Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

21-22.01.2016

Paweł Frankowski uczestniczył w dorocznym kongresie Szwajcarskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (Schweizerische Vereinigung für Politische Wissenschaft) zorganizowanym przez Uniwersytet w Bazylei. Przedstawił tam referat "Role of big issues in European Free Trade Agreements - All about cars", którego współautorką była Magdalena Kania -doktorantka Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego. Prezentowany referat jest częścią projektu badawczego prowadzonego przez Pawła Frankowskiego i Magdalenę Kanię, dotyczącego bezpieczeństwa ekonomicznego Unii Europejskiej realizowanego poprzez politykę dwustronnych porozumień handlowych.

8-11.12.2015

Artur Gruszczak uczestniczył w kilku wydarzeniach naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 8-11 grudnia br.

W dniu 8 grudnia prowadził seminarium poświęcone polityce USA wobec Bliskiego Wschodu. W ramach seminarium wykład nt. US Middle East Policy: One Disaster after Another wygłosił prof. John J. Mearsheimer z University of Chicago.

10 grudnia Artur Gruszczak wziął udział w konferencji nt. Self-determination Processes: Challenge or Opportunity for the EU? zorganizowanej przez Instytut Europeistyki UJ i DIPLOCAT – Public Diplomacy Council of Catalonia. W ramach panelu Self-determination processes, open questions for the EU, przedstawił reperkusje stosowania prawa do samostanowienia dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz współpracy między państwami członkowskimi UE w wymiarze bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania kryzysowego.

11 grudnia Artur Gruszczak w imieniu Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ gościł Mubina Shaikha, kanadyjskiego eksperta ds. przeciwdziałania radykalizmowi i ekstremizmowi islamskiemu. Mubin Shaikh wygłosił wykład nt. Islamist extremism and radicalisation: origins, mechanisms and consequences. Artur Gruszczak moderował dyskusję po wykładzie Mubina Shaikha.


26-27.11.2015

Marek Czajkowski uczestniczył w międzynarodowej konferencji zorganiowanej przez PAU w Krakowie pod tytułem: Zagrożenie - wyzwania - szanse bezpieczeństwa europejskiego. Wygłosił na niej referat pod tytułem: Amerykański program obrony przeciwrakietowej w Europie - aspekty polityczne.

 

26.09.2015
Artur Gruszczak uczestniczył w 9. Paneuropejskiej Konferencji Stosunków Międzynarodowych, która odbyła się w Giardini Naxos (Włochy) w dniach 23-26 września 2015 r. Wygłosił referat Violence  reconsidered: Towards post-modern warfare.
Przy okazji konferencji odbył rozmowę ze Stefano Guzzinim, przewodniczącym Central and East European International Studies Association (CEEISA), na temat organizacji przyszłorocznej konferencji CEEISA w Ljubljanie.


9.09.2015
Artur Gruszczak i Paweł Frankowski wzięli udział w 45. dorocznej konferencji University Association for Contemporary European Studies (UACES) w Bilbao (Hiszpania), 6-9 września 2015 r. Artrur Gruszczak przedstawił referat Building resilience: the role of EU intelligence community [http://www.uaces.org/documents/papers/1501/Gruszczak.pdf]. Paweł Frankowski wygłosił referat Labor Standards and External Promotion of European Norms.