Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Bezpieczeństwo i obronność – rosyjskie priorytety

Piotr Bajor

Komentarz nr 4 (4) / 2015

27 listopada 2015

Rozpoczęta pod koniec września operacja Rosji w Syrii stanowi jednoznaczne potwierdzenie globalnych aspiracji władz Federacji Rosyjskiej i zagwarantowania własnych interesów na Bliskim Wschodzie.

Jednym z celów realizowanej od kilku tygodni operacji jest również zademonstrowanie światu potencjału bojowego rosyjskich sił zbrojnych. Ich modernizacja i rozwój jest jednym z priorytetów polityki prezydenta Putina, od objęcia przez niego władzy 15 lat temu. Po spadku wartości bojowej armii w latach dziewięćdziesiątych, rosyjski prezydent wielokrotnie podkreślał potrzebę większych nakładów na ten cel. Dlatego też w okresie jego rządów modernizacja i rozwój sił zbrojnych były priorytetem, a wydatki zbrojeniowe wzrosły prawie dziesięciokrotnie.

Rosja realizuje obecnie szereg wieloletnich programów celowych, skierowanych na unowocześnienie sił zbrojnych. Ich wykonanie stanęło jednak pod znakiem zapytania w związku z nałożonymi przez świat zachodni sankcjami i brakiem możliwości dostarczenia rosyjskiemu przemysłowi zbrojeniowemu zaawansowanych technologicznie podzespołów i części do nowoczesnego uzbrojenia. Rosyjskie władze zapewniają jednak, że sankcje w żaden sposób nie wpłyną na realizację ambitnych planów zbrojeniowych. Co więcej, podkreślają, że dzięki ich nałożeniu dojdzie do rozwoju rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego i wyprodukowania niezbędnych elementów w rodzimych przedsiębiorstwach. To oczywiście polityczne deklaracje, które trudno będzie zrealizować, choć zapewne podobnego typu narracja będzie kontynuowana.

Rosyjska operacja w Syrii, zamach terrorystyczny na rosyjski samolot pasażerski nad Synajem oraz napięte ostatnio stosunki z Turcją i NATO po zestrzeleniu rosyjskiego bombowca zostaną wykorzystane przez władze zarówno do konsolidacji społecznej, jak również podkreślania potrzeby zwiększenia nakładów finansowych na rozwój sił zbrojnych.

Taki przekaz popłynął do społeczeństwa po naradach władz poświęconych bezpieczeństwu państwa, do których doszło w połowie listopada bieżącego roku w Soczi. Trwały one trzy dni i w ich trakcie dokonany został kompleksowy przegląd potencjału i zdolności bojowych Rosji, stan realizacji konkretnych programów zbrojeniowych, a także funkcjonowanie przemysłu obronnego.

Otwierając naradę Putin stwierdził, że przyjęte przez władze odpowiednio wcześniej działania zwiększyły gotowość bojową i możliwości rosyjskich sił zbrojnych. Rosyjski prezydent podkreślił, że najlepszym tego potwierdzeniem jest realizowana właśnie operacja w Syrii. Zaznaczył również, że w najbliższym czasie na podstawie przeprowadzonych w tym roku ćwiczeń oraz wniosków z prowadzonej operacji, przyjęte zostaną plany budowy i rozwoju poszczególnych rodzajów sił zbrojnych na lata 2016-2020.

Jednym z ich priorytetowych kierunków będzie rozwój potencjału strategicznych sił jądrowych. Takie oświadczenie wprost złożył rosyjski prezydent w trakcie kolejnego dnia narady. Podkreślił on wówczas, że działania te są niezbędne w związku z polityką USA wobec Rosji. Putin zarzucił bowiem Stanom Zjednoczonym kontynuowanie budowy globalnego systemu antyrakietowego, w sytuacji gdy – w jego opinii – nie da się już dalej bronić argumentu, iż jest on skierowany przeciwko zagrożeniom ze strony Iranu lub Korei Północnej. Według rosyjskiego prezydenta takie działania należy ocenić jako próbę zerwania dotychczas obowiązujących parytetów w dziedzinie broni rakietowo-jądrowej i próbę osiągnięcia przez USA globalnej przewagi militarnej.

Putin podkreślił jednak, że Rosja nie zamierza w tym względzie ustępować Stanom Zjednoczonym i potwierdził, że podjęte zostaną niezbędne działania w kierunku wzmocnienia potencjału strategicznych sił jądrowych. Z wypowiedzi rosyjskich władz wynika, że prace nie będą ograniczać się wyłącznie do elementów obrony przeciwrakietowej, a ich celem jest rozwój systemów uderzeniowych zdolnych przełamać tarczę antyrakietową. Podkreślają one również, że w ostatnich trzech latach przemysł zbrojeniowy wyprodukował tego typu uzbrojenie, które zaczęło trafiać na wyposażenie rosyjskich sił zbrojnych.

Trzydniowa narada władz Federacji Rosyjskiej poświęcona rozwojowi potencjału bojowego i unowocześnieniu sił zbrojnych miała jednoznacznie pokazać, jakie znaczenie do tych kwestii przykładają rządzący. Jednym z jej celów było również przesłanie społeczeństwu komunikatu o tym, że bezpieczeństwo i obronność państwa jest gwarantowana przez coraz lepiej uzbrojoną i wyszkoloną armię, dzięki czemu obywatele mogą się czuć bezpiecznie. Dla świata zewnętrznego z Soczi popłynął natomiast komunikat o tym, że Rosja nie zamierza ograniczać wydatków zbrojeniowych, a wprost przeciwnie. Ambitne plany modernizacyjne mają być kontynuowane, dzięki czemu Rosja ma nie tylko zagwarantować sobie bezpieczeństwo, lecz także posiadać wszelkie zdolności do oddziaływania na arenie globalnej i powrotu do mocarstwowego statusu.

Link do zdjęcia: http://kremlin.ru/events/president/news/50714/photos