Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

IV Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa

IV Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów do wzięcia udziału w IV Jagiellońskiej Konferencji bezpieczeństwa „Środowisko bezpieczeństwa - bezpieczeństwo środowiska?", która odbędzie się w dniach 28-29 września 2022 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

IV Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa (4JKB) stanowi kontynuację corocznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych od 2015 r. przez Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podobnie jak dotychczasowe konferencje, 4JKB stanie się forum naukowej debaty nad stanem, procesami i strukturami współczesnego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w obliczu głębokich, nierzadko gwałtowanych i nieprzewidywalnych zmian w środowisku bezpieczeństwa. Zamierzeniem organizatorów jest skonfrontowanie elementów i wymiarów bezpieczeństwa z właściwościami środowiska, zarówno w rozumieniu systemowym (jako otoczenie) i dyskursywnym (jako kontekst), jak też przestrzennym (uwarunkowania geograficzne) oraz ekologicznym (środowisko naturalne). Te wymiary środowiska wpływają na pozycję, role i zachowania aktorów na lokalnej, regionalnej i globalnej scenie bezpieczeństwa, wywołując różnorodne skutki dla stabilności struktur bezpieczeństwa. Skłaniają aktorów do stałego dostosowywania się, zmniejszania niepewności i wzmacniania bezpieczeństwa oraz takiego oddziaływania na środowisko, by stwarzało jak najlepsze możliwości osiągania celów i realizowania strategicznych interesów. Bezpieczeństwo środowiska to działania ograniczające ryzyko i minimalizujące zasięg i skalę zagrożeń stwarzanych przez podmioty i czynniki o charakterze dysfunkcyjnym. To także wysiłki w kierunku podtrzymywania struktur i mechanizmów zapewniających ciągłość i stabilność w obliczu szkodliwych oddziaływań, napięć, konfliktów, a nawet zbrojnej przemocy.

Zaproponowana powyżej perspektywa analizowania problematyki bezpieczeństwa przez pryzmat środowiska i jego elementów wyraża zamiar uczynienia 4JKB forum akademickim i naukowym sprzyjającym prezentowaniu najnowszych wyników badań w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i jego środowiska.

IV Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 28-29 września 2022 roku. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń propozycji wystąpień, które będą oscylować wokół pojęcia „środowisko bezpieczeństwa” i analizować znaczenie struktur bezpieczeństwa, modeli, systemów bezpieczeństwa w kontekście działania w określonym środowisku.

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji: https://zbn.inp.uj.edu.pl/4jkb

Download files
pdf
Program IV Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa