Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Niepewna przyszłość Donbasu

Piotr Bajor

Komentarz nr 4 (13) / 2016

14 marca 2016 r.

 

Prezydent Poroszenko zapowiedział, że w ciągu roku Ukraina na drodze pokojowej odzyska kontrolę nad Donbasem. To bardzo optymistyczny scenariusz, biorąc pod uwagę stan wdrażania porozumień mińskich oraz różną ich interpretację przez samych sygnatariuszy.

 

Do przyszłości Donbasu prezydent Petro Poroszenko odniósł się w wywiadzie, którego udzielił jednej z tureckich stacji telewizyjnych, w trakcie zakończonej właśnie oficjalnej wizyty w tym państwie. W jego opinii Kijów w przeciągu najbliższego roku odzyska na drodze pokojowej zwierzchność terytorialną nad pozostającą w dalszym ciągu pod kontrolą separatystów częścią obwodów donieckiego i łuhańskiego. Prezydent Poroszenko stwierdził również, że Ukraina wycofała artylerię z regionu konfliktu i realizuje przyjęte przez siebie zobowiązania. Dodał jednocześnie, że z przyjętych w Mińsku ustaleń nie wywiązuje się Rosja.

 

Odmienna interpretacja

Scenariusz nakreślony przez prezydenta Poroszenkę jest bardzo optymistyczny, jednak jego realizacja będzie niezwykle trudna do osiągnięcia. Od dłuższego czasu mamy bowiem do czynienia z brakiem postępów w zakresie implementacji politycznych ustaleń będących częścią porozumień z Mińska. Sytuacja ta nie jest jednak zaskakująca. Wynika ona bowiem z zapisów tych dokumentów, które są nieprecyzyjne i powalają na odmienną interpretację przez separatystów i władze w Kijowie.

Te ostatnie podkreślają również, że stroną konfliktu jest Rosja, która musi także realizować część mińskich ustaleń. Rosyjskie władze całkowicie odrzucają takie stanowisko i argumentację Ukrainy. Rosja twierdzi, że w Mińsku była wyłącznie stroną świadczącą misję mediacyjną pomiędzy stronami konfliktu, którymi w jej opinii są wyłącznie przedstawiciele separatystów oraz władze Ukrainy.

 

Przezwyciężyć impas

Wynegocjowane w Mińsku ponad roku temu porozumienie, miało być podstawą pokojowego uregulowania konfliktu na Donbasie. Ówczesne rozmowy w stolicy Białorusi określano mianem „misji ostatniej szansy", gdyż na froncie miały miejsce intensywne działania zbrojne. W wyniku podpisanego porozumienia, doszło do ich uspokojenia i na przestrzeni minionego roku można mówić o względnej deeskalacji konfliktu. W tym czasie doszło jednak do impasu w realizacji politycznej części ustaleń. W związku z tym, pod koniec ubiegłego 2015 roku przywódcy państw formatu normandzkiego ustalili, że ich wprowadzenie w życie zostanie przedłużone na 2016 rok.

           

Intensyfikacja ataków

W ostatnim czasie na Donbasie doszło jednak do nasilenia działań zbrojnych. W związku z tym, w dniu 13 grudnia 2015 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wydało specjalne oświadczenie zawierające ostrzeżenie dotyczące pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa w regionie miejscowości Awdijiwka. W dokumencie tym wskazano, że wspierani przez Rosję separatyści ponownie dążą do zwiększenia kontrolowanego przez siebie terytorium i coraz intensywniej atakują ukraińskie pozycje. „Z dostępnych danych wynika, że Federacja Rosyjska oraz bojownicy cynicznie łamią osiągnięte na przestrzeni 2015 r. w Mińsku porozumienia, odnośnie wycofania ciężkiego uzbrojenia. Średnia intensywność ostrzałów w okolicach Andrijiwki i graniczących z nią terenów, pozostaje na wysokim poziomie i wynosi prawie 30 ataków dziennie. Do ich przeprowadzenia bojownicy wykorzystują zarówno czołgi, artylerię, jak również moździerze" – napisano w oświadczeniu MSZ. W dokumencie tym podkreślono również, że w wyniku ataków giną ukraińscy żołnierze, jak również ludność cywilna, a ich dalsza eskalacja doprowadzi do katastrofy humanitarnej w regionie.

Rosja kategorycznie odrzuca powyższe oskarżenia i wskazuje, że to Kijów zwleka z przyjęciem odpowiedniego ustawodawstwa i realizacją swoich zobowiązań z Mińska. Pomiędzy tymi państwami po raz kolejny doszło również do wzrostu napięcia, w związku z niedawnym atakiem na rosyjską ambasadę w Kijowie. Rosja ostro zareagowała na te akty wandalizmu i wezwała Ukrainę do zagwarantowania bezpieczeństwa jej placówkom i personelowi dyplomatycznemu. Władze Ukrainy potępiły ten incydent i zapowiedziały, że podejmą wszelkie działania w kierunku wykrycia jego sprawców.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania można stwierdzić, że zapowiedzi prezydenta Poroszenki dotyczące odzyskania kontroli nad Donbasem będą niezwykle trudne do zrealizowania. Ostatnie zaognienie sytuacji pokazuje, że region ten ciągle jest niestabilny i łamane są ustalenia z Mińska. Wybuch regularnych walk w najbliższej perspektywie jest jednak mało realny. Rosja zaangażowana jest militarnie w Syrii i jej priorytetem jest ochrona własnych interesów na Bliskim Wschodzie. Dlatego też w najbliższym czasie należy spodziewać się utrzymywania scenariusza względnej stabilizacji, z intensyfikacją ataków na określonych terenach strefy buforowej. Taki scenariusz jest obecnie dla Rosji optymalny, gdyż częściowe zamrożenie konfliktu gwarantuje jej interesy oraz pozwala zachować możliwość bezpośredniego oddziaływania na wewnętrzną sytuację w państwie ukraińskim.

Źródło zdjęć: www.president.gov.ua