Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

„Globalne Wtorki”: Wpływ pandemii COVID-19 na system bezpieczeństwa międzynarodowego – seminarium z udziałem pracowników Katedry Bezpieczeństwa Narodowego

„Globalne Wtorki”: Wpływ pandemii COVID-19 na system bezpieczeństwa międzynarodowego – seminarium z udziałem pracowników Katedry Bezpieczeństwa Narodowego

W dniu 13 października 2020 r. odbyło się pierwsze seminarium z cyklu „Globalne Wtorki” organizowane przez Global Trends Lab – struktury Priorytetowego Obszaru Badawczego „Society of the Future” we współpracy z Popularisation Gate w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB) w Uniwersytecie Jagiellońskim. Celem projektu „Globalne Wtorki” jest promowanie badań naukowych dotyczących najważniejszych globalnych aspektów stosunków międzynarodowych, polityki i bezpieczeństwa oraz ich upowszechnianie wśród społeczeństwa oraz partnerów ze środowiska społeczno-gospodarczego.

W dniu 13 października 2020 r. odbyło się pierwsze seminarium z cyklu „Globalne Wtorki” organizowane przez Global Trends Lab – struktury Priorytetowego Obszaru Badawczego „Society of the Future” we współpracy z Popularisation Gate w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB) w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Celem projektu „Globalne Wtorki” jest promowanie badań naukowych dotyczących najważniejszych globalnych aspektów stosunków międzynarodowych, polityki i bezpieczeństwa oraz ich upowszechnianie wśród społeczeństwa oraz partnerów ze środowiska społeczno-gospodarczego.

Tematem pierwszego spotkania był wpływ pandemii COVID-19 na system bezpieczeństwa międzynarodowego. Wzięli w nim udział pracownicy Katedry Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ – prof. dr hab. Artur Gruszczak, dr hab. Marek Czajkowski, prof. UJ i dr Agata Mazurkiewicz. W trakcie seminarium uczestnicy dyskusji przedstawili wyniki badań realizowanych przez Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ w projekcie Society Now!, uruchomionym w ramach IDUB w kwietniu 2020 r.

W pierwszej części dyskusji, po przedstawieniu programu IDUB, POB Society of the Future i projektu „Globalne Wtorki” przez moderatora dyskusji, dr. hab. Piotra Bajora, głos zabrał dr hab. Marek Czajkowski, prof. UJ. Omówił on najważniejsze trendy wpływające na globalny układ sił i dynamikę zmian systemu międzynarodowego. Następnie prof. dr hab. Artur Gruszczak odniósł się do kwestii globalnych efektów pandemii oraz wiążących się z tym wyzwań na płaszczyznach globalnej i regionalnej. W dalszej kolejności dr Agata Mazurkiewicz przedstawiła rolę i wpływ organizacji międzynarodowych, w tym NATO, na bezpieczeństwo międzynarodowe w dobie pandemii. Kontynuując wątek organizacji międzynarodowych, prof. Gruszczak wypowiedział się na temat wyzwań stojących przed Unią Europejską, szczególnie w kontekście polityki migracyjnej w warunkach ograniczonej mobilności podyktowanej pandemią. Następnie prof. Czajkowski odniósł się do kwestii sojuszy strategicznych na poziomie globalnym, szczególnie wpływu pandemii na pozycję Federacji Rosyjskiej. Doktor Mazurkiewicz wypowiedziała się natomiast na temat skutków pandemii dla sił zbrojnych i nowych zadań stojących przed wojskiem w zakresie walki z COVID-19.

W drugiej części dyskusji prelegenci odpowiadali na pytania zadane przez widzów oglądających debatę za pomocą łączy elektronicznych. Prof. Gruszczak odniósł się do kwestii skutków pandemii dla polityki społecznej Unii Europejskiej, prof. Czajkowski odpowiedział na pytanie dotyczące wpływu pandemii na trwającą obecnie wojnę technologiczną między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, a dr Mazurkiewicz wypowiedziała się na temat wpływu pandemii na operację NATO w Afganistanie. Pod koniec debaty wszyscy uczestnicy seminarium podzielili się prognozami na przyszłość odpowiadając na pytanie, czy pandemia skłoni państwa do pogłębiania współpracy, czy też przyjęcia postaw izolacjonistycznych.

Całość seminarium możliwa jest do odtworzenia na Facebooku Global Trends Lab. Zachęcamy do obejrzenia i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach z cyklu „Globalne Wtorki”.

Zdjęcie: Magdalena Lisińska