Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Rozpad ZSRR – uwarunkowania i skutki upadku państwa związkowego

W związku z 25. rocznicą upadku ZSRR, w dniu 7 grudnia 2016 r., Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, we współpracy z Ośrodkiem Studiów Wschodnich w Warszawie oraz dwumiesięcznikiem "Nowa Europa Wschodnia" zorganizował seminarium naukowe, poświęcone skutkom rozpadu państwa związkowego. W dyskusji udział wzięli: Małgorzata Nocuń - zastępczyni redaktora naczelnego "Nowej Europy Wschodniej", dr Adam Eberhardt - dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie oraz Wojciech Konończuk - Kierownik Zespołu Ukrainy, Białorusi i Mołdawii w Ośrodku Studiów Wschodnich oraz dr Piotr Bajor z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego, który przedstawił uwarunkowania rozpadu ZSRR i moderował spotkanie. W dyskusji wziął również udział Dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ - Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ.


W trakcie seminarium omówione zostały skutki rozpadu ZSRR dla stabilności i bezpieczeństwa międzynarodowego, proces transformacji społeczno-politycznej państw poradzieckich oraz podejmowane przez Rosję próby reintegracji tego obszaru, a także odbudowy mocarstwowej pozycji w świecie.