Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Awans naukowy dr. Piotra Bajora

Awans naukowy dr. Piotra Bajora

Z wielką radością informujemy, że Rada Dyscypliny Nauki o polityce i administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim na posiedzeniu w dniu 23 czerwca br. przyjęła uchwałę o nadaniu Piotrowi Bajorowi, adiunktowi w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego, stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych wspaniałych osiągnięć naukowych i szybkich awansów.