Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stanowisko i funkcje:

Asystent w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego UJ

Członek Rady Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ (kadencja 2020-2024)

Opiekun Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego UJ

Wykształcenie:

Doktor nauk społecznych (nauki polityczne), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (2018)

Magister stosunków międzynarodowych (specjalność: studia strategiczne), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (2012)

Staże, stypendia i pobyty badawcze:

2017:

Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni (Szczecin), pobyt badawczy

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych (Kielce), pobyt badawczy

2016:

CIMIC Centre of Excellence (Haga, Holandia), pobytbadawczy

Multinational CIMIC Group (Motta di Livenza, Włochy), pobytbadawczy

2015:

NATO Multimedia Library (Bruksela, Belgia), pobyt badawczy

Uniwersytet w Antwerpii (Belgia), Wydział Nauk Społecznych, stypendium Erasmus+ (5 miesięcy)

2014:

NATO Civil-MilitaryCooperation Field Worker Course, Centrum Przygotowań do MisjiZagranicznych (Kielce, Polska), szkolenie

Module on Common Security and Defence Policy, European Security and Defence College,Institute for Basic Officer Training, TeresjańskaAkademiaWojskowa w Wiener Neustadt (Austria), szkolenie

2013:

Leader Development and Education for Sustained Peace Course, Centre for Civil-Military Relations, Naval Post-Graduate School, Monterey Bay, California, UniwersytetJagielloński w Krakowie, szkolenie

2010:

CIMIC Peacekeeping Intensive Training, Multinational CIMIC Group, Motta di Livenza, (Włochy), szkolenie

UniversitadegliStudi di Padova (Włochy), Wydział Nauk Politycznych, stypendium Erasmus (5 miesięcy)

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Polskie Towarzystwo Studió Międzynarodowych

Doświadczenie eksperckie i praktyczne:

Prowadzenie szkoleń w ramach NATO CIMIC Field Worker Course w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach

Koordynacja cyklu projektówInternational Youth Meeting “Europe of Youth – Europe of Peace” (2014, 2015), międzynarodowy projekt współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Małopolski Urząd Wojewódzki (nr 928001)

Zajęcia dydaktyczne:

Armia w systemie bezpieczeństwa narodowego

Introduction to Political Science

Militarne strategie reagowania kryzysowego

NATO - historia- struktura- działanie (studia stacjonarne)

NATO - historia - struktura - działanie (studia niestacjonarne)

Violence in International Relations

Introduction to Comprehensive Approach in International Armed Conflicts

Międzynarodowe stosunki militarne

Siły zbrojne RP 

Zainteresowania badawcze:

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Krytyczne studia nad wojskowością

Socjologia wojska

Kultura strategiczna

Operacje wojskowe

Doktryny NATO i UE

Współpraca cywilno-wojskowa

Projekty badawcze:

Kierownik projektu „Wpływ ról oficerów współpracy cywilno-wojskowej na efektywność ich misji w operacjach pokojowych” w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (nr 2015/17/N/HS5/00415)

Wykonawca w międzynarodowym projekcie „Spójność społeczna: studium porównawcze pogranicza polsko-ukraińskiego i polsko-niemieckiego” w ramach grantu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

Publikacje:

Artykuły:

Training in Civil-Military Interactions: The Design and Challenges, Bezpieczeństwo: Teoria i Praktyka 36 (3), 2019, str. 91-102.

Local Spoilers and Pathways to Reconciliation: The Polish Perspective on the Polish-Ukrainian Relations in the Borderlands (współautorstwo z Maciejem Stępką i Marcinem Zubkiem), Politicke Vedy  22 (4), 2019, str. 8-32.

The Dynamics of the Contemporary Military Role: In Search of Flexibility, Annales UMCK Sectio K Politologia, 25(2), 2018, str. 7-24.

Between NATO and UN: EU strategic culture and its approach to civil-military cooperation, Obrana a Strategie, 18(1), 2018, str. 63-78.

NATO and EU approach towards civil-military relations in military operations, Polityka i Społeczeństwo, 2(12), 2014, str. 125-140.

Does CIMIC make sense? Critical analysis of civil-military cooperation, Biuletyn Analiz Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, 4/2014, str. 17-23.

Economic downfall, democratic upswing? The role of economic crisis in the Arab Spring in Tunisia and Libya, Biuletyn Analiz Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, 2/2013, str. 27-34.

