Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

I Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa

I Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa

W dniach 21-22 września 2016 r. Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizował I Jagiellońską Konferencję Bezpieczeństwa nt. „Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między globalizacja a renacjonalizacją".

W dniach 21-22 września 2016 r. Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizował I Jagiellońską Konferencję Bezpieczeństwa nt. „Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między globalizacja a renacjonalizacją". Konferencja została poświęcona aktualnym dylematom i problemom bezpieczeństwa kształtującym się w przestrzeni współpracy, rywalizacji i konfrontacji determinowanej przez wyznaczniki bezpieczeństwa narodowego oraz uwarunkowania o charakterze globalnym. Konferencja była okazją do  pogłębionej refleksji oraz wielopoziomowej analizy współczesnego bezpieczeństwa, które funkcjonuje w coraz bardziej złożonej rzeczywistości politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej w wymiarze lokalnym, narodowym, regionalnym i globalnym. Dlatego też celem I Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa było przeprowadzenie dyskusji nad stanem, formami, procesami i strukturami współczesnego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w obliczu rosnącego napięcia między globalizacją - postrzeganą jako postępujący proces modernizacji struktur gospodarczych, transformacji stosunków społeczno-politycznych i dywersyfikacji kulturowej – a renacjonalizacją, oznaczającą powrót do klasycznej koncepcji suwerennego państwa narodowego jako podstawowego aktora bezpieczeństwa.


W konferencji udział wzięło ponad 60 naukowców obradujących w 16 panelach tematycznych. Reprezentowali oni wiodące polskie ośrodki badawcze zajmujące się problematyką bezpieczeństwa. W ramach konferencji  przeprowadzone zostały warsztaty metodologiczne dla studentów i doktorantów, w których uczestniczyło 14 osób.


W organizację konferencji oraz pomoc przy obsłudze uczestników zaangażowali się doktoranci Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ oraz studenci należący do Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego UJ.

Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program I Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa

Komitet Organizacyjny I Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa „Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między globalizacja a renacjonalizacją" ogłasza aktualny program konferencji. Jest on dostępny w poniżej załączonym pliku który należy ściągnąć. Zamieszczamy także plan organizacyjny konferencji oraz mapkę sytuacyjną.
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opłata konferencyjna I JKB

Organizatorzy I Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa „Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między globalizacja a renacjonalizacją" zwracają się z uprzejmą prośbą o wniesienie opłaty konferencyjnej zgodnie z zadeklarowanym charakterem udziału:

- Pracownicy naukowi, eksperci, analitycy (wygłaszający referat): 450 zł,
- Doktoranci i studenci: 350 zł (obejmuje udział w warsztatach);
- Uczestnicy bez referatów: 300 zł.
Opłatę konferencyjną należy wnieść przelewem na następujący rachunek:

 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Uniwersytetu Jagiellońskiego

​Bank Pekao SA

SWIFT:  PKOPPLPW

nr konta: 98 1240 4722 1111 0000 4858 6669

W treści przelewu proszę wpisać: zlecenie 2001192 , [Imię oraz Nazwisko uczestnika]

Termin wniesienia opłaty: 20 lipca 2016 r.

 

Po zaksięgowaniu wpłaty wystawione będą faktury.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wstępny program I Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa

Komitet Organizacyjny I Jagiellońskiego Konferencji Bezpieczeństwa „Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między globalizacja a renacjonalizacją" ogłasza wstępny program konferencji. Jest on dostępny w poniżej załączonym pliku.

 

Komitet apeluje do uczestników o zgłaszanie się do pełnienia roli dyskutanta w panelach konferencyjnych.

 

Dalsze informacje organizacyjne będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej konferencji.

 

WSTĘPNY PROGRAM

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

I Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa – zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń udziału


>>>>>>>FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY <<<<<<<

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do udziału w krajowej konferencji naukowej „Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między globalizacja a renacjonalizacją", która odbędzie się w Krakowie w dniach 21-22 września 2016 r. Konferencja będzie poświęcona aktualnym dylematom i problemom bezpieczeństwa kształtującym się w przestrzeni współpracy, rywalizacji i konfrontacji determinowanej przez wyznaczniki bezpieczeństwa narodowego oraz uwarunkowania o charakterze globalnym.

 

W zamierzeniu organizatorów, konferencja będzie okazją do  pogłębionej refleksji oraz wielopoziomowej analizy współczesnego bezpieczeństwa, które funkcjonuje w coraz bardziej złożonej rzeczywistości politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej w wymiarze lokalnym, narodowym, regionalnym i globalnym. Sieciowa struktura bezpieczeństwa daje włączonym w nie podmiotom szerokie możliwości działania dzięki elastyczności, komunikacji, zdolnościom adaptacyjnym oraz dostępności zasobów. Równocześnie jej węzły przekształcają się w źródła ryzyka, rodzące wiele zagrożeń ujawniających się w wielu sferach działalności społecznej, ekonomicznej i politycznej.

