Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uwarunkowania i doświadczenia integracji europejskiej Armenii

W dniu 27 kwietnia w Państwowym Uniwersytecie w Erywaniu odbyła się konferencja narodowa „Geopolityczne dylematy. Uwarunkowania i perspektywy integracji europejskiej Armenii. W jej obradach udział wzięli naukowcy, przedstawiciele najważniejszych organizacji pozarządowych oraz think-tanków Armenii oraz delegacja Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie: Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ Prof. Roberta Kłosowicza oraz kierownika projektu Dr. Piotra Bajora.

Uroczystego otwarcia obrad dokonał Ambasador RP w Armenii Jerzy Maria Nowakowski. W trakcie wystąpienia Ambasador Nowakowski omówił polskie wsparcie dla integracji europejskiej Armenii oraz przesłanki powołania programu Partnerstwo Wschodnie. W dalszej części ambasador przedstawił dotychczasowe osiągnięcia w realizacji tego programu oraz wyzwania w jego wdrażaniu, z jakimi musi się zmierzyć Unia Europejska podczas najbliższego szczytu PW w Rydze.

W swoich wystąpieniach Prof. Robert Kłosowicz oraz dr Piotr Bajor omówili dotychczasowe doświadczenia we współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Państwowym Uniwersytetem w Erywaniu. W ich trakcie zwrócili także uwagę na przygotowywane projekty, które oprócz współpracy naukowej obejmą również wymianę studentów i pracowników naukowych.

W trakcie obrad omówione zostały uwarunkowania i doświadczenia procesu integracji europejskiej Armenii, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu Rosji na decyzję o odejściu przez władze w Erywaniu od planu podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE. W tym kontekście zwrócono również uwagę na problem podziału społeczeństwa Armenii w kwestii poparcia dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa tego państwa. Podczas wystąpień omówiona została również kwestia wpływu konfliktu na Ukrainie na bezpieczeństwo regionalne i sytuację geopolityczną w regionie Kaukazu Południowego.

Narodowa konferencja w Armenii była częścią międzynarodowego projektu badawczego „Geopolityczne dylematy. Polska i Niemcy a procesy i wyzwania w Europie Wschodniej i Kaukazie". Projekt koordynowany jest przez wchodzący w skład Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji im. Roberta Boscha oraz Fundacji „Bratniak".

Koordynatorem projektu i kierownikiem konsorcjum jest dr Piotr Bajor z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ, natomiast ze strony niemieckiej projekt koordynuje dr Kamila Schöll-Mazurek z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce UEV

 

Data opublikowania: 09.10.2015
Osoba publikująca: Robert Siudak