Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Paweł Frankowski, prof. UJ

dr hab. Paweł Frankowski, prof. UJ

e-mail: pawel.frankowski@uj.edu.pl

numer ORCID

profil na Google Scholar

Stanowisko i funkcje

Profesor nadzwyczajny

Wykształcenie

Doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce – 2015, tytuł rozprawy habilitacyjnej: Polityki zewnętrzne stanów amerykańskich w procesie kształtowania polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych

Doktor w zakresie nauk o polityce – 2005 – tytuł rozprawy doktorskiej: Hegemonia Stanów Zjednoczonych Ameryki w warunkach turbulencji

Staże, stypendia

2011-2012 – University of St. Gallen (Szwajcaria) - Postdoc (Wissenschaftlische Mitarbeiter mit Dr.)

2010-2011 - Háskóli Íslands /University of Iceland - Postdoc

Stypendysta Departamentu Stanu USA, Centrum Europejskiego Natolin, Funduszy Stypendialnych i Szkoleniowych, Conférence des Recteurs des Universités Suisses, /Scientific Exchange Programme, National Science Council of Taiwan oraz European University Institute.

Członkostwo w towarzystwach naukowych

ISA, UACES, APSA

Zajęcia dydaktyczne

Geostrategiczne uwarunkowania stosunków międzynarodowych

International Security: Concepts and Approaches

Międzynarodowe stosunki militarne

Soft Power and Post Cold War Paradigm Change

Systemy i modele bezpieczeństwa międzynarodowego

Theories of International Relations

Globalizacja i regionalizacja

International Security: Application and Analysis

Problemy globalizacji

Zarządzanie globalne

Zainteresowania badawcze

- Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych

- federalizm i regionalizm w Ameryce Północnej

- bezpieczeństwo regionalne w Afryce Wschodniej

- standardy prawa pracy w umowach o wolnym handlu (FTAs)

- rola agencji standaryzacyjnych w kreowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego

- Europejska Polityka Kosmiczna

- polityczny wymiar europejskiego przemysłu samochodowego

Aktualne badania naukowe

2016-2019- Standardy pracy w umowach o wolnym handlu i preferencyjnych porozumieniach handlowych Unii Europejskiej – projekt badawczy NCN OPUS

Najważniejsze publikacje

Monografie:

Polityki zewnętrzne stanów amerykańskich w procesie kształtowania polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, Lublin 2014, Wydawnictwo UMCS, ss. 456

Unia Europejska – Afryka Subsaharyjska. Uwarunkowania – mechanizmy – efektywność współpracy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, ss. 262

Umowy o partnerstwie gospodarczym jako instrument promowania integracji regionalnej w Afryce Subsaharyjskiej/Economic Partnership Agreementes as an instrument of regional integration promotion in Sub-Saharan Africa, “Natolin Papers”, nr 44, Warszawa 2011, ss. 172

Hegemonia Stanów Zjednoczonych Ameryki w warunkach turbulencji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, ss. 214

Redakcja:

Cross-disciplinary perspectives on regional and global shifts security in the 21st century,.ed. P. Frankowski. A. Gruszczak, Palgrave 2018 DOI10.1007/978-3-319-75280-8

Technology, Ethics and the Protocols of Modern War, ed. A. Gruszczak, P. Frankowski, Routledge 2018

Rozdziały w pracach zbiorowych:

Protocols of war – dimensions and layers, [in:] Technology, Ethics and the Protocols of Modern War, ed. A. Gruszczak, P. Frankowski, Routledge 2018, p. 208-215

Role of sub-national Actors in North American Security [in:] Cross-disciplinary perspectives on regional and global shifts security in the 21st century,.ed. P. Frankowski. A. Gruszczak, Palgrave 2018, pp. 43-60 DOI: 10.1007/978-3-319-75280-8_3

Labor Standards in Trade Preference Laws Between the US and Africa [in:] Global Perspectives on US Democratization Efforts. From the Outside In, ed. S. Burt, D. Añorve, Palgrave 2015, pp. 89-102

Patrolling Power Europe: The Role of Satellite Observation in EU Border [in:] Management EU Borders and Shifting Internal Security Technology, Externalization and Accountability, ed. R Bossong, H. Carrapico, Springer 2016, pp. 65-80

Rola agencji w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe Polska-Europa-Świat : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Ziębie z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. Zając, Justyna, Włodkowska-Bagan, Agata, Kaczmarski, Marcin, Warszawa 2015, s. 147-156.

