Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

W poszukiwaniu synergii. Na czym polega globalne przywództwo polityczne? – wykład prof. Małgorzaty Zachara-Szymańskiej

W poszukiwaniu synergii. Na czym polega globalne przywództwo polityczne? – wykład prof. Małgorzaty Zachara-Szymańskiej

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego UJ zaprasza na wykład nt. „W poszukiwaniu synergii. Na czym polega globalne przywództwo polityczne?”, w ramach cyklu wykładów online pod hasłem „Leadership/Przywództwo”. Wykład odbędzie się 20 maja br. w godzinach 18:00-19:30 na platformie MS Teams, w zespole Webinar KBN. Wygłosi go dr hab. Małgorzata Zachara-Szymańska, prof. UJ z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a87432a8d798848488e40ce051a79d936%40thread.tacv2/1620660207278?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%224be3b33c-324d-47b2-8d12-ddd5669e0b1d%22%7d

Dr hab. Małgorzata Zachara-Szymańska, prof. UJ pracuje w Zakładzie Amerykanistyki Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych. Zajmuje się przekształceniami porządku międzynarodowego w różnych jego aspektach. Przygotowuje książkę na temat przywództwa globalnego. Interesuje ją przede wszystkim to, jak państwa, organizacje i jednostki poradzą sobie z problemami współzależności w momencie, kiedy globalizacja przestała być wiodącym programem politycznym na świecie. Publikowała na łamach wiodącego międzynarodowego czasopisma z zakresu studiów nad przywództwem – „Leadership". Autorka kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych. 

Download files
pdf
Plakat - W poszukiwaniu synergii. Na czym polega globalne przywództwo polityczne? Wykład prof. Małgorzaty Zachara-Szymańskiej