Detonacja Riala, czyli irański kryzys walutowy krok po kroku, Magazyn ARENA Sprawy Międzynarodowe, grudzień 2012, str. 4-7.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

The “Polite Ones” in Peacekeeping: Canadian Civil-Military Cooperation, [w:] Grzegorz Pożarlik (red.), Joint Second Cycle Degree in International Relations: Europe from Visegrad Perspective On-line Reader, Kraków 2017, str. 194-212.

ISIS/Daesh and Human Security in Europe [w:] Maciej Stępka, Marcin Zubek (red.), Multidimensional Security. Essays on Global Issues and Challenges, Kraków 2016, str. 45-68.

INGOs as a Contributor to Human Security: A Case Study of Rwanda and South Sudan [w:] Grzegorz Pożarlik (red.), Joint Second Cycle Degree in International Relations: Europe from Visegrad Perspective On-line Reader, Kraków 2015, str. 87-105.

“Polski model” pojednania: pogranicze polsko-ukraińskie, [w:] Dariusz Niedźwiedzki (red.), Pamięć i integracja społeczna na pograniczach, Kraków 2015, str. 187-200.

NATO and the United Nations: A difficult friendship, [w:] Michał Matyasik (red.), 15 Years of Polish Membership in NATO, Kraków 2014, str. 99-110.

Udział w konferencjach naukowych:

2019:

III Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa: Systemy bezpieczeństwa: wymiar lokalny, regionalny i globalny, konferencja krajowa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, tytuł wystąpienia: Współpraca cywilno-wojskowa NATO w regionalnym systemie bezpieczeństwa

 (prezentacja w języku polskim)

2017:

LookingBackwards to Go Forwards? Europe atCrossroads, konferencja międzynarodowa, Uniwersytet w Newcastle (Wielka Brytania), tytuł wystąpienia: NATO and the EU: TowardsCivil-Military Relations in Military Operations (prezentacja w języku angielskim)

2016:

DevSec 2016: Development and Security in a Contemporary Conflict Zones Migration Crisis, Lessons Learned and Future Opportunities, konferencjamiędzynarodowa, UniwersytetJagielloński w Krakowie, tytułwystąpienia: The Theory and Practice of NATO Civil-Military Cooperation: Operational Identity of CIMIC (prezentacja w językuangielskim)

I Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa: Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między globalizacją a renacjonalizacją, konferencja krajowa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, tytuł wystąpienia: Współpraca czy rywalizacja. Role oficerów współpracy cywilno-wojskowej NATO (prezentacja w języku polskim)

2014:

NATO CrisisAssessment and Management, konferencja międzynarodowa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, tytuł wystąpienia: Comprehensive Approach in NATO, UN and EU Documents (prezentacja w języku angielskim)

15 Years of Polish Membership in NATO. Experiences and FutureChallenges, konferencja międzynarodowa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, tytuł wystąpienia: NATO and the UN: Fraternity and Friction (prezentacja w języku angielskim)

SocialCohesion: ComparativeStudy of Polish-Ukrainian and Polish-German Transborder Regions, konferencja międzynarodowa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, tytuł wystąpienia: CoexistenceorReconciliation? Intercommunity Relations in the Polish-Ukrainian Transborder Region (prezentacja w językuangielskim)

2013:

8th Pan-European Conference on International Relations, konferencjamiędzynarodowa, UniwersytetWarszawski, tytułwystąpienia: Cooperation vs. Competition: The Question of Comprehensive Approach within NATO’s Civil-Military Cooperation (prezentacja w językuangielskim)

The Past and Present of North America, konferencjakrajowa, Uniwersytetim. Mikołaja Kopernika w Toruniu, tytuł wystąpienia: The PoliteOnes in Peacekeeping: Canadian Civil-MilitaryCooperation (prezentacja w języku angielskim)

Asia in 21st Century: Challenges, Dilemmas, Perspectives, konferencja międzynarodowa, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, tytuł wystąpienia: Is the Society a Contradiction for the Military? The question of Civil-Military Cooperation in Iraq (prezentacja w językuangielskim)

Wielowymiarowość bezpieczeństwa, konferencja krajowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, tytuł wystąpienia: Współpraca dla bezpieczeństwa: współpraca cywilno-wojskowa w peacekeepingu (prezentacja w języku polskim)

Wschód – Nie Zawsze Daleki (II Edycja), konferencja krajowa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, tytuł wystąpienia: ReconstructingAfghanistan: ProvincialReconstructionTeams in Civil-MilitaryCooperation (prezentacja w języku angielskim)