Polityka rozwojowa Unii Europejskiej [w:] Unia Europejska 2014+, red. E. Małuszyńska, G. Mazur, Difin, Warszawa 2015, s. 450-465

Wybrane artykuły naukowe:

Outer space and private companies - consequences for global security, “Politeja”, 2017, no. 50, pp. 131-147 DOI: 10.12797/Politeja.14.2017.50.06

Pragmatycznie i eklektycznie o stosunkach międzynarodowych, „Annales UMCS. Sectio K, Politologia” 2014, vol. XX, no 2, ss. 7-27, DOI : 10.2478/v10226-012-0037-3

Crafted or Crafted: Federal Endeavors in East Africa and East Asia, „Asian Ethnicity” 2014, vol. 15, issue 2, pp. 222-236 DOI:10.1080/14631369.2014.880590

Tłumaczenia specjalistyczne:

G. Martel, J. Joll, Przyczyny wybuchu pierwszej wojny światowej, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 2008, ss. 380

P. Lawrence, Nacjonalizm – historia i teoria, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 2007, ss. 311

Teorie stosunków międzynarodowych, red. S. Burchill, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 2006, ss. 395

Udział w konferencjach naukowych (lata 2013-2018)

 1. European strategic depths and Yeni Türkiye (new Turkey) – contested and competing visions of regional politics (co-authored with Jan Niemiec) 2018 UACES Conference Bath, 2-4 Sep, 2018

 2. Conflicts and the politics of international labour standards in EU Free Trade Agreements, 2018 European Union Studies Association Asia Pacific Annual Conference, Taipei University, 28-29 June 2018

 3. Compliance mechanisms in EU FTAs. Challenges and hindrances for labour standards in TTIP II LAwTTIP Joint Conference ‘Rights, values and trade: Is an agreement between EU and US still possible?’, Bologna University, 12-13 April 2018

 4. Tracing space security, European Space Agency History Project Conference, Padua University, Italy, 23-24 November 2017

 5. Origins of cooperation in European space security, Competing visions of integration, Univeristy of Helsinki, 5-6 Oct, 2017

 6. All about cars... Role of big issues in European Free Trade Agreements, EUISA, Barcelona, ,12-16 Sep, 2017

 7. Nexus of strategically created treaty conflicts and the politics of international labour standards in EU Free Trade Agreements, Rethinking governance in an era of global insecurities, regional tensions and rising nationalism, University of Melbourne, 17-19 July 2017

 8. Nexus of strategically created treaty conflicts and the politics of international labour standards in EU Free Trade Agreements, EUSA Conference Miami, 2-8 May, 2017

 9. Human Rights and Labor Standards in the FTAs between the E.U. and China, World International Studies Committee’s (WISC) 5th Global International Studies Conference 2017, Taipei 3-5 Apr, 2017

 10. Nexus of strategically created treaty conflicts and the politics of international labour standards in EU Free Trade Agreements, SVWP Annual Meeting, St. Gallen, 11-13 Jan, 2017

 11. All about cars... Role of big issues in European Free Trade Agreements, 2016 UACES Conference, London,5-7 Sep, 2016

 12. All about cars, EISA Joint Workshop, University of Tubingen, 6-9 Apr, 2016

 13. (Not) All Empire will perish: the Case of the French Aid/Development Narrative in the European Communities (co-authored Magdalena Kania), From Empires to Empire, European Integration in Global Context, 1950s to 1990s, KFG Free University Berlin, 7-8, Apr, 2016

 14. Labour standards in free trade agreements and preferential trading arrangements of the European Union, 2015 UACES Conference, Bilbao, 6-9 Sep, 2015

 15. Human Rights and Labor Standards in FTAs between China and Europe, Politcal Studies Association Annual Convention, San Francisco, 30 Aug – 5 Sep, 2015

 16. Labour standards in free trade agreements and preferential trading arrangements of the European Union, LSE-GIFTA Conference, London, 30 June- 2 July, 2015

 17. European Security and Private Actors on Market of Space Applications Services, British International Studies Convention, London, 15-17 June, 2015

 18. Labor standards and external promotion of European norms , 2015, EUSA 14th Biennial International Conference, Boston, 5-7 March 2015,

 19. 2015 Swiss Political Science Association Annual Meeting, Lausanne, Switzerland, 5-7 Feb2015, Beyond foreign policy. The Role of Sub-National Actors in the Reordering of North American Relations

 20. 2014 UACES Conference, Cork, 31 Aug -3 Sep 2014, Labor standards and external promotion of European norms;EU Strategies for the Baltic Sea Region and the Danube Region: Toward Multi-level Governance and Macro-regionalization

 21. 7th Pan-European Conference on EU Politics, Hague, 4-8 June 2014, Labor standards and external promotion of European norms

 22. VII Congresso Associação Ciência Política, Coimbra, Portugalia, 14-17 April 2014,: European development policy and global security

 23. 2014 International Studies Association Annual Convention, Toronto, Canada, 26-29 March 2014, Beyond foreign policy. The Role of Sub-National Actors in the Reordering of North American Relations.

 24. 2014 Swiss Political Science Association Annual Meeting, Bern, Switzerland, 30-31 Jan 2014, Labor standards and external promotion of European norms

 25. European International Studies Association Convention, Warsaw 18-21 Sep 2013, paper: Limits for External Europeanization

 26. PISS – ISA Conference, 27-29 Jun Budapest, paper: Limits for External Europeanization.

 27. 2013 Comparative Interdisciplinary Studies Section/UNU-CRIS Conference, Bruges, 19-21 Jun 2013, paper: Limits for External European Union Integration Schemes and East Africa

 28. 2013 ISA Annual Convention, San Francisco 3-6 April 2013, paper: Agency v Structure in Sub-national relations

 29. 2013 Swiss Political Science Association Annual Meeting, Zurich, 1-2 Feb 2013, paper: Limits for external Europeanization. Case of East Africa