Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Geopolityczne dylematy. Sukcesy i problemy na drodze integracji europejskiej Ukrainy

"Geopolityczne dylematy. Sukcesy i problemy na drodze integracji europejskiej Ukrainy" – międzynarodowa konferencja Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego w Kijowie

W dniu 21 maja 2015 r. w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona problematyce doświadczeń integracji europejskiej Ukrainy oraz pozostałych państw Partnerstwa Wschodniego.

Konferencja była częścią międzynarodowego projektu badawczego, realizowanego przez Zakład Bezpieczeństwa Narodowego UJ oraz Uniwersytet Europejski Viadrina w ramach konsorcjum uczelni z państw Partnerstwa Wschodniego.

Uroczystego otwarcia obrad dokonali Prof. Wałerij Kopijka – Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Kijowie, Micheil Ukleba – Ambasador Gruzji w Kijowie, Prof. Bogdan Szlachta – Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Prof. Robert Kłosowicz – Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

W obradach udział wzięli naukowcy reprezentujący uczelnie z Polski, Chin, Ukrainy oraz pozostałych państw Partnerstwa Wschodniego. Konferencja podzielona została na trzy panele tematyczne. W pierwszym z nich dyskutowano o doświadczeniach i wyzwaniach państw objętych programem Partnerstwo Wschodnie na drodze integracji europejskiej. Panel drugi poświęcony został procesowi eurointegracji Ukrainy i przeprowadzanych w tym państwie reform. Ostatni panel dotyczył natomiast problematyki stabilności i bezpieczeństwa w regionie Europy Wschodniej i na Kaukazie Południowym.

Konferencja w Kijowie była częścią międzynarodowego projektu badawczego „Geopolityczne dylematy. Polska i Niemcy a procesy i wyzwania w Europie Wschodniej i Kaukazie". Realizacja projektu możliwa jest dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji im. Roberta Boscha oraz Fundacji „Bratniak".

Koordynatorem projektu i kierownikiem konsorcjum jest dr Piotr Bajor z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ, natomiast ze strony niemieckiej projekt koordynuje dr Kamila Schöll-Mazurek z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce UEV

Data opublikowania: 09.10.2015
Osoba publikująca: Robert Siudak