol. 8, nr 1, pp. 110.

10. „Poliarchia” 2017, vol. 9, nr 2, pp. 120.

11. „Poliarchia” 2018, vol. 10, nr 1 (under preparation).

12. „Poliarchia” 2018, vol. 11, nr 2 (under preparation).

13. „Poliarchia” 2019, vol. 12, nr 1 (under preparation).

14. „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne” 2016, vol. 13, nr 2, pp. 140 (co-editor).

15. „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne” 2017, vol. 16, nr 1, pp. 128 (co-editor).

16. „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne” 2017, vol. 18, nr 3, pp. 132 (co-editor).

17. „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne” 2018, vol. 20, nr 1, pp. 218 (co-editor).

18. „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne” 2018, vol. 21, nr 2, pp. 232 (co-editor).

19. „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne” 2018, vol. 23, nr 4, pp. 274 (co-editor).

20. „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe” 2017, vol. 14, nr 1, pp. 198 (co-editor).

Chapters in collective works

1. Zespół do spraw prawa policyjnego Społecznej Rady Legislacyjnej – powstanie, prace i rola w reformie aparatu bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 1989–1990, in: Wkład krakowskiego i ogólnopolskiego środowiska prawniczego w budowę podstaw ustrojowych III Rzeczypospolitej (1980–1994), red. S. Grodziski, K. Barczyk, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018, pp. 429–450.

2. Biuro Ochrony Rządu w latach 1989–1993. Zarys problematyki, in: Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji, red. M. Kuć, A. Zduniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2016, pp. 235–251.

3. Dehumanizacja i przyszłość wojny w pracach Christophera Cokera, in: Od wojny sprawiedliwej do wojny robotów. Rozważania o stałości i zmienności fenomenu wojny, red. A. Nyzio, Krakowska Oficyna Naukowa TEKST, Kraków 2018, pp. 157–175.

4. Znacząca nieobecność? Katastrofa smoleńska w kampaniach wyborczych 2015 roku, in: Oblicza kampanii wyborczych 2015, red. M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, pp. 411–442.

5. Komunizm i postkomunizm jako przedmioty sporów pomiędzy Akcją Wyborczą Solidarność a Unią Wolności w latach 1996–2001, in: Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2014, red. Ł. Kamiński, J. Szumski, t. VIII, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015, pp. 93–107.

6. Racjonalne społeczeństwo a dyskurs polityczny okresu polskiej transformacji systemowej, in: Społeczeństwo rozumu-społeczeństwo rozumne, red. K. Cikała, K. Drążkiewicz, W. B. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2014, pp. 140–155.

7. Zagrożenia demokracji według „Gazety Wyborczej”. Ilościowa analiza treści, in: Etyka mediów, red. M. Drożdż, t. XI, Wydawnictwo BIBLOS, Tarnów 2015, pp. 321–344.

8. Wspólnota lokalna i państwo narodowe w ponowoczesności na łamach „Gazety Wyborczej”. Jakościowa analiza dyskursu, in: Społeczeństwo ponowoczesne – społeczeństwo ponowoczesności. Namysł nad kondycją współczesnego społeczeństwa, red. K. Cikała-Kaszowska, W. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2016, pp. 97–114.

9. Nauki o bezpieczeństwie na polskich uniwersytetach publicznych. Rys historyczny i wybrane problemy metodologiczne, in: Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, red. A. Gałecki, A. Kurkiewicz, S. Mikołajczak, t. III, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2014, pp. 25–42.

10. „Gazeta Wyborcza” w świetle teorii społecznej odpowiedzialności prasy, in: Społeczeństwo odpowiedzialne, red. K. Cikała, W. B. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2015, pp. 77–90.

11. „Zielony Dół” – partnerstwo publiczno-pozarządowe w praktyce. Studium przypadku, in: Partnerstwa w sferze publicznej, red. A. Kołomycew, B. Kotarba, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014, pp. 216–225.

12. Grupa lobbingowa czy ideologiczna? Charakterystyka Parlamentarnej Grupy Kobiet, in: Obrazy kobiecości, red. M. Jabłoński, J. Fall, W. Pilch, M. Hohenauer, B. Koperski, Wydawnictwo Fall, Kraków 2014, pp. 137–148.

Articles in scientific journals

1. Wokół „ustawy inwigilacyjnej”. Geneza, przepisy i konsekwencje Ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, „Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa” 2017, vol. 2, nr 1.

2. The Second Revival? The Visegrád Group and the European Migrant Crisis in 2015–2017, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2017, vol. 50, nr 5, pp. 47–98.

3. Słowackie elity polityczne wobec Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w latach 19932004, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2014, vol. 28, nr 2, pp. 243–268.

4. Instrumenty demokracji bezpośredniej na przykładzie Republiki Słowackiej i Republiki Czeskiej, „Nauki polityczne. Zeszyty naukowe Koła Nauk Politycznych UJ” 2013, nr 9, pp. 101–120.

5. Zmiana i ciągłość w polityce zagranicznej Węgier po 2004 r., „Zeszyty Naukowe KSSM UJ” 2013, nr 1, vol. 4, pp. 53–78.

6. Kwestia praw człowieka a stan wojenny w Polsce (1981–1983), „Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2013, nr 7, pp. 79–105.

7. W słabości siła. Bilans ewolucji polskich partii politycznych i w latach 1989–2013, „Poliarchia” 2014, nr 1, vol. 2, pp. 199–232.

8. Brytyjskie studia kulturowe a polski strach przed polityką, „Kultura Popularna” 2014, nr 1, vol. 39, pp. 54–67.

Reviews

1. Smutek precyzyjnej ambiwalencji. Recenzja pozycji „W obliczu Zagłady. Rząd RP na Uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji Żydów do obozów zagłady (1941–1942)” Adama Puławskiego, „Rocznik Chełmski” 2013, t. XVII, pp. 388–390.

Conferences

International

1. „Defence and Strategy – Concepts for future battlefield”, title of the paper: The Reform of the Control and Command System of the Polish Armed Forces – The Never-Ending Debate, University of Defence, Brno, 4–6 VI 2018 r.

2. „Transformacja bezpieczeństwa międzynarodowego: uwarunkowania, zagrożenia i wyzwania”, title of the paper: The reform of the Common European Asylum System – perspectives for the Visegrád Group, Lwów, 22–23 III 2018 r.

3. „2nd Jagiellonian Interdisciplinary Security Conference »Friends, Foes and Familiar Strangers: Reassessing Actorness in Times of the Global (Dis)Order«”, title of the paper: Security of the Polish parliament in 2015-2018: system analysis, UJ, Kraków, 17–18 IX 2018 r.

4. „The Holocaust and the Contemporary World”, title of the paper: The uniqueness of the Holocaust from the perspective of security studies, Kraków, 23–24 IV 2015.

5. „Interdisciplinary Approaches To Security In The Changing World in Krakow”, title of the paper: Infrahumanizaon and security studies. Building a conceptual framework, Kraków, 18–20 VI 2015.

6. „V Warszawska Konferencja Młodych Naukowców Judaistów”, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, title of the paper: Patologie dyskursu publicznego w zakresie opisu i oceny aktywności polityków pochodzenia żydowskiego w III Rzeczpospolitej, 23–25 V 2013 r.

6. „XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów”, Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, title of the paper: Historia partii politycznych polskiego ruchu narodowego po 1989 r. Najważniejsze osiągnięcia i perspektywy, 22–26 IV 2013 r.

8. „II międzynarodowa konferencja naukowa Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, zabezpieczenie logistyczne”, Zakopane, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, title of the paper: Nauki o bezpieczeństwie – dyscyplina w budowie. Problemy metodologiczne bezpieczeństwa narodowego w Polsce, 3–5 XII 2014 r.,

9. „Partnerstwa w sektorze publicznym”, Uniwersytet Rzeszowski, title of the paper: „Zielony Dół” – partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce. Studium przypadku, 5–6 VI 2014 r.

Domestic

1. II Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa „Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji”, title of the paper: Państwowa Służba Ochrony – geneza, kompetencje i pozycja w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski, UJ, Kraków, 21–22 IX 2017.

2. IV Ogólnopolski Kongres Politologii „Państwo w czasach zmiany”, title of the paper: „Ustawa inwigilacyjna” w praktyce. Systemowe konsekwencje Ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, UMCS, Lublin, 18–20 IX 2018 r.

3. I Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa „Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między globalizacja a renacjonalizacją”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, title of the paper: Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego według Prawa i Sprawiedliwości oraz rządu Beaty Szydło. Dotychczasowe zmiany i perspektywy, 21–22 IX 2016 r.

4. „Liberalizm w Polsce – historia i współczesność idei”, Katowice, Uniwersytet Śląski w Katowicach, title of the paper: W strachu przed Lewiatanem. Polscy liberałowie polityczni wobec problemu budowy instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego w okresie transformacji systemowej, 11 V 2016 r.

5. „Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej”, Opole, Uniwersytet Opolski, title of the paper: Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego według Prawa i Sprawiedliwości oraz rządu Beaty Szydło na tle polityki Unii Europejskiej, 6 V 2016 r.

6. „Oblicza bezpieczeństwa – bezpieczeństwo personalne”, Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, title of the paper: Transformacja polityki bezpieczeństwa Polski po 1989 roku – zarys problematyki, 13 IV 2015 r.

7. „Kryzys człowieczeństwa? Ludobójstwa w XX wieku”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, title of the paper: Ludobójstwo jako przedmiot zainteresowania nauk o bezpieczeństwie. Próba ujęcia teoretycznego, 10–12 kwietnia 2014 r.

8. VI Akademia Politologiczna „Polityka a wojna”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, title of the paper: Ku wojnom robotów? Dehumanizacja konfliktów zbrojnych i etyka wojny XXI wieku w pracach Christophera Cokera, 6–7 XII 2012 r.

9. „Amerykańskie Południe. Rola, specyfika i znaczenie w amerykańskiej kulturze i historii”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, title of the paper: Granica USA-Meksyk jako przedmiot zainteresowania nauk o bezpieczeństwie, 2–4 IV 2014 r.

10. „Człowiek Zalogowany”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, title of the paper: Inwigilacja w sieci. Wybrane aspekty cyberbezpieczeństwa „człowieka zalogowanego”, 1–3 II 2013 r.

11. „Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych w drugiej połowie XX w. i w XXI w.”, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, title of the paper: Pojazdy bezzałogowe w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2014, 26–27 III 2014 r.

12. VI Ogólnopolski Zjazd Internacjologów Studentów, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, title of the paper: Między realizmem a idealizmem. Geopolityka według Konfederacji Polski Niepodległej w latach 1989–1993, 6–8 VI 2013 r.

13. „Arktyka”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, title of the paper: Region Arktyki w polskiej polityce zagranicznej w latach 1989–2013, 21–22 XI 2013 r.

14. „Między Wschodem a Zachodem. Dawne i współczesne granice Europy”, Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, title of the paper: Doktryna ULB jako polski wkład w definiowanie europejskiej granicy między Wschodem a Zachodem, 7 XII 2012 r.

15. „NEOAzja III”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, title of the paper: Polityczna i gospodarcza aktywność Chin w Europie Środkowo-Wschodniej: przykłady Polski i Węgier, 9–10 III 2013 r.

16. Scientific conference during the Indian Days 2014 in Kraków, Uniwersytet Jagielloński, title of the paper: „Czasem słońce, czasem deszcz”, czyli stosunki polsko-indyjskie w latach 1989–2013. Dorobek, wyzwania i perspektywy, 16–17 V 2014 r.

17. „III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Społeczeństwo ponowoczesne – społeczeństwo ponowoczesności”, Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, title of the paper: Ponowoczesność jako źródło ekscytacji? Problematyka ponowoczesności na łamach „Gazety Wyborczej”, 10 V 2015 r.

18. „Społeczeństwo odpowiedzialne – społeczeństwo odpowiedzialności”, Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, title of the paper: Strażnicy demokracji? „Gazeta Wyborcza” w kontekście teorii społecznej odpowiedzialności mediów, 9–10 V 2014 r.

19. „Media dawniej i dziś – Polska, Europa, Świat”, Katowice, Uniwersytet Śląski w Katowicach, title of the paper: Któż pilnować będzie samych strażników? Polska prasa społecznopolityczna po 1989 roku i jej wpływ na system partyjny, 5–6 XII 2012 r.

20. „Perspektywy przyszłości wczoraj i dziś”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, title of the paper: Przyszłość, która nadeszła? III Rzeczpospolita drugiej dekady XXI wieku widziana z perspektywy polskich elit politycznych w okresie transformacji systemowej, Warszawa 2014, 11–12 XII 2014 r.

21. „VI Kongres Młodej Socjologii”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, title of the paper: Krytyczna analiza dyskursu a badania polskiej prasy po 1989 roku. Za i przeciw metodzie, 15–16 V 2015 r.

22. III Ogólnopolski Kongres Politologii „Odsłony Polityki”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, title of the paper: Patologie polskiego dyskursu polityki na przykładzie sporu smoleńskiego, 22–24 IX 2015 r.

23. „PR w polityce – od propagandy do profesjonalnych kampanii wyborczych”, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, title of the paper: Polityczny rebranding – przykłady zastosowania politycznej zmiany wizerunku w wybranych kampaniach wyborczych, 28 XI 2012 r.

24. „Portret kobiety. Inspiracja – tożsamość – kreacja”, Kraków, Akademia Ignatianum w Krakowie, title of the paper: Aktywność kobiet w polskim parlamencie w latach 1991–2012. Charakterystyka Parlamentarnej Grupy Kobiet, 6–7 III 2013 r.

25. „Myśl polityczna polskiej prawicy po 1989 roku”, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, title of the paper: „Salonowy konserwatyzm” – myśl polityczna Forum Prawicy Demokratycznej (1990–1992), 17–18 XII 2013 r.

26. III Kongres Politologii „Odsłony Polityki”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, title of the paper: Demokracja wewnątrzpartyjna na przykładzie Unii Demokratycznej, 22–24 IX 2015 r.

Others

1. A paper at the 8th Summer School of Contemporary History of the Institute of National Remembrance, title of the paper: Zdarzyło się jutro? PRL jako przedmiot sporów pomiędzy Akcją Wyborczą Solidarność a Unią Wolności w latach 1996–2001, Warszawa, 8–13 IX 2014 r.

2. Local conference „Czy Krakowian stać na bezpośredniość?”, title of the paper: Krajobraz po „rozwodzie” z 1992 roku. Demokracja bezpośrednia w Czechach i na Słowacji, 9 X 2010 r.

3. „Unia dla Polski” conference, title of the paper: Unia Demokratyczna oczami badacza, Warszawa, 13 IX 2014 r.

4. Paper Propozycje zmian w ustawie o broni i amunicji – komentarz, symposium „Dostęp do broni palnej i amunicji a bezpieczeństwo obywateli”, Kraków, UJ, 8 III 2018 r.