Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Udział pracownika KBN w międzynarodowej konferencji naukowej

Udział pracownika KBN w międzynarodowej konferencji naukowej

Od 15 do 16 listopada  2023 r. prof. dr hab. Dariusz Kozerawski (Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, INPiSM UJ) brał udział w międzynarodowej konferencji naukowej nt. „Pojazdy autonomiczne – wyzwania oraz szanse dla gospodarki i obronności państwa” zorganizowanej w centrum konferencyjnym w Łochowie przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej oraz Przemysłowy Instytut Motoryzacji. W trakcie tego przedsięwzięcia naukowego prof. Dariusz Kozerawski wygłosił referat wprowadzający oraz poprowadził debatę/panel dyskusyjny nt. „Pojazdy autonomiczne w środowisku militarnym i cywilnym – potrzeby, ograniczenia, interoperacyjność, możliwości i perspektywy”. W dyskusji wzięli m. in. udział przedstawiciele Departamentu Innowacji MON, Agencji Uzbrojenia, Centrum Łukasiewicz oraz Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie Infrastruktury.  Konferencji towarzyszyły pokazy pojazdów autonomicznych (producentów krajowych i zagranicznych), wystąpienia przedstawicieli ośrodków naukowo-badawczych i podmiotów krajowego oraz zagranicznego przemysłu zbrojeniowego.        

Photogallery