Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Michał Rekowski

mgr Michał Rekowski

email: michal.rekowski.gda@gmail.com

 

Wykształcenie:

2017 - obecnie, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych: studia doktoranckie w zakresie nauk społecznych: nauki o polityce

2016 - obecnie, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, magisterium z filozofii, temat pracy magisterskiej: Filozoficzna krytyka założenia o etycznej i społecznej neutralności technologii

2014 - 2017, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych: magisterium w zakresie stosunków międzynarodowych (specjalizacja: studia strategiczne), temat pracy magisterskiej: Rola armii w polityce Birmy w latach 1950-2015

2016, National University of Singapore, International Relations & Political Science, wymiana bilateralna, zajęcia: Seminar in Postcolonialism in Southeast Asia, Civil-Military Relations, Geopolitics: Geographies of War and Peace, Chinese language

2015, Sciences Po, Paris School of International Affairs, MA in International Security, stypendium Erasmus+, zajęcia: Introduction to Critical Security Studies, Introduction to US Intelligence, Understanding Use of Force in World Politics, Japan-Korea-China: the East Asian Puzzle, French language.

2010-2013, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych: licencjat w zakresie stosunków międzynarodowych (specjalizacja: bezpieczeństwo międzynarodowe)

Staże, stypendia:

Zawodowe:

2018 - European Defence Agency, Bruksela, staż Blue Book w Departamencie Europejskich Synergii i Innowacji - Preparatory Action on Defence Research Unit

Staże i stypendia naukowe:

2020 - Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship (SYLFF) na pobyt badawczy na Vrije Universiteit Brussel w 2021

2020 - Universität Salzburg, pobyt badawczy w ramach wymiany bilateralnej DWM UJ

2019 - UACES DOCTORAL TRAINING ACADEMY, University of Kent, Brussels

2018 - UACES DOCTORAL TRAINING ACADEMY, Aston University, Birmingham

2018 - Universität Heidelberg, pobyt badawczy w ramach wymiany bilateralnej DWM UJ

2018 - GENSHAGEN TRILATERAL SUMMER SCHOOL, Stiftung Genshagen

2017 - UACES DOCTORAL TRAINING ACADEMY, Manchester Metropolitan University

2016 - MYANMAR CROSSROADS AHEAD, Rangun, Birma

Doświadczenie eksperckie i praktyczne (zawodowe):

Eksperckie:

2020 - Instytut Kościuszki, Dyrektor ds. Badań, Dyrektor Programowy Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC.

Naukowe:

2019 - 2020 - Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020:

- Problemy bezpieczeństwa globalnego, ćwiczenia (60h)

- Zagrożenia bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku, konwersatorium (24h)

Zainteresowania badawcze:

  1. Europejska Autonomia Strategiczna, strategiczny wymiar polityk Unii Europejskiej;
  2. Suwerenność cyfrowa - koncepcje i polityki, kwestia suwerenności w globalnym zarządzaniu technologią;
  3. Geopolityka nowych technologii, cyberbezpieczeństwo, nowe technologie cyfrowe (Emerging and Disruptive Technologies) a bezpieczeństwo międzynarodowe i narodowe;
  4. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obronności, integracja europejskiego sektora obronnego, bezpieczeństwo w Europie;
  5. Bezpieczeństwo międzynarodowe w Azji Wschodniej i Azji Południowo-wschodniej.

Projekt badawczy:

Kierownik grantu: grant badawczy Narodowego Centrum Nauki Preludium 19. Tytuł projektu: Rola instytucji Unii Europejskiej w budowaniu Europejskiej Autonomii Strategicznej

Publikacje:

Geopolityka krytyczna jako metoda badawcza, [w:] A.Tyszkiewicz, P.Borowiec (red.),
„Podejścia i teorie geopolityki”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020.

Koncepcja hegemonii Immanuela Wallersteina, , [w:] A.Tyszkiewicz, P.Borowiec (red.),
„Podejścia i teorie geopolityki”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020. (współautorstwo: Magdalena Kania).

Wyzwania dla wprowadzenia regionalnego reżimu kontroli small arms and light weapons w Azji Południowo-Wschodniej [w:] A. Gruszczak (red.), „Meandry współczesnego bezpieczeństwa”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.

Od zarządcy do arbitra. Rola armii w systemie politycznym współczesnej Birmy [w:] J. Marszałek-Kawa, M. Bidziński (red.), „Systemy polityczne i kultura prawna państw azjatyckich”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018.

Udział w konferencjach naukowych:

2020.10.12 - PhD Workshop Europeanisation & Policy Learning, University of Edinburgh, referat pt. Evolution of the notion of the European Strategic Autonomy (online).

2020.02.12-14 - EUROPAEUM WORKSHOP "China in Europe: Economic, Political and Geo-strategic challenges, Mafra, Portugalia, referat pt. European narrative on the China-associated 5G risks.

2019.11.7-8 - IX Ogólnopolska Konwencja Towarzystwa Studiów Międzynarodowych PTSM, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, referat pt. Technological superiority and superpowers rivalry – the case of the European Union.

2019.09.19-20 - III Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, referat pt. Francja i Niemcy wobec europejskiej polityki obronnej po 2013 roku.

2019.06.26-29 - 6th European Workshops in International Studies (EWIS), Uniwersytet Jagielloński, Kraków, referat pt. The concept of the emerging technologies in the programming of the CSDP.

2019.05.09-11 - European Union Studies Association (EUSA) Biennial Conference 2019, Denver, CO, USA, referat pt. European Strategic Autonomy in Space - conceptualization of the industrial component.

2019.04.12-13 - New York State Political Science Association (NYSPSA) 2019 Conference, Wagner College, New York, USA, referat pt. Emerging security challenges and the evolution of the notion of European Strategic Autonomy.

2018.09.18-20 - IV Polski Kongres Politologii “Państwo w czasach zmiany”, UMCS, Lublin, referat pt. Konkurencyjność UE w sektorze kosmicznym: perspektywa porównawcza.

2017.11.09-10 - VII Ogólnopolska Konwencja Towarzystwa Studiów Międzynarodowych PTSM, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, referat pt. Role sił zbrojnych w polityce w Azji Południowo-wschodniej w świetle teorii stosunków cywilno-wojskowych.

2017.05.17-19 - IV Międzynarodowy Kongres Azjatycki, Toruń, referat pt. Rola armii w systemie politycznym Birmy w świetle teorii stosunków cywilno-wojskowych.

2017.04.27-28 - I Interdyscyplinarna Konferencja Studenckich Kół Naukowych

“Przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w Europie w XXI wieku”, Politechnika Gdańska, referat pt. Stosunki chińsko-niemieckie – implikacje dla Unii Europejskiej.

2017.04.1-3 - Fifth Global International Studies Conference (WISC), National Taiwan University, Taipei, referat pt. Dialogue – argument challenging arms embargo – argument. Question of political effectiveness in human rights agenda in EU-PRC relations (współautorstwo).

2016.09.21-22 - I Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, referat pt. Wyzwania dla wprowadzenia regionalnego reżimu kontroli small arms and light weapons w Azji Południowo-wschodniej.

Popularyzacja wiedzy:

2020.10 - Geopolityka nowych technologii cyfrowych, raport ekspercki, Instytut Kościuszki, redaktor i autor.

2020.05 - 5G w roku COVID-19: jak pandemia wpłynie na polityczną dyskusję o budowie 5G w Europie?, analiza, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, Uniwersytet Jagielloński.