Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Udział przedstawiciela Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego w ogólnokrajowej konferencji naukowej organizowanej przez Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Udział przedstawiciela Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego w ogólnokrajowej konferencji naukowej organizowanej przez Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski wziął udział w dniu 24 października 2019 r. w ogólnokrajowej konferencji naukowej nt. "Polska w misjach i operacjach pokojowych", zorganizowanej w Warszawie przez Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ (SKMP ONZ) przy współudziale Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski wziął udział w dniu 24 października 2019 r. w ogólnokrajowej konferencji naukowej nt. Polska w misjach i operacjach pokojowych, zorganizowanej w Warszawie przez Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ (SKMP ONZ) przy współudziale Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Prof. Dariusz Kozerawski wygłosił referat naukowy nt. Międzynarodowe działania pokojowe i stabilizacyjne z udziałem Polski jako wyzwanie strategiczne dla bezpieczeństwa narodowego, wzbogacony prezentacją multimedialną. Ponadto zasiadał w komitecie naukowym konferencji. Należy podkreślić, iż w tym prestiżowym przedsięwzięciu naukowym i środowiskowym wzięli udział badacze i eksperci z ośrodków, uczelni, instytucji rządowych i pozarządowych zajmujących się problematyką działań pokojowych, bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego.

Ponadto przedstawiciel  Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ  został wyróżniony  przez Zarząd Główny SKMP ONZ Medalem za zasługi dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ stanowiącym zdaniem prezesa Stowarzyszenia - gen. w st. spocz. dr. Stanisława Woźniaka - formę szczególnego uznania  osiągnięć i wieloletniej współpracy wyróżnionego z SKMP ONZ w obszarze kreowania i rozpowszechniania idei pokojowych i bezpieczeństwa w środowiskach krajowych i międzynarodowych. Należy dodać, iż prof. Dariusz Kozerawski, jako uczestnik operacji pokojowych i stabilizacyjnych posiada status weterana działań poza granicami państwa.

Zobacz galerię zdjęć