Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Komentarz prof. Artura Gruszczaka o odpłatnych ułatwieniach pobytowych w UE dla cudzoziemców

Komentarz prof. Artura Gruszczaka o odpłatnych ułatwieniach pobytowych w UE dla cudzoziemców

Na stronie internetowej Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii ukazał się komentarz prof. dr. hab. Artura Gruszczaka, kierownika Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ, dotyczący praktyki odpłatnych, komercyjnych zezwoleń na pobyt w państwach członkowskich UE, a nawet „sprzedaży” obywatelstwa. Komentarz zatytułowany „Złote paszporty” i „złote wizy” zagrożeniem bezpieczeństwa Unii Europejskiej zwraca uwagę na negatywne skutki komercyjnych programów nadawania obywatelstwa i ułatwień pobytowych.

Na stronie internetowej Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii ukazał się komentarz prof. dr. hab. Artura Gruszczaka, kierownika Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ, dotyczący praktyki odpłatnych, komercyjnych zezwoleń na pobyt w państwach członkowskich UE, a nawet „sprzedaży” obywatelstwa. Komentarz zatytułowany „Złote paszporty” i „złote wizy”  zagrożeniem bezpieczeństwa Unii Europejskiej zwraca uwagę na negatywne skutki komercyjnych programów nadawania obywatelstwa i ułatwień pobytowych. Swobody uzyskane dzięki nabyciu obywatelstwa UE mogą być nadużywane, rodząc zagrożenia ładu publicznego i bezpieczeństwa w UE szczególnie wówczas, gdy z odpłatnych procedur przyznawania obywatelstwa UE korzystają osoby o kryminalnej przeszłości, powiązaniach z organizacjami przestępczymi i z ośrodkami władzy państw o niechętnym nastawieniu do Unii Europejskiej.

Zachęcamy do lektury.

Źródło ilustracji: Wikimedia Commons.