Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Konferencje

Professor Gruszczak at the Conference on Hybrid Threats
aktualności konferencje

Professor Gruszczak at the Conference on Hybrid Threats

17.06.2021
The European Counter-Terrorism Jean Monnet Research Network (EUCTER) at the University of South Wales organised a three-day multi-thematic conference dedicated to contemporary security threats. The last part of the web-conference, scheduled for 16 June 2021, concerned hybrid threats and hybrid warfare. Professor Artur Gruszczak, Head of the National Security Department, took part in the session „Order and Disorder: Political Interference, Disinformation and Resilience” with a paper on „Enhancing the EU’s resilience to counter hybrid threats: Is there a role for intelligence cooperation?”.
Read More o Professor Gruszczak at the Conference on Hybrid Threats
Udział dr Agaty Mazurkiewicz w konferencji STRATPOL
aktualności konferencje

Udział dr Agaty Mazurkiewicz w konferencji STRATPOL

10.05.2021
W dniu 7 maja 2021 roku dr Agata Mazurkiewicz wzięła udział w konferencji „Civil Engagement and Participation in Defence” organizowanej przez słowacki think tank Strategic Policy Institute (STRATPOL). Dr Mazurkiewicz była jednym z ekspertów w ramach panelu „Reserves, Active Reserves, and other Volunteers Based Armed Formations”, gdzie wspólnie z dr. Maciejem Stępką z Instytutu Studiów Europejskich UJ przedstawiła prezentację na temat wykorzystania Wojsk Obrony Terytorialnej podczas pandemii COVID-19 do budowania rezyliencji
Read More o Udział dr Agaty Mazurkiewicz w konferencji STRATPOL
Udział przedstawiciela Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego w ogólnokrajowej konferencji naukowej organizowanej przez Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
aktualności konferencje

Udział przedstawiciela Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego w ogólnokrajowej konferencji naukowej organizowanej przez Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

28.10.2019
Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski wziął udział w dniu 24 października 2019 r. w ogólnokrajowej konferencji naukowej nt. "Polska w misjach i operacjach pokojowych", zorganizowanej w Warszawie przez Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ (SKMP ONZ) przy współudziale Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Read More o Udział przedstawiciela Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego w ogólnokrajowej konferencji naukowej organizowanej przez Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