Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Pełnione funkcje

Prof. dr hab. Artur Gruszczak

Prof. dr hab. Artur Gruszczak

1. Członek Rady Doskonałości Naukowej I kadencji (2019-2023), Zespół V Nauk Społecznych, reprezentujący dyscyplinę „nauki o bezpieczeństwie”. 2. Członek Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ. 3. Zastępca członka Zespołu Sterującego POB DigiWorld w ramach IDUB UJ. 4. Pełnomocnik Rektora UJ ds. współpracy z Dowództwem Komponentu Wojsk Specjalnych.
Read More About Prof. dr hab. Artur Gruszczak
Dr hab. Piotr Bajor

Dr hab. Piotr Bajor

1. Zastępca Dyrektora ds. ogólnych i międzynarodowych INPiSM. 2. Członek Zespołu Wykonawczego Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza.
Read More About Dr hab. Piotr Bajor
Dr Dominika Dziwisz

Dr Dominika Dziwisz

1. Kierownik programu studiów licencjackich International Relations and Area Studies, IRAS. 2. Kierownik programu studiów licencjackich Global and Development Studies, GLAD. 3. Członek Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
Read More About Dr Dominika Dziwisz
Dr Mateusz Kolaszyński

Dr Mateusz Kolaszyński

1. Pełnomocnik Dziekana WSMiP UJ ds. współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie. 2. Redakcja strony internetowej Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ.
Read More About Dr Mateusz Kolaszyński
Dr Agata Mazurkiewicz

Dr Agata Mazurkiewicz

1. Członek Rady Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ (kadencja 2020-2024). 2. Opiekun Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego UJ.
Read More About Dr Agata Mazurkiewicz