 

Celem I Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa jest przeprowadzenie dyskusji nad stanem, formami, procesami i strukturami współczesnego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w obliczu rosnącego napięcia między globalizacją - postrzeganą jako postępujący proces modernizacji struktur gospodarczych, transformacji stosunków społeczno-politycznych i dywersyfikacji kulturowej – a renacjonalizacją, oznaczającą powrót do klasycznej koncepcji suwerennego państwa narodowego jako podstawowego aktora bezpieczeństwa.

 

Organizacja konferencji:

Formuła konferencji łączy elementy warsztatu, zwartych paneli dyskusyjnych, debaty „okrągłego stołu" oraz paneli tematycznych łączących indywidualne referaty. Dzięki temu konferencja otwarta jest dla studentów i doktorantów, pracowników naukowych, analityków instytucji i organizacji rządowych i pozarządowych, jak również zespołów i grup badawczych. Obrady prowadzone będą w języku polskim.

Studenci i doktoranci będą mieli możliwość udziału w specjalnych warsztatach dotyczących metodologii i praktyki badań naukowych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.

Konferencja da możliwość spotkań zespołów badawczych zaangażowanych w realizację wspólnego projektu. W tym celu organizatorzy mogą zapewnić miejsce do pojedynczego posiedzenia naukowego zespołu lub obejmującego serię spotkań (wystąpień, referatów, dyskusji) danego zespołu.

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania zwartych paneli problemowych. Zgłoszenie powinno zawierać temat panelu, krótki opis (do 100 słów), a także nazwiska uczestników: przewodniczącego (będącego moderatorem panelu), 3-4 członków (prelegentów) oraz dyskutanta (w szczególnych sytuacjach przewodniczący może pełnić funkcję dyskutanta, ale nie może być jednym z prelegentów).

Pojedyncze referaty zostaną włączone do wyznaczonych przez organizatorów paneli tematycznych, które będą miały taką formułę, jak zwarte panele problemowe (przewodniczący/moderator, prelegenci, dyskutant).

 

Czas przeznaczony na referat nie może przekraczać 15 minut. Dyskutant będzie miał do dyspozycji 10 minut na przedstawienie swych spostrzeżeń.

Teksty referatów zamierzonych do publikacji muszą mieć 12-14 stron znormalizowanego maszynopisu ( 21-25 tys. znaków ze spacjami) oraz zawierać słowa kluczowe i streszczenie w języku polskim i angielskim (do 500 znaków w każdym języku) oraz krótką informację o autorze (do 300 znaków). Szczegółowe informacje dotyczące publikacji pokonferencyjnej zostaną przesłane autorom po przyjęciu ich referatów na konferencję.

 

Miejsce konferencji:

Miejscem konferencji będą piękne i zabytkowe pomieszczenia najstarszej części Uniwersytetu Jagiellońskiego: Collegium Maius, położonego w ścisłym historycznym centrum Krakowa, nieopodal Rynku Głównego.

Koszt udziału:

Opłata konferencyjna jest zróżnicowana w zależności od statusu uczestnika. Wysokość opłaty wynosi:

-        Pracownicy naukowi, eksperci, analitycy (wygłaszający referat): 450 zł;

-        Doktoranci i studenci: 350 zł (obejmuje udział w warsztatach);

-        Uczestnicy bez referatów: 300 zł.

Osoby wygłaszające referat będą miały możliwość publikacji w recenzowanej monografii po warunkiem terminowego dostarczenia tekstu oraz pozytywnej oceny recenzentów.

Wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają w ramach opłaty konferencyjnej:  materiały konferencyjne, napoje i przekąski w czasie przerw kawowych, kolację w pierwszym i obiad w drugim dniu konferencji.

 

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztu noclegów. Organizatorzy mogą zarezerwować miejsca w hotelach uniwersyteckich położonych w centrum Krakowa, mających zróżnicowany standard i cenę noclegu.

 

Zgłoszenia na konferencję prosimy nadsyłać do 6 czerwca 2016 r. drogą elektroniczną na załączonym poniżej formularzu na adres: jpb@uj.edu.pl.

>>>>>>>FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY <<<<<

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w konferencji zostaną powiadomieni do dnia 21 czerwca 2016 r. Rejestracja i wniesienie opłaty konferencyjnej: do 7 lipca 2016 r.