Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Zaproszenie

 

V Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa

"Wojna i zmiana w środowisku międzynarodowym?"

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

25-26 września 2023 r.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cele i tematyka konferencji

Z wielką przyjemnością pragniemy Państwa zaprosić na V Jagiellońską Konferencję Bezpieczeństwa, poświęconą analizie zmian w stosunkach międzynarodowych oraz roli wojny we współczesnym świecie. Lata 80. i 90. XX wieku przyniosły ciąg dramatycznych wydarzeń, które zasygnalizowały, że w stosunkach międzynarodowych doszło do poważnych wstrząsów. Ugruntowane i pozornie stabilne układy sił zostały podważone, a przywódcy polityczni, eksperci, środowisko akademickie, jak również społeczeństwa, uświadomili sobie, że zmiany w Europie Środkowo-Wschodniej były wydarzeniami jakościowo odmiennymi od tych z poprzednich dekad. Rozpad Związku Radzieckiego ugruntował przekonanie, że tryumf demokracji ma stabilne podstawy, a liberalne wartości są tymi, które gwarantują ład międzynarodowy. Niemniej zmiana w stosunkach międzynarodowych i bezpieczeństwie międzynarodowym jest cechą systemową i stosunkowo stabilny system międzynarodowy, jaki świat znał od zakończenia Zimnej Wojny, wkroczył właśnie w okres politycznej niepewności. Rok 2023 nie jest wyjątkowy, bo na przestrzeni ostatniego stulecia wielokrotnie dochodziło o zmian w rozkładzie potęgi militarnej, interesów ekonomicznych i układów politycznych. Jednak czynniki technologiczne, jak między innymi lawinowy rozwój narzędzi sztucznej inteligencji, globalna pandemia, agresja rosyjska na Ukrainę czy amerykańsko-chińska wojna handlowa sprawiają, że świat ponownie znajduje się w okresie niestabilności politycznej. U wielu dzisiejsza rzeczywistość wywołuje głęboki niepokój i obawę, że wydarzenia mogą wymknąć się spod kontroli i świat pogrąży się chaosie.

Pojawia się zatem szereg pytań związanych z redefinicją pojęć z zakresu bezpieczeństwa takich jak wojna, suwerenność, sojusze czy neutralność. Co jest przyczyną zmian, które obserwujemy? Jaka jest rola rozwoju politycznego, gospodarczego i technologicznego w tworzeniu zmian w systemach międzynarodowych? Jak analizować i na czym polega niebezpieczeństwo konfliktów zbrojnych w okresach gwałtownych wstrząsów gospodarczych i politycznych w Europie i bliskim sąsiedztwie? Najważniejsze pytanie dotyczy jednak wątpliwości, czy rozwiązania przyjęte w przeszłości, zakorzenione nadal w XIX wiecznym postrzeganiu roli wielkich potęg są aktualne we współczesnym świecie? Innymi słowy, w jakim stopniu zmiany społeczne, gospodarcze i technologiczne wpłynęły na rolę wojny w procesie kształtowania ładu globalnego oraz ładów regionalnych? Celem V Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa jest zbadanie tych zagadnień. W trakcie obrad będziemy dążyć do zrozumienia zmiany i wojny w sposób bardziej systematyczny.

V Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa (5JKB) stanowi kontynuację corocznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych od 2015 r. przez Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podobnie jak dotychczasowe konferencje, V JKB stanie się forum naukowej debaty nad stanem, procesami i strukturami współczesnego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w obliczu głębokich, nierzadko gwałtowanych i nieprzewidywalnych zmian w środowisku bezpieczeństwa.

V Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 25-26 września 2023 roku. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń propozycji wystąpień, które będą oscylować wokół pojęcia „wojna” oraz „zmiana” i analizować znaczenie struktur bezpieczeństwa, modeli, systemów bezpieczeństwa w kontekście tych dwóch pojęć.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, które zgromadzi czołowych ekspertów, badaczy i praktyków z dziedziny bezpieczeństwa międzynarodowego. Będzie to doskonała okazja do pogłębionej analizy, wymiany wiedzy i nawiązania wartościowych kontaktów z innymi uczestnikami.


Pliki do pobrania
pdf
Program V Